Kan man sparke en på grunn av at personen er Nazist

Vg skirver (VG Nett) Øyvind Heian (24) mistet jobben da han stod frem som medlem av den høyreekstreme nettverket Vigrid. Nå går han til sak for å få den tilbake.

Jeg avskyr nasizmen og alt det den står for, men allikevel syntes jeg dette er absurd. Han har ikke gjrt ikke missbrukt sin stilling eler gjort noe som helt galt i jobbsammenheng.
Dette minner meg mer om en aksjon for å vise at man har de rette politiske holdningende enn å faktisk følge de demokratiske verdier samfunnet vårt er bygd på.
I et demokrati må man godta selv de mest motbydelige meninger og bekjempe dem på en slik måte som her vil bare gjøre vondt verre.

17 kommentarer

foobar

02.06.2006 kl.00:23

Tja. Hadde dette vært en nesten hvilken som helst annen ideologi det var snakk om, ville jeg vært enig med deg. Men nazismen står i en særstilling: mens andre ideologier satt ut i praksis kanskje har kjedelige bieffekter som vold og drap, er dette en viktig bestanddel i nazismen som sådan.Det finnes to måter å bekjempe nazismen på i Norge i dag. Disse to måtene må drives parallelt.1. Man må drive opplysning og holdningsskapende arbeid som forhindrer at folk blir nazister i utgangspunktet, og kanskje får nazister til å ombestemme seg vedrørende sitt verdenssyn. Dette er den viktigste biten.2. Man kan dog videre gjøre det jævlig ubehagelig å være nazist, og dermed tvinge disse folkene til å om ikke annet holde godt kjeft om sine forkastelige holdninger. Dette kan være ved å få dem sparket fra jobben, gjøre hærverk mot deres eiendom om den brukes til naziaktiviteter, og gi dem deng om de viser seg i naziuniform på gaten.

Kjetil

02.06.2006 kl.00:50

Lett å skjønne at arbeidsgiveren vil sparke han, MEN i et fritt demokratisk samfunn er ytringsfriheten viktigere enn en arbeidsgiver som føler seg brydd av en ansatts politiske holdninger - uansett hvor ekstreme hans meninger er!

Daniel Arnesen

02.06.2006 kl.03:45

Så lenge han ikke ved å ytre nazistiske meninger skaper dårlig arbeidsmiljø vil nok en slik oppsigelsesgrunn som dette være usaklig.

Trond

02.06.2006 kl.07:35

Fotobarr: Det finnes mange totalitære meninger både til Høyre og venstre. Hvor vil du sette gresnen??Kjetil og Daniel: Helt enig

Conad

02.06.2006 kl.22:54

For å følge dette tankesettet: Bør man også sparke kommunister? Kommunistiske regimer har myrdet betydlig flere enn nazistiske regimer har gjort....

Trond

02.06.2006 kl.23:20

Godt poeng

Kapitalismus

04.06.2006 kl.04:14

Dette dreier seg ikke om Ytringsfrihet, ingen, om noen, betviler om dette noe tilbakestående menneske skal ha rett til å være medlem av Vigrid eller ytre seg nazistisk. Dette er et spm om arbeidgivers rett til å ivareta bedriftens interesser. Det sier seg selv at dersom VGs redaktør eller fremtredende journalister skulle komme med politiske utspill av f.eks nazistisk karakter (utenom arbeidstid) så ville dette selvsagt rammet VG. Eller tenk om neste leder av Venstre, eller generalsekretær i Venstre skulle fått noen innfall som partiet ikke kunne stå innefor (selv om dette skjedde utenom arbeidstid)? Mener Trond at det betyr at VG og Venstre som "del av et demokrati må godta selv de mest motbydelige meninger" og derfor ikke sparke vedkommende?Som sagt folk må gjerne få ytre det de vil, men da må også arbeidsgivere og andre få lov til å reagere. Det er det dette saken dreier seg om.

Trond

04.06.2006 kl.12:39

Jo det dreier seg faktisk om ytringsfrihet. Hva hadde du sagt hvis man sparket en person som deg fra din jobb. Det finnes personer som finenr dte du mener skadelig også??.Man må skille mellom journalister og avisredaktører i forhold til personer som jobber på gulvet i en bedrift. I tillegg må du lære deg å skille mellom tillistvalgte og ansatte i et parti som er ansatt for å ivareta et politisk syn og ikke fremmed eres egent. Når man tar slike jobber er det det politiske synet og holdningene som er et kriterium, jeg kan ikke huske å se det var nødvendig ikke denne personen sitt tilfelle. Man man gjør på sin fritd er helt og holdent sin egen sak. For personer som snakker om individets frihet burde vel det være selvklart.

Kapitalismus

04.06.2006 kl.14:34

Nei, det dreier seg ikke om ytringsfrihet, ettersom personen er fri til å mene og uttrykke hva personen mener. Det dreier seg om hvorvidt personen skal ha ytringsfrihet uten at noen andre kan reagere, f.eks arbeidsgiver. Det er en vesentlig forskjell. Hvis arbeidsgiveren min ikke ville ha meg ansatt, så går jeg av på dagen, selvsagt. Etter min mening, på prinsipielt grunnlag burde enhver arbeidsgiver ha rett til å sparke en arbeidstager, dersom arbeidsgiveren mener at arbeidstageren ikke er til gunst for bedriften uten krav til noen videre begrunnelse i juridisk forstand. Unntakene er hva som evt. måtte forhandles i en arbeidskontrakt. Du sier jeg må skille mellom journalister\redaktører og personer som jobber på gulvet i en bedrift, kunne du gi en prinsipiell begrunnelse for dette? Det viktige er hvordan arbeidsgiver oppfatter dette, enten dette gjelder VG eller en annen bedrift. Prinsipielt sett er dette akkurat det samme med politisk parti og ansatte der. Sannsynligvis var ikke politisk synspunkt diskutert når personen ble ansatt, men spm er om du kan ansatte noen med kriterium om at personen ikke skal være nazist? Jeg mener det burde være en selvsagthet, enten dette gjelder Venstre eller andre bedrifter. Vi som snakker om individets frihet (og mener noe med det) er fullt inneforstått med hva dette begrepet innebærer, nemlig at retten til å drive med hva en vil på fritiden er en selvsagthet, men en like stor selvsagthet er det at andre individer (f.eks arbeidsgiver) da også må ha friheten til å reagere på noe de finner klanderverdig. Og nei, det er ikke brudd på en persons frihet om vedkommende ikke får være ansatt i Venstre eller andre bedrifter, dersom personen offentlig fremstår som en agitator for nazismen, uansett hvor mye dette skulle være på fritiden.

Trond

04.06.2006 kl.14:42

Vel der ser du forskjellemn på meg og deg. Jeg vil faktisk at arbeidstagere skal ha neon grunnleggende rettigheter så de ikke kan behandles som kveg. Jeg ga deg en begrunnesle for det, men kan godt gjøre det igjen. Når du jobber i et poliutisk parti jobber du fordi meningende det partiet har. Når du jobber i en en avis stpår du også bak en redaksjonell linje forhold til det du preneterer. Du gjør ikke det hvis du er snekker eller oppvaskkhjelp. faktisk blir politiks synspunkt diskutert når man blir ansatt i Venstre. Man har ting i annonsen som at personen må dele venstres verdisyn og lignende. jeg klarer ikke å se hvordan en nasizt skal kunne gå innfor den kategorien. Jeg nekter ikke folk å reagere på klanderverdige ting, emn å gi et menneske sparken for det han berdiver på fritiden er å bry seg inn i individet frihet. Hvor langt syntes du dette bør gå?? Bør man kunne sparke memnnesker some r nmedlem av Høyre fordi de på fritiden støtter en politikk som man personlig ikke liker. Nå er ikke Venstre en bedrif, emn et politisk part. Jeg håper inderlig at du klarer å se forskjellen på de to tingende.

Kapitalismus

06.06.2006 kl.03:07

Selvsagt skal arbeidstagere ha grunnleggende rettigheter (merk rettigheter) slik som retten til å si opp jobben dersom de ikke er fornøyd med situasjonen (imotsetning til kveg som ikke kan gjøre dette), på samme måte som arbeidsgiver burde kunne gjøre det samme, f.eks dersom en ansatt i bedriften driver med nazistisk virksomhet på en slik måte at det skader bedriften. Begrunnelsen du oppgir er jo ikke i nærheten av å være prinsipiell, den er bare praktisk. Ja, det er en forskjell på å skrive i en avis og det å være snekker, det er jo fullstendig uvesentlig. Det relevante prinsipp er hvorvidt en arbeidsgiver, ikke du, ikke jeg, men arbeidsgiver har rett til å ivareta bedriftens beste. Dersom arbeidsgiveren i en snekker bedrift ønsker at sin bedrift skal ha en spesiell profil, (slik som VG og Venstre har) f.eks CSR og nei til nazisme, så må selvsagt ledelsen i dette snekkerfirmaet på samme måte som ledelsen i VG få vurdere slike forhold. Hvorfor skulle ikke en ansatt i VG ha mer rett til å gjøre på sin egen frihet, enn det en ansatt i en snekkerbedrift skulle? Fordi DU (ikke arbeidsgiver) mener det er en praktisk forskjell på yrkets karakter??? Når fritiden til en ansatt går utover bedriften, avisen eller partiets virksomhet (enten dette er nazisme, rus etc) så er det det ikke bare en rett, det er en forbanna plikt for arbeidsgiver å sørge for at vedkommendes fritid ikke ødelegger for resten av organisasjonen. Det er forskjell på partier og bedrifter, ja, siden du ikke synes å vite hva den egentlige forskjellen er (men også likheten), kan jeg forklare dette for deg. En bedrift eies av eiere, enten enkeltmannsforetak, flere mannsforetak, på eller utenfor børs. Et parti eies prinsipielt av medlemmene av organisasjonene, reguleres etter partilover, styres hierarkisk (normalt), hvorpå partiet ønsker å oppnå det som medlemmene gjennom vedtak ønsker at de skal oppnå, på samme måte som bedriften oppnår det som eierne ønsker at de skal oppnå, for partiers vedkommende som regel oppslutning, for bedrifter profitt. Men så til det prinsipielle og som er likheten mellom bedrift og parti. Dersom fremtredende medlemmer av enten partiet eller bedriften driver nazivirksomhet (kan tenkes at dette oppdages i ettertid) så må ledelsen\arbeidsgiver ha retten, (holdt nærmest på å si plikten) til å ivareta sine eiere, medlemmene i Venstre, bedriftseierne for bedriften, det betyr igjen retten til å sparke arbeidstagere dersom deres fritidssyssler til de grader går utover bedriften eller partiet. Det er dette som er den prinsipielle diskusjonen i denne saken, ikke ytringsfrihet perce. PS!Siste ord fra min side er dermed sagt i denne debatten (med mindre noe helt utrolig skulle dukke opp som svar).

Trond

06.06.2006 kl.11:47

. fordid u sier at min holdning ikke er prinnsippiel så endrer ikke det faktumet av mitt prinnsipp.Dete r en forskjell på en mediabedrift og andre typernbedrifter.Men det spørsmålet du må stille deg er hare n arbedisgiver rett5 til å sparke en person på grunn avpolitiske synspunkter og ting vedkommende bedriver på fritiden.Syntes du det hadde vært riktig at en arbeidsgiver ga sparken til folk som var aktive i høyre på grunn avd eres holdniunger til Bush?? Tipper at pipen hadde hatte n annen lyd da. Jege r innpmopnert hvordan enkelte av dere trbokapitalister ser på partier forhold til bedrift. Et parti er ikke en bedrift det er en roginisasjon for kampo for prinnipper og idder. Det kan ikke på neon som helst måte sammenllignes med et fortakk som produserer produkter til et marked. Prinnispielle her er ytringsfriheten, men da kreves muligheten til å skuille mellom hva som er hva.I liberale verden setter vi stort sett et skille, men på høyre og ventresiden blander man alt i en stor grøt.

Geir

21.06.2006 kl.15:51

Her er du alvorlig ute og sykler Trond. Slike mennesker har rett til ytringsfrihet, men arbeidsgivere må også kunne vise avstand fra slike skabbete mennesker og deres ufyselige meninger ved å gi de sparken.Hvordan ville du likt å jobbe sammen med en slik person som dette. På en arbeidsplass er det viktig med tillit og kunne stole på sine medarbeidere. Denne Heian har ved sitt medlemskap i Vigrid vist en dømmekraft som ikke engang bør gi tillit nok til å jobbe som dotømmer eller å jobbe som gris hos en svinebonde for den saks skyld.Kun ved nulltoleranse kan disse menneskene og deres holdninger bekjempes. De fortjener ingens støtte. Selv ikke fra forvirrede og såkalte liberalister fra partien Venstre.Full skjerpng Trond!!!!!!!Ønsker deg forøvrig en fin sommer :)

Trond

21.06.2006 kl.17:04

Så hvor setter du grensen?? Ved kommunisme?? Fasicme?? Hvor??Fordi en bedrift har annsatt en person er det ikke det samme som akkseptere han politiske syn.Jeg har ulltoleranse for Nazisme i likhet med alle liberale, men ytringsfrihet gjelder også for de personene vi ikke liker. God sommer til deg og dine Geir

Geir

22.06.2006 kl.10:20

Det gjelder å finne en balanse mellom hensynet til den ansattes ytringsfrihet og arbeidsgivers interesser. En konsekvens er at man ikke kan spørre om religion og politisk ståsted i ansettelsesprosessen. En anne konsekvens er at terskelen for å si opp noen bør være høy. (6 millioner jøder på samvittigheten skulle være tilstrekkelig). På den annen side må det stilles krav til at dennes persons opptreden/holdninger er skadelig for arbeidsgiver. Hvor skal så grensen gå? At man ikke skulle kunne regulere noe (om Eirik leser dette: Frihet er for praktiske formål også en regulering) med den begrunnelse at grensen er vanskelig å trekke er et rart argument fra din side. - Velkommen ombord til Norwegian. Dette er kaptein Tore W Tvedt. For dere som lurer: Ja, jeg er han Vigridsjefen, men det er kun på fritiden. Vi forventer å lande i Trondheim om ca 30 minutter. På vegne av besetningen ønsker jeg dere en behagelig tur.

Trond

22.06.2006 kl.13:13

jeg har aldri forsvart nasizmen eller forsøkt å eller prøvd å bagatalisere det den har gjort. Men å sperrre mennesker ute fra samfunnet vil ikke få dem på den rette sti. Å forsvare demokarti og ytringsfrihet må forsvaret også gjelde for de mennesker man ikke kan fordra. Mannen i i dette brukte ikke sin stilling på noen som helst måte til å fremme sitt perverterte politiske syn. Er det kriminelt og mene noe noe sykt?? Har vedkome,nde missbrukt sin stilling?? Hvis ikke noen av de spørsmålene får et ja, mener jeg denne oppsigelsen faktisk er ugyldig og ikke skuulle ha funnet sted.

Arild Holta

20.07.2006 kl.04:53

Saken dreier seg ikke primært om eiendomsrett eller ytringsfrihet.Det dreier seg om AVTALERETT. Hvilket bygger på eiendomsrett og ytringsfrihet (som også bygger på eiendomsrett).Hadde de to avtalt at nazi-holdninger ikke var akseptable fordi det skadet bedriftens renomé, så kunne man gjerne sparket personen.Det var imidlertid ikke en slik gjennsidig avtale. (Etter min ringe kjennskap til saken...)Skal man ha slikt med i en avtale, så tror jeg på et _saklighetsprinsipp_: Det som avtales må bevisbart ha med arbeidsforholdet å gjøre. At manglende saklighet har konsekvensetiske følger - skrullete avtaler gir mulighet for utnyttelse - er en ting. Begrunnelsen for saklighetsprinsipper er imidlertid en annen og ganske enkelt: Det har ikke noe med saken å gjøre.Når det gjelder denne nazi-greia, så kan det ha noe med saken å gjøre: Sure kunder betyr tapte kunder.Det skulle de hatt en klar _avtale_ / kontrakt som dekket.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits