Skremmende utvikling

Det er ikke lett å kritisere Usa uten å bli kalt for diverse kallenavn. Jeg derimot er meget glad i USA, men en del ting har fått meg til å stille en del generelle spørsmål.  Her er noen av mine bekymringer.


I USA har den politiske virkelighet snudd seg helt rundt etter 11. september. Mye av det kan nok skyldes at dagens Buch administrasjon er meget langt til høyre. Faktisk har den fått kritikk fra tidligere medarbeidere av Reagens administrasjonen noe som ikke sier helt lite.

Der det har blitt lagt mest merke til er når det gjelder amerikansk presse. Allerede oktober 2000 fikk to journalister i avisen wacington post sparken for å ha kritisert USA sin rolle. En forside i en amerikansk avis sa det meget godt. Det er nå ikke tid til å kritisere USA eller dens president. .
Oppe i dette ligger et av USA sitt aller største problem. Evnen til å gå i seg selv. En av de store sjeikene i Saudi Arabia ga en sjekk til ordføreren av New York etter 11. september. Han ga samtidig en melding til amerikanere om å kanskje revurdere sin utenrikspolitikk en smule. Han fikk sjekken tilbake. Dette er noe av det største av de amerikanske problemene akkurat nå.

Pressefriheten i USA har også fått en annen farlig dimensjon. Det hvite hus var ikke sene om å kalle lederne for de største filmselskapene i Hollywood til en konferanse. Hollywood har jo som også kjent vært demokratenes base. Der ble det klart sagt at nå måtte det lages filmer av mer patriotisk karakter. Og at man helst ikke burde kritisere amerikanske myndigheter. I en patriotisk bølge etter den 11. september fulgte de det rådet. Dette har blant annet ført til at en rekke prosjekter ble lagt på is. Lite kritikk mot dette har blitt fremført. Antagentligvis på grunn av frykt for å miste jobben. Men den senere tid har det dukket opp. Skuespilleren Sean Pen reiste blant annet til Bagdad for å spre freden budskap angående den pågående konflikten i USA. Også skuespiller George Gloony har rettet kraftig skyts mot den amerikanske presidenten. Dette har ført til et rasseri i det hvite hus.
Pentagon har også sin egen gruppe som leser gjennom og redigerer manuser de synes
er for kritiske

Universiteter og forfølgelse av intellektuelle

Ikke bare pressen og Hollywood har fått merke den nye amerikanske politikken. Universitetene har også fått merke dette. Universitet Berkly i San Francisco har lenge vært et radikalt sted. Allerede på begynnelsen av 80 tallet ble det sendt militære inn på skolen får å slå ned et opprør blant studenter. En ble drept og tidligere president Reagan sies var en av de ansvarlige.
Per i dag har to personer ved universitet mistet jobben sin. Begrunnelsene er vage og ville aldri holdt i norsk arbeidsrettssak. 
En nytt system med merking av upatriotisk virksomhet har blitt satt ned. Dette har en meget sterk likhet med de berømte MC Charty listene på femti tallet. Listene gjelder ikke bare intellektuelle, men også forfattere, skuespillere og alle personer som er kritiske eller upatriotiske som myndighetene velger å kalle det til den amerikanske politikken. Å havne på denne listen ender med å miste jobben, forfølgelse fra staten eller i verste fall fengsel.


Utenriks

Republikanske presidenter har alltid hatt en hard tone i utenrikspolitikken., Både Nixon og Reagan var meget klare eksempler på det. Tonen nå har endret seg enda et par hakk. Mens Reagan og Nixon klarte å dra i land internasjonale avtaler for å sikre någenlunde stabilitet har Buch gått en helt annen retning. Han har trekt seg fra avtalen om en internasjonal forbryterdomstol, nei til Kyoto, trakk seg fra salt 2 avtalen om nedrustning av atomvåpen, pluss en rekke annet. Den mest markante forskjellen blir også på det juridiske. Flere fanger sitter på en fangeleir uten for Cuba. Disse er rettløse etter amerikansk mening. Justisminister Richard Achkroft har uttalt at dette ikke er krigsfanger og trengs derfor ikke å behandles etter Genneve konvensjonen. En amerikansk domstol har også nydelig avsagt en dom der den klart sier at disse personene er rettspløse. I ly av det utalte Achgroft at dette var riktig. Man kunne ikke la rettsikkerheten så i veien for kampen mot terror. Utviklingen her er det viktig å følge med på. Hvorvidt dette kommer til å påvirke Norsk justis er ennå uvisst.
Mens tidligere amerikanske presidenter var litt tilbakeholdne og diskret når de skulle utføre aksjoner har Buch vist seg fra en meget annerledes rolle. En lov er allerede vedtatt og gir amerikanske myndigheter lov til å operere i andre land og likvidere folk hvis de finner det nødvendig. Uten å informere landets myndigheter eller be om dere samtykke. Dette har allerede skjedd i Saudi Arabia der CIA sprengte en bil og tok livet av fire personer som de mistenkte hadde tilknytning til Osama Bin Laden sitt terrornettverk.
En annen lov har også blitt vedtatt når det gjelder den internasjonale forbryterdomstolen. . Den sier at amerikanske myndigheter kan innvandere hvert land som holder amerikanske borgere ¨fanget med tanke på utlevering til forbryterdomstolen. Hvor realistisk dette er i forhold til Europa er en sak, men for andre land utenfor Europa kan dette fort bli vanskelig.


Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits