SV ødelegger for Israel saken

Fakta på bakken viser at Israel er et prosjekt utelukkende basert på løgner og rasisme

Jeg har lenge kritisert Israelske myndigheter og såkalte Israelvenner, men nå skal jeg ta til ordet for noe helt annet. Jeg selv støtter Palestinas rett til fred og rettferdighet, men ønsker herved ikke under noen ommstendighet å gjøre dette sammen med SV. Især ikke hvis Kirsti Bergstø holdninger er representativt for resten av SV eller SU.

Jeg har tidligere tatt avstand fra bokott og kommer nå til å ta avstand fra disse utallesene. Ønsker man fred bør man faktisk tenke litt på hvordan man ordlegger seg. Tror man virkelig at Israelske myndigheter eller folk vil endre holdning med å skjelle dem ut som rasister?? Før man gjør det burde man være litt forsiktig fordi rasismen er faktisk ikke noe mindere blandt den Palestinske befolkningen.

Det har ofte blitt snakket media er for ensidige i sin dekning av midtløsten konflikten, noe jeg kan si meg enig i. Men ikke enig på den måten at jeg støtter de såkalte Israel vennene. Jeg har den senere tid sett en del film fra Israel som viser en virkelighet som ikke blir dekket av norsk media . I en av disse filmene blir bevegelsen kalt refusistene tatt for seg. Det er en bevegelse bestående av flere soldater som nekter militæret av den grunn myndighetene sin opptreden på de okkuperte områdene. Jeg kommer til å gi en fyldig komentar av den filmen og lignende filmen i min blogg livets glade gutter etterhvert.

Jeg har nå virkelig blitt lei av de personene på begge sider av konflikten i Norge, som jeg mener ikke gjør noe annet enn å piske opp konflikten enda mer. Jeg kommer ikke til å betale medlemskontigenten til Palestinakomiteen som jeg fikk i posten fordi jeg føler at at den organanisasjonen ikke bidrar til noe om helst.

Jeg er blandt dem som verken stiller med i Leiren til Israels venner, Jan Åge Torp, Kirsti Bergstø, Palestinakomiteenosv sov
Kanskje på tide å lage en ny organisasjon om faktisk vil kjempe for fred Bestående av Jøder, Palestinere, kristne osv osv. Den retorikken og argumentasjonen som foregår nå er med på å gjøre ting verre, ikke bedre.
Noen lyst å være med på et slikt innativ så si ifra.

13 kommentarer

Grenseløs

08.12.2006 kl.14:32

Jeg vil slett ikke være med. Jeg er totalt uenig med deg. Den aller viktigste årsaken til at israel får ture fram slik de gjør, er vestens ettergivenhet ovenfor dem. Og du hjelper godt til i så måte. Israel bør fordømmes på det sterkeste, slik som Sør Afrika ble i sin tid. Det førte til resultater. Sør Afrika kunne ikke lenger opprettholde sitt levesett på grunn av den massiv emsotanden mot undertrykkelsen. Og Israel er enda mer sårbare i så måte. Deres enorme militærvesen kan bare opprettholdes med støtte fra utlandet. Går det under, faller også tyranniet.

Trond

08.12.2006 kl.14:57

Man er ettergivedne for Israel er en ting, men fremstille dem som nazie, fasister og det som verre er gjør ikke saken bedre. Det finnes mange nyamnser innfor det Israelske samfunent som jeg mener aldri kommer frem, derfor blir sammenligningen med sør-afrika helt latterlig. Du sier at jeg hjlper dem da jeg vil jeg helelr snu det på hodet. Det er slike som deg som hjelper til å holdenivået på denne debatten på et klvt nivå i tullegg til at diu bidrar til at frontene ikke kommer et steg videre.

Tormod

08.12.2006 kl.15:18

Dette er tanker jeg har hatt lenge, men ikke klart å formulere skikkelig. Takk for innlegget, Trond. Noe slikt kunne jeg virkelig vært med på!

Trond

08.12.2006 kl.15:19

Jo bare hyggelig. Hvis responsen øker seå ser jeg ikke bort ifra at det kan settes gang med tider.

Grenseløs

08.12.2006 kl.20:48

At det finnes en helt marginal fredsbevegelse i israel ser jeg som helt uinteressant. Sammenligningen med sør afrika holder mål. Israel er et apartheidsamfunn. Og på noen måter er det verre. I Sør Afrika bombet de ikke hele byer sønder og sammen. På noen områder er israel bedre. På andre er de mye, mye verre. Jepp, du gjør det verre.

Trond

09.12.2006 kl.02:51

Merginal er den ikke. Dete r faktisk en meget stor fredsbevegelse i Israel, men media er mer iunntresert i kuller og krutt og bomber. Jege r spnt på hvile områder Sør-Afrika var bedre en israel.

28.12.2006 kl.15:04

Det förste Hollocoust?Som kjent begynte jödenes historie med Abraham (ca. 1920 år för Kristus), og den endelige erobringen av Kanaan - for ikke å si den endelige lösningen - begynte med Moses ca. 1450 år för Kristus. (Etter örkenvandringen).Kanaan var på den tiden oppdelt i syv "land" med hver sine "konger". Alle disse land og folk skulle nå på Guds befaling utslettes, og alle innbyggerne skulle drepes. Og Gud mente ALLE: menn, kvinner og barn - slik at det ikke skulle bli noen innblanding av mindreverdige folkeslag i den rene jödiske rasen. Moses gikk grundig til verks, og begynte med et land på östsiden av Jordan , inkludert den gang, "verdens" rikeste by, Petra, som ble erobret, og hvor alle ble drept - unntatt noen tusen "jomfruer" som ble fordelt mellom seierherrene.Med Petras rikdommer som grunnlag kunne Moses nå före folket over Jordan, og erobre Jeriko, drepe alle der, brenne ned alt og samle enda mer rikdom. Gull, sölv og kopper er nevnt spesielt. Men alt gikk ikke så lett som Gud hadde tenkt. Med Filistene, som var det folk som var mest hatet, ble jödene liggende i krig i århundreder.Min kilde her er ikke Bibelen, men i Flavius Josefus` omfattende historiske verk "Judarnas Gamla Historia" (ca. 70 år etter Kristus) i ny utgave på Bokförlaget Rediviva (Sverige)1988.Flavius Josefus skriver også at navnet Palestina kommer fra det Arabiske Filastin - altså Filistenes land. Kanskje noe å tenke på i disse dager.

Nikolai

29.12.2006 kl.09:30

Sorry, Trond. Innlegget herover ble uten navn.Nikolai

Trond

31.12.2006 kl.00:08

lai, men ikkle for Tkk for den hisytriske oppdateringen Nikolai, men jeg ser ikke helt sammenhengen med dene debatten.

Nikolai

31.12.2006 kl.09:45

Ok, först til det praktiske. Det kan hende jeg i farten plasserte innlegget i feil diskusjon, men Palestina-problemet er jo oppe til debatt på flere tråder her, og jeg valgte den som hadde Israel i innledningsinnlegget. Jeg beklager om det ble feil.Hvis du sikter til det historiske perspektiv, så er det jo nettopp det historiske som er kjernen i Palestina-konflikten. Den som mener å kunne före en debatt om dette emnet, bör sette seg inn i jödenes historie, som jödene selv skriver mye bedre enn alle andre - jamför Bibelen.I så måte er ikke mitt innlegg mer "hysterisk" enn andres. Det var med Toraen i hand jödene "gjenerobret" Israel etter 2. verdenskrig, og med hvilken de kunne hevde at landet var deres. Mitt "hysteriske" poeng er at det kunne også urbefolkningen i landet, som ennå i dag, 4000 år etter Moses, kjemper for retten til å bo der.

Trond

31.12.2006 kl.12:47

YTrenger ikke å beklage, jeg lurte bare på hvorfor. Npår det gjlelder urbefolkning syntes eg det begrepet blir litt merkelig i denne sammenheng. Jødene har bodd i en mende land, flere han konveentert til Jødedommen og motsatt. Konventerer jeg selv til jødedommen har jeg b\plustelig krav på borgerskap i israel?? Jeg kunne tatt flere eksempler. Men skulle man lagt så vage ting til grunn her måtte mnan forandret verdenskartene enormt i forhold til de fleste befolkninger verden over. Får ikke å sankk eom her i skandinavia. Jeg syntes fortsatt ikke at okkupasjonennen av Palestiske områder og undertrykkiungen av den palestinske befolkningen kan unskyldes med Jødenes historie..

Nikolai

31.12.2006 kl.13:52

Det ble nok en del misforståelser her. Det kan väre jeg uttrykker meg noe vagt, og grunnen er at jeg så langt som mulig vil ungå å bli stemplet som "antisemitt." Leser man Mosebökene nöye, har jödene ALLTID, med lengre/kortere mellomrom "måttet" kjempe mot andre stammer/folke-grupper, og grunnen ar at de fra starten kom som okkupanter til et land (Kanaan) som allerede var fullt befolket. Det er etterkommere av disse folkegrupper, som også kjenner SIN historie, som Israel ennå kjemper imot, og okkupasjonen av de palestinske områdene er et ledd i denne kampen. Her må man gå til historien for å danne seg en mening om hvem som har "rett" til landet. Min mening ar at Palestinerne har minst like mye rett til sitt eget land i dag som den gang, og minst like mye rett til det som israelerne, og at at "Guds ord", slik det fremstilles i Mosebökene, og som Israelerne - og Bush - holder seg til, ikke kan tas alvorlig i en opplyst verden.Hollocoust var ille nok, og må fordömmes av alle, men i bölgen av sympati som strömmet imot jödene fra de fleste hold etter krigen, var det nettopp Hollocoust som "reddet" Palestina for jödene, og som dermed - etter ennå en krig - med alle makters gode mine - inkludert "kristenhetens" - fratok palestinerne landet. Kampen om Palestina er 4000 år gammel - og ennå har vi ikke sett slutten på den.

Trond

31.12.2006 kl.14:18

Beklager Nikolai at jeg missforsto deg litt. Det var jammen ikkke meningen. Kampen er 4000 [r med blodd. Hadde v'rt fint hvis fremtiden kunne bringt den inn på et annet spor.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits