Eu sitater del 2

 


Dagens tema: Storbritannia og Europa
"We'll negotiate withdrawal from the EEC which has drained our natural resources and destroyed jobs"
~~~~~~~~Tony Blair, britisk statsminister sidan 1997 (Labour). Personlege valprogram for Beaconsfield og Sedgefield i 1982 og 1983.

"Each time we must choose between Europe and the open sea, we shall always choose the open sea. Each time I must choose between you and Roosevelt, I shall always choose Roosevelt."
~~~~~~~~Winston S. Churchill, stor britisk statsminister. Kommenterer til de Gaulle i forkant av landgangen i Normandie 06.06.1944. Ofte litt feilsitert, men meininga kjem greit fram.

"Every step that tends to make Europe more prosperous and more peaceful is conducive to British interests ... but we have our own dream and our own task. We are with Europe, but not of it. We are linked but not comprised. We are interested and associated but not absorbed. And should European Statesmen address us in the words which were used of old - 'Shall I speak for thee to the King or the Lord of the Host?' - we should reply with the words of the Shunamite woman: 'Nay sir, for we dwell among our own people ...' "
"We must build a kind of United States of Europe ... Great Britain, the British Commonwealth of Nations, mighty America must be friends and sponsors of the new Europe"
~~~~~~~~Winston S. Churchill. Tale ved Universitetet i Zurich, september 1946.

Gjer det så klart at sjølv Jaques Delors må forstå at han såg for seg europeisk integrasjon kun for statane på det europeiske kontinentet, ikkje for Storbritannia (som Delors påpeika i Le Monde, 3. mai 2000).

"England is an island, maritime, and linked through its trade, markets and food supplies to very diverse and often distant countries… In short, the nature and structure and economic context of England differ profoundly from those of the other states of Europe."
~~~~~~~~Charles de Gaulle, president i Frankrike 1959 - 1969. Delar av grunngjevinga for å legge ned veto mot Storbritannias inntog i EEC i 1963.

"Swallow the lot and swallow it now."
~~~~~~~~Ted Heath. Britisk statsminister (Tory), bemerka eurofil og svelger. Instruksjonar til forhandlingsteamet under opptaksforhandlingane til EEC i 1970. Offentleggjort etter 30 års karantene og sitert frå "Britain's entry into the European Community", Whitehall History Publishing, 2000.

"Europe is not to be saved by any single man. England has saved herself by her exertions and will, as I trust, save Europe by her example."
~~~~~~~~William Pitt d.y. (1759-1806). Britisk statsminister 1783-1801. Pitts siste offentlege ytring, som svar til en skål ved borgarmesteren sin bankett i London 9. november 1805. Trist nok, som historia viser, så skjedde ikkje.

"Here we go again with both feet planted firmly in the air."
~~~~~~~~Hugh Scanlon, britisk fagforeningspamp. Reagerer på resultatet av folkeavstemminga som opprettheldt britisk medlemsskap i Fellesmarknaden i 1975. ~~~~~

"[the British and the French] share a conception of how the EU should work."
~~~~~~~~Jack Straw, britisk utanriksminister. Tale i Paris på 100-årsdagen for Entente Cordiale, 2. januar 2004. Var det slik det var?

"Britain does not dream of some cosy, isolated existence on the fringes of the European Community. Our destiny is Europe, as part of that Community."
~~~~~~~~Margaret Thatcher, britisk statsminister. 1989, i sluttforhandlingane til Maastricht-traktaten. I perioden der ho hadde litt vanskar med beslutningsevnen, når ho trudde ho kunne temje Det europeiske monsteret frå innsida

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits