Lo penger mot FRP

Det kan ikke være lett å sitte i toppledelsen i Lo for tiden når man vet at hver femte av deres medlemmer stemmer frp. Slik blir det jo selvfølgelig bråk og nå åpner LO igjen pengesekken for at arbeiderpartiet kan bekjempe FRp sin politikk. Jeg er selv ikke akkurat en tilhenger av FRP sin politikk, men igjen stiller jeg noen spørsmål om samrøre her. Rett etter valget var ikke AP sene om å støtte LO med å gi deres medlemmer økt skattefritak for fagforeningskontingent, noe som igjen ser ut til å har ført til denne siste hendelsen. Burde det ikke være riktig å stille seg noen spørsmål rundt dette, det vil jeg i hvert fall gjøre i dette innlegget.
Hva gjør Lo sin bruk av makt så mye mer rettferdig enn hvis andre hadde gjort det samme?? Kommunestyrerepresentanter er bundet opp av bindende avtaler med lo forbund, streiker blir satt i gang mot sittende regjeringer som ikke er styrt av AP pluss er rekke andre ting. Regjeringen blir sittende og ordner deretter økonomiske fordeler for sine for deretter få mer penger og så er rundansen i for evig i gang.
Nå skal LO i tillegg kunne bruke millioner av kroner for å trene opp sosialdemokrater i å knuse enhver motstand fra folk de ikke liker.
Man kan av og til begynne å lure på hvem som er den valgte politiske myndighet her i landet. LO eller de politiske folkevalgte.

11 kommentarer

Meningspolitiet

08.02.2006 kl.20:30

Dette er ikke så komplisert. LOs politikk (NB! Vedtatte politikk - ikke en brøkdel av medlemmenes partipreferanse for øyeblikket) er grunnleggende ulik FrPs. Det er lett å se hvordan disse står i konflikt (hint: LO er en fagforening, FrP er mot fagforeninger). Arbeiderpartiet støtter LO i dette synet. De støtter en kampanje mot en politikk de er uenige i, slik alle mulige folk støtter kampanjer mot politikk de er uenige i. Dette er ikke mystisk, nifst eller farlig. det er helt ordinær politikk. De som er enige står sammen mot de en er uenige med.

Barrabas

08.02.2006 kl.21:15

Men mange i LO stemmer FRP, kanskje de ikke liker å se at deres kontingent går med til å bekjempe partiet de stemmer på? Samme for meg, men jeg håper jo at de som er medlem av LO og samtidig stemmer FRP ser dette. Jeg er helt for fagforeninger jeg, men snusk i korridorene eller bak lukkede dører er ikke noe jeg roper hurra for. Jeg betviler også at det KUN er en brøkdel som stemmer FRP, uten at jeg vet så vil jeg tro at vi snakker om minst ti prosent (og kanskje mye mer).

Knut Stian Olsen

08.02.2006 kl.21:31

en femtedel av LOs medlemmer stemmer Frp Barrabas.Det er 20 prosent av medlemmene det

Knut Stian Olsen

08.02.2006 kl.21:32

en femtedel av LOs medlemmer stemmer Frp Barrabas.Det er 20 prosent av medlemmene det

Barrabas

08.02.2006 kl.21:48

Si det til meningspolitiet du :-) Riktignok sier han en brøkdel(kan jo være hva som helst) men det ligger helt i dagen at han mener veldig få( kanskje en prosent?) og ikke 20 prosent.

Politi-sk

08.02.2006 kl.23:25

Lo burde ikke støtte noe partier. De burde være innhabile. Om en arbeider støtter Frp for eks. så burde det ikke være slik at fordi han er med i LO så støtter han også AP som han er helt imot. Det blir jo feil. Dermed burde ikke LO støtte noe partier. De burde bare forholde seg til den gjeldende regjering.

Mathias Reither

09.02.2006 kl.09:28

Det såkalte "samrøre" mellom LO og AP har eksistert siden 1887, så det er ingen nyhet, og noe som vil forsette ihvertfall til 2087. Slik står saken. Dessuten har bl.a. Høyre alltid villet bryte ned det nære forholdet mellom LO og AP. At 20 % stemmer Frp skulle bare mangle sett i lys av Frps fremgang, men anntall Høyrevelgere er adskillig dårligere enn valgresultatet; ca. 5 %. Dessuten, det er slik at i LO som andre organsiasjoner blir de fleste vedtak fattet med simpelt flertall, og slik vil det forsette både i LO og i andre organisasjoner.

Conad

09.02.2006 kl.11:27

Problemet består ikke i at LO støtter AP (eller SV / SP) sålenge det skjer i åpenhet og etter demokratiske beslutninger i LO. Tilsvarende blir det med LO's bekjempelse av FrP (og evt. andre). LO medlemmer som er imot dette får kjempe mot det på demokratisk vis - eller melde seg ut.Problemene er "betalingen" LO får av regjeringa / lokalt forlkevalgte / AP. Feks. sentralstyreplasser i AP, direktelinje inn i regjeringa osv. Det er helt riktig som Trond sier: "Man kan av og til begynne å lure på hvem som er den valgte politiske myndighet her i landet. LO eller de politiske folkevalgte".Og, Mathias, at dette har holdt på i over hundre år gjør vel saken bare værre - gjør det ikke?

Trond

09.02.2006 kl.20:48

Mattihas. dette dreier seg ikke om Høyre, men hva jeg mener. Men har du prøvd å være medlklem av et annet parti i Lo?? det blir ikke godt mottatt. Uansett er det bindingende som gjør at jeg er skeptisk. Når en organoisasjon nærmest kan styre det folkevalgte og på vegne av parti bevist sabotere når andre partier styerr kan amn begynne å lure.Når man plusser på at den samme oranosasjonen gir penger til parti som deretter gir dem enda støree fordeller foran andre når de komemr til makten kan amn begfynne å stille seg en del spørsmål. Sammerbeid er en ting, samrøre noe annet.

Meningspolitiet

10.02.2006 kl.13:03

En ting av gangen.1/5 er en brøkdel. Ferdig med den saken.Jeg trodde jeg gikk ut av min vei for å få det klart hva jeg mente istad, men jeg tar jo gjerne en runde til.1) LO er en demokratisk organisasjon. 2) LO vedtar politiske programmer, eller arbeidsplaner. Disse vedtas som organisasjon.2.1) Disse vedtas selvfølgelig ved flertallsavgjørelser. Naturligvis vil det da finnes en minoritet som ikke har støttet forslaget. Likevel er forslaget (eller meningen, da) vedtatt, og har demokratisk legitimitet.3) På bakgrunn av hva som er LOs demokratisk vedtatte standpunkter lagde ledelsen/administrasjonen et spørreark til alle de politiske partiene, for å¨undersøke hvordan de forholdt seg til LOs viktigste saker.4) På bakgrunn av dette ga LO noen vurderinger av hvilke partier LO burde støtte.4.1) FrP gadd ikke engang besvare disse spørsmålene.5) I lys av at FrP ikke ville besvare spørsmålet vurderer LO da FrPs politikk slik den er nedfelt f.eks. i prinsipprogrammet. FrPs prinsipprogram står, for de som ikke er klar over det, i *steil* motsetning til LOs standpunkter. 5.1) Dette burde ikke overraske noen. Anders Lange stiftet sitt parti i opposisjon til sosialdemokratiet, som LO umiskjennelig er en del av.6) På bakgrunn av den vesentlige politiske uenigheten som er mellom FrP og LO, vil ikke LO støtte FrP. Siden LO - og, vil jeg tilføye, de fleste oppegående mennesker som ikke er liberalister - ser at FrPs politikk er på kollisjonskurs med det norske sosialdemokratiet og det de aller fleste i vårt land syns er nogenlunde gode ideer om samfunnsutvikling, støtter LO en kampanje mot FrP.Konklusjon: LOs motstand mot FrP er 100 % vanlig politikk. Den er godt begrunnet, rasjonell og - etter mitt syn - både riktig og nødvendig.LOs støtte til Arbeiderpartiet handler forstås om en mellomting av politisk enighet og lang tradisjon for samarbeid. Dette fordi, historisk, har LO og Arbeiderpartiet støttet de samme samfunnskreftene: alle som lever av arbeidet sitt. Dette i motsetning til for eksempel Høyre, som historisk har forsvart de privilegerte samfunnslag, så som de som lever av eiendom og kapital.

Trond

10.02.2006 kl.13:45

Nå har da FRp ikke libralister. de siste ble kastet ut i 94 i tillegg til at RRP aldri hare fått medlemskap i den liberale internasjonelen.Dette er ikke spørsmål om sammerbeid, men sammerbeidets natur. Bruk og missbruk av maktmidler som er til rådighet og missbruk ovenfor demokratisk valgte institusjoner. Det er ikke snakk om motstand mot fagbevegelsen, men deres og dems sammerbeidspartner missbruk av makt. Hvorvidt høyre støtter de priviligerte i samfunnet har ikke noe med den debatten å gjøre.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits