Er barnevernet en gjeng med demoner

Å ta et barn fra en familie er ikke en lett sak, men blant enkelte er det egentlig ondsinnet hat fra styresmaktene.

Flere blogger her på nettet har den siste tiden beskrevet hvordan ondsinnethet egentlig ligger bak alle barnevernets tiltak, men er det egentlig slik??
Jeg har selv jobbet flere år i sosialvesenet og kan si det at virkeligheten ikke alltid er like enkel. Når jeg jobbet på pro-senteret i Oslo opplevde jeg stadig vekk personer som kom fra direkte forsømte hjem. Hadde mange av disse blir tatt seg av for årevis siden er det ikke sikkert at e hadde havnet slik de hadde gjort.

Mange foreldre klager på barnevernet fordi de mener at de har blitt urettmessig behandlet og jeg kan ikke si at enkelte av dem ikke har rett. Men det hele minner meg litt om å gå inn i et fengsel og spørre fangene der om de er uskyldige, gjett hvilke svar du vil få.
Barnevernet gjør feil, men da burde det heller være grunn til å reformere og styrke barnevernet enn å legge det ned. Jeg har opplevd tilfeller der kollegaer blir skjelt ut av foreldre som mener sosialarbeidere og barnevern har ødelagt barna deres. Saken er at når disse barna ble funnet var de ute å kjøre allerede. Men sosialarbeidere og barnevern er ikke magikere og det ender at man ikke strekker til uansett hvor mye utdannelse og kunnskaper man har.

Dette er noe du Arild Holta burde tenke på. 

19 kommentarer

Arild Holta

03.06.2006 kl.19:50

Takker for omtalen...Du skriver:"Hadde mange av disse blir tatt seg av for årevis siden er det ikke sikkert at de hadde havnet slik de hadde gjort."Dette er en myte. Forskning viser at de som blir hjemme hos sine påstått dårlige foreldre får det bedre enn de som blir tatt fra påstått like dårlige foreldre.Når barna får det verre, foreldrene får det verre og skattebetalernes verdier ødsles bort (samfunnet som helhet får det verre), så har ikke barnevernet livets rett.Omsorg krever så mange instinkter som er biologisk betinget, at barnevern, barnehjem og fosterpersoner ikke har mulighet til å dekke dem. Også grunnet det ikke-biologisk tilhørende barnet sine instingter.At noen må ta seg av barna til folk som uhyre sjeldent bruker barna til prostitusjon, grov voldelig avreagering etc er en annen sak. Det er ordentlig vern av barn og en dyd. Ikke bedreviternes liksomvern.Dette dekkes av straffeloven. Veldig mye av psyko-bablet til de sosiologisk troende dekkes ikke av straffeloven. Der normale oppegående mennesker ikke finner alvorlige problemer finner "bv" all mulig galskap.Er det for mye forlangt å få slutt på oppkonstruering av problemstillinger?Definisjon på "kognitivt underskudd":"Mangelen på innsikt i motpartens argumenter i forhold til insikten i egne argumenter."Neste gang du får lyst å be meg tenke over noe jeg har tenkt over, så vurder muligheten for "kognetivt underskudd".

Trond

03.06.2006 kl.20:27

Det er ikke myte, men arbeiderfaring jeg referer til her. Men det kan jo hende at du vet mer om mine og mine kollegaer sine erfaringer en oss selv. kognetivt underskudd?? Du er flink til å bruke begreper og ord, men fylle de med fornuftig innhold der i mot er du ikke.

Martin

03.06.2006 kl.20:40

Til Arild Holta: Alt er relativt. Skal ikke det også gjelde i denne saken? Jeg mener også at barn har godt av å være med sine foreldre- med mindre de lever under høyst uverdige og terroriserende forhold med sine foreldre. Dèt gjør så alt for mange. Om barnevernet hjelper to barn til et bedre liv, og gjerne gjør en feil ved å ta bort et barn ifra foreldre/en forelder som egentlig regnes som habil, eller alternativet der barnevernet blir lagt ned og ikke gjør noe i det hele tatt, hva er da verst? Skal barnehjem nedlegges, fordi barnevernet ikke fungerer som det skal? Da må man gjøre barnevernet bedre. FrP bruker lignende retorikk for statlig bistand, der de mener at Norad skal legges ned.Hvorfor ikke gjøre Norad bedre også?- nei, det er vel for stress for nasjonalistiske populister.At tusenvis, for å ikke snakke om millioner av barn i østlige land dør, om en kutter ut bistand har vel ikke noe å si for dem. Og at hundrevis av norske barn sliter, burde bry oss alle, og ikke avfeies med argumentet om at det "ikke er godt nok", ergo må det legges ned.Så du sier med andre ord at Trond mangler grunnlag for sine egne argumenter, selv om det er basert på hans arbeidserfaring? "Sterke" og latterlige ord.

Arild Holta

03.06.2006 kl.21:34

Martin, prøv å få med det jeg skriver. Jeg gjenntar:Du skriver:"Hadde mange av disse blir tatt seg av for årevis siden er det ikke sikkert at de hadde havnet slik de hadde gjort."Dette er en myte. Forskning viser at de som blir hjemme hos sine påstått dårlige foreldre får det bedre enn de som blir tatt fra påstått like dårlige foreldre.Påstanden "Alt er relativt" er feil. Første og siste ord opphever hverandre.Flerparten av barna det såkalte barnevernet tar, får det verre. Pussig at du ikke fikk med deg den påstanden, heller.

Trond

03.06.2006 kl.21:57

Men å fremstille det som at barn får det best med sine biologiske foreldre uannsett er gigantisk svada uten hold i virkeligheten. At barn i størst gard bør være emd sin biologiske familie kan jeg være enig i, men i en del tilfeller er det er det langst større skade.

Lasse G. Dahl

03.06.2006 kl.22:35

Hver gang noen sier "forskning viser" uten å vise til etterprøvbare referanser, bør man egentlig bare avfeie vedkommende og heller finne andre diskusjonspartnere."Forskning viser" nemlig det aller meste - inkludert at månen er rund som en gul ost - men hvis forskningen ikke kan verifiseres og etterprøves, er den verdiløs.

Trond

04.06.2006 kl.00:44

Du har så rett Lasse.

Arild Holta

04.06.2006 kl.00:59

Til Trond:Men å fremstille det som at barnevernet kun tar barn som har det helt forferdelig, er uannsett gigantisk svada uten hold i virkeligheten.

Arild Holta

04.06.2006 kl.01:02

Til Lasse G. Dal:Forskning viser:http://www.barnasrett.no/bok/atskillelse.htmForfatteren har samlet internasjonal forskning om temaet.

Trond

04.06.2006 kl.01:15

Arild. Hørt ordtaket angrep er det beste forsvar?? Jeg har ikke sagt at barnmevernet ert perfekt, emn du tolker vel ting akkurat som du vil.

Earthquake

13.11.2006 kl.13:20

Til Arild Holta. Hvorfor er du så opptatt av å forsvare dårlige foreldres rettigheter? Når du selv ser de er dårlige foreldre?

Arild Holta

18.12.2006 kl.04:13

Staten eier ikke innbyggerne og barna. Der det offentlige i tillegg gjør ondt verre, så er det meningsløst å gripe inn sett ut fra nærmest hvilken som helst ideologi.

Trond

18.12.2006 kl.14:00

Så du mener at foreldrene kan behandle barna soim sine egen eiendom og gjøre hva de vil med dem??

EQ

29.04.2008 kl.19:40

*******''Så du mener at foreldrene kan behandle barna soim sine egen eiendom og gjøre hva de vil med dem??**************''Det har jeg skjønt for lenge siden, og så bringer de inn Gud for å hevde de har rett og alle andre brenner i helvete, selv om man også er ktristen. Fint det er St Peter som styrer Himmelporten og ikke Arild HoltaDesverre har jeg sett holdningen om at du skal hedre din far og mor og ellers går det til helvete blant mange, også på RBV, jeg synes det er alvorlig bekymringsverdig. Barn er ikke en pakke man får fra Gud for å kunne behandles etter eget forgodtbefinnende, en gave som skal behanldes med respekt, det er bare at de har ikke skjønt det enda. Desverre for barna. Det morsomme med det hele er Holtas ekstreme paranoia. Skole, barnehage, helsestasjon, lege, jordmødre, krisesentre, politi, PPT og alle som er uenig med ham er barnevernsfantaster, barnefjernsfantaster og psykopater. Det kan ikke være enkelt for ham å mistro halvparten av befolkningen i dette landet

Don vito san martin

25.10.2009 kl.15:13

Bør se på forskning. Men i norge er det ikke kommit så langt i dette. Vi tror at det barnvernet seger er fullstændigt rett og loven støtter den.I 1950 var det straffbart for en mann å ha sex med en annen mann. I dag kan du bli straffet om du offentlig trakasserer homofile. Hva sier dette om samfunnet vi lever i? Hvorfor sier vi at noen handlinger er ?kriminelle? og andre ikke? Ka seger det dokke? Jo det kommer bli førændringer, visst man vill eller ikke. Men en ting er intligente menniskor fullstændig klar øver. Foster førældrar enligt svensk og utlændskforskning er ikke bedre, faktisk var det større schans på vold, incest og mobbing hos fosterførældrar æn biologiska førældrar. En annen ting den psykiske smerte barn får ner de må klippa bandet med biologiska førældrar. Men her er det folk som fortfarande tror verlden er platt. Med sånne menniskor har eg ikke tid eller lust at bruke min dyr bare tid på. Men se sannheten, det skader faktiskt mer æn vad det gjør nytta..... barnvernet borde støtte familjer som er svage i samfundet istællet før att fjerna barna från dem. Det finnes alltid en bestefar/mor tante eller till og med barnvernet kunde haft den rollen, visst det mangla nådt så hjælp familjerna istællet.

Inspektør Level III

Don Vito San Martin

Don vito san martin

05.12.2009 kl.10:35

At virkemidlene som blir tatt i bruk i barnvernstjenste Stavanger ikke står i forhold til den virkelighet min vennine har befunnet seg i. Når barnvernet og gjør feil, blir du raskt møtt av en kaskade av ansvarspulverisering, usannheter og løgner for å dekke seg selv. Når det skjer, inntrer mekanismer hvis eneste formål er å unngå at bli avslørt i å ha gjort feil.

Har forsatt ikke fådt nån førklaring av Barnverntjenste Stavanger eller Solstrand, verken skriftligen eller muntligt. Heller ingen unnskyldning

At jeg blir engasjert i denne saken er ju ikke rart efter så mye avvik og falske annklager. Man blir Opprørt over barneverntjenestens og makt arrogans og derfør kommer eg snart ge ut en bok om at vare ""ikke part i saken"". Men likavell mitt i saken.

Øver 10.000 exemplar av boken er reden reservert.

Don Vito San Martin

Inspektør

GVO ADVOKATENE

Trond Wathne Tveiten

05.12.2009 kl.15:31

Don vito san martin: Jeg har aldri hevded at barnevenret er perfekt og jeg har aldri hevded at de ikke gjør en del feil. Grunnen til dette er at de har blitt forsømt i årevis og at myndighetene ikke har turd å sette i gang reformer for å rette på det hele. Men å fremstille alle som jobber i barnevernet som en gjeng demoner som enklete bloggere her på nettet har gjort syntes jeg er langt over streken. .

Don vito san martin

05.12.2009 kl.16:46

Eg har aldrig påstådt at de er en gjeng demoner. Der finnes ingen målbare kriterier som kan underbygge påstanden om at månge barn får hjelp, heller ikke hvilken effekt barnevernets aktiviteter har på brukere av tjenestene. Manglende tillit og sviktende trygghet i rollen som barnevernsarbeider kan forklares med henvisning til lavt faglig nivå selvforsikringer og tunnelsyn. Mangelen på metodisk etterprøvbarhet hindrer selvkritikk med derav følgende ydmykhet og evt innrømmelse av feil. Derfor lærer man heller ikke av erfaring; man mangler begreper både for læring og erfaring. Uten dokumentert læringseffekt har man kun selvforsikringene igjen: da er barnevernet allerede langt inne i sirkelslutningenes verden, for ikke å nevne de onde sirklene, Barnevernet er nok nødvendig, men slik det fungerer i dag er det helt gammeldags. Familien må sees mer i helhet, og alt må gjøres for at den kan holdes samlet. Nå virker det som om bare barnevernet får barna bort fra de "dårlige" foreldrene og over i den offentlige "omsorgen", enten fosterhjem eller institusjon, er alt såre vel. Det er visst om å gjøre at barna glemmer sitt egentlige opphav fortest mulig, og blir mest mulig knyttet til fosterhjemmet. Og barnets foreldre blir i mange tilfeller lite respektert. Jeg forstår ganske enkelt ikke hvordan voksne, høyt utdannede mennesker kan tenke slik. Det må være noe galt med opplæringen av de ansatte i barnevernet. For det må nærmest en "revolusjon" til med hele systemet om rettssikkerheten for barn og foreldre skal bli god. Her er det mye å ta fatt på. Barnevernet har en tendens til å overstyre og neglisjere familien. I stedet for å gi hjelp som monner i nærmiljøet foretrekker barnevernet ofte omsorgsovertakelse og fosterhjem. Terskelen for omsorgsovertakelse må bli mye høyere. Som det fungerer nå kan taushetsplikten bli misbrukt av barnevernet til å dekke over feil behandling av barn og familier.

Vi må passe oss så vi ikke utøver de gode hensikters tyrranii

Don Vito San Martin

Inspektør

GVO ADVOKATENE

Trond Wathne Tveiten

05.12.2009 kl.17:49

Don vito san martin: jeg e rikke uenig med deg, men jeg forklarte bare dte synet jeg ahdde på det hele og hva som var grunnlaget når jeg skrev innlegget for lenge siden.

Jeg har selv lyst til å reformere barnevernet, men jeg føler ofte at man stanger hodet i veggen. det å innrømme feil og det å sette igang reformer der folk risikerer å niste jobben eller den maksposisjonen de har viser seg ofte å være veldig vanskelig.

Jeg syntes du har mange inntresante idder og jeg håper at du kan dele dem med leserene her i bloggen og andre steder.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits