Ja til et nytt Europa

Over femti år med fred. Femten år siden skammens mur i Berlin ble rast en gang for alle. Muren som var selve symbolet på det splittede Europa under hele den kalde krigen ble endelig revet. Om ikke dette var nok har allerede ti nye medlemsland entret den europeiske unionen og flere venter å komme inn. Ikke på grunn at de er grådige kapitalister eller vil gi vekk landet sitt, men fordi at de har i likhet med oss ja folk her i Norge funnet ut hvilken unik mulighet EU er til å løse de felles problemene vi har her på kontinentet. Men også det å skape en bedre og sikrere fremtid for alle europeere. Man kan med sannhet si at det er mye som ikke er løst og at alt ikke har gått helt etter planen. Krigen på Balkan var et meget godt eksempel på det og det finnes også langt flere. Men det er ofte slik at det negative i alt for stor grad blir beskrevet når man snakker om det nye Europa. Hvis vi skal kvitte oss med slike problemer og ikke minst hindre at det skjer flere er et felles europeisk forpliktende samarbeid den eneste løsningen. Og her klarer nei siden ikke å komme med noe annet svar enn å ønske at Norge skal bli som Sveits. Det holder ikke.
Et viktig argument vil alltid være fred. Hvis man leser europisk historie er mye av den skrevet i blod. De siste seksti årene har vi takk og pris unngått dette og her har EU spilt en meget stort rolle. Istedenfor invasjoner og blodige konflikter har man klart å løse sine problemer i fellesskap på en fredelig og demokratisk måte. Og dette er det største steget i europeisk historie noensinne. Hadde du sagt til en franskmann, tysker eller nordmann i 1945 at når dette århundret er omme vil Europa være nærmere en fredelig samling ville de antageligvis ledd. Hadde man sagt til en polakk for 25 år siden at i året 2004 skal dere få være kvitt kommunismen og få være med å skape fremtiden i et fritt demokratisk Europa ville vedkommende antageligvis ristet på hodet. Men ditt har vi faktisk kommet i dag. Så lang fredsperiode som vi nå har hatt i Europa har det nesten aldri vært i vår historie. Vi har kommet langt, men vi kan komme så uendelig mye lengere. Så la oss feire denne utviklingen i det nye Europa, som uheldigvis Norge har satt seg på sidelinjen av. Men uansett på denne dag ære alle de kvinner og menn som lot alt dette komme i oppfyllelse. Kvinner og menn som trosset vår dystre historie og ga alt for sin tro at Europa en gang kunne samles i et fredelig og demokratisk fellesskap. Det som en gang startet med en drøm ble virkelighet, la også oss i Norge være med å skape denne virkeligheten. Kan vi virkelig sitte å si til våre etterkommere at vi vendte Europa ryggen??

10 kommentarer

Mathias Reither

09.01.2006 kl.18:27

I innledningen har du helt riktige konklusjoner, men sluttkonklusjonen mener jeg ikke uten videre er riktig. Du har rett i at EU er et stort fredsprosjekt, men problemet er at EU har utviklet seg negativt de siste to årene. Så å diskutere EU nå blir som å disktuere snøen som vil falle neste vinter, vi vet ikke hvordan EU vil utvikle seg. Jeg var før klart ja, men nå er jeg usikker, derfor har jeg ingen klare svar på denne debatten. EU debatt er noe som kjeder meg enormt, fordi det er håpløst dersom man ønsker Norge med i EU. Jeg tror ikke at nordmenn er i stand til å stemme ja til EU. I Norge er det alltid mye lettere å argumentere for et nei, enn et ja. Grunnen til det er at nordmenn tenker, at vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Derfor stemmes det nesten alltid nei, på de fleste folkeavsgtemmninger i Norge. Nordmenn er et motstridig folk, som ikke er lett å forstå seg på.

Trond

10.01.2006 kl.01:38

Er ikke enig at Eu har utviklet seg så negativt de tp siste årene. Litt tilbakeskritt ja, men det er jo gjennom kriser man skapt mye bra også. Jegb er fullstendig klar over den noprske holdningen til Eu og vanskeligheten med å få nordmenn til å stemmme ja. Men mye kan endre seg og jeg kommer fortsatt til å gjøre mitt for å sikre at trenden går i riktig retning.

Mathias Reither

10.01.2006 kl.11:52

Her motsier du deg selv. Du sier at det har vært et tilbakeskritt, som for meg er negativt. Utvidelsen mot øst er høyst negativ, som jeg er sterk uenig i, og ikke vil gjøre det lettere for å få Norge til å si ja, heller tvert imot. Dersom EU skal inkludere alle land fra Atlanterhavet til Ural, så blir det jo et helt annet EU vi snakker om, da blir det vel heller et "mini-FN". Det blir som å blande vann i vinen, ikke akkurat det samme. Også har man spørsmålet om Tyrkias medlemskap, som jeg er enda mer imot, og meningsløst. Kan Tyrkia bli med, da burde jo Iran også bli med. Og siden Pakistan også. Denne trangen til å utvide EU undergrver hele EU. Nei, det er Charles de Gaulle som har skylden. Hadde Charles de Gaulle sagt ja til Norge i 1963, hadde vi vært medlemmer nå, og vi hadde kunnet påvirke EU i en annen retning.

Martin

10.01.2006 kl.14:36

Det virker ikke riktig at Tyrkia skal få bli med i EU enda ihvertfall...Mitt personlige forhold til EU er usikkert.Men jeg mener at vi må se hvilken retning EU velger å gå i før vi vurderer hva vi selv skal være i forhold til dette.

Trond

10.01.2006 kl.17:44

Jeg sier gjennom de krisene EU har hatt har de kommet igjennom som en styrket sammerbeid. Det er absolutt ingen mmottsettning i det. Utvidelsen mot Øst mener jeg faktisk er posittis. de øst europeiske landene er emn like stor del av Europa som de landene i vest. ja selvfølgelig det blir et annet EU, men eu har vært under utvikling hele tiden og EU i dag er meget forkjellig fra den kull og stål unionen som ble dannet på 50 tallet. Mottsettning til Iran har faktisk Tyrlkia Europeiske røtter, men det vil ta tid. Ca rundt 15 år før de er helt klare til fullt medlemskap. Eu vil aldri bli et mini FN , men en dynamisk demokratis kraft som kan være forbilde for andre. Afikanske unionen er nå i startsfasen pluss at land i Latin Amerika begynner å se etter lignende sammerbeidsformer. Dette er en positiv utvikling hvis vi skal kunne klare å overvinne morgendagens problemer.

Mathias Reither

10.01.2006 kl.20:52

Hvordan kan du forklare at Tyrkia har europeiske røtter når de ikke en gang snakker et indo-europeisk språk, mens det offisielle språk i Iran er persisk som er et indoeuropeisk språk som står nærmere norsk enn arabisk. Dessuten, kan man si om perserne at de innvandret fra dagens Ungarn på 1500 tallet f.Kr. i folkevandringstiden nord for Svartehavet, og ned til dagens Iran. Tyrkerne derimot, kom ikke fra Europa, men innvandret til dagens Tyrkia fra dagens Turkmenistan og Kina rundt år 1000 e. Kr. eller noe slikt. Så eneste argumentet for å si at Tyrkia har europeiske røtter er at en provins ligger i Europa, noe som er temmelig tynt. Uansett, ser jeg ingen argument for at noen av de bør bli medlem i EU, ihvertfall ikke før på slutten av dette århundre, dersom man skal utvide EU lengre østover. At EU er et glimrende fredsprosjekt er det jo ingen tvil om, men sett i lys av det kaos som nå eksisterer i EU og den uavklarte situasjonen i forhold til den europeiske konstitusjonen er jeg helt enig med Martin at det er klokest å vente å avvente situasjonen. Faktisk mener jeg, sett i lys at EU er så forandret, burde enhver stemmeberettiget nordmann, ta et standpunkt på nytt, og ikke bare forsette i den gamle leksa. Klart ja eller klart nei. Derfor har jeg nesten gått fra ja til nei, går vel tilbake til ja, når det endelige slaget står i en folkeavstemning. For det store spørsmålet er: Får vi det så mye bedre med EU-medlemskap? Blir det skap flere arbeidsplasser? Oppveier markedsadgangen for fisk, det vi må betale for medlemskapet? Vil mange fiskeforedlingsbedrifter flagge ut til Sverige, dersom vi ikke melder oss inn? Noen vil nok, men så mange at det vil lønne seg eller gå i null et medlemskap.

Trond

10.01.2006 kl.21:23

Vel vi er uenige der. Jeg mener at Tyrkia er en del av Europa så sånn er det. Jo vi bør avente situasjonen. Det har seg faktisk slik at Eu ikke gidde rå diskutere medlemskap med Norge på en stund. Snakket emd noen Eurpeiske kollegaer på Island ifjor og de sa det meget klart: Vi ahr andre ting å gjøre en å diskutere medlemskap med en nasjon som aldri klarer å bestemme seg.

Mathias Reither

10.01.2006 kl.22:40

Når bare en provins er Europa, kvalifiserer ikke dette til å være Europa. Da er Spania en del av Afrika. Tre regioner ligger jo i Afrika; Øst Kanariøyene, Vest Kanariøytene og Ceuta y Mellija. Den sistnevnte ligger på det afrikanske fastlandet. Er Spania da Afrika? Definitivt nei. Man kan skrive en hel bok om hvorfor Tyrkia ikke er Europa, ved å vise til Tyrkias historie, som jeg bl.a. nevner over.

Mathias Reither

10.01.2006 kl.22:42

Videre kan man si at landet Tyrkia har europeiske røtter, det er klart. Men folket som bor i Tyrkia i dag er definitivt ikke europeisk, derimot er folket i Iran europeisk, men ikke landet, rent etnisk.

Tyrker

01.04.2006 kl.17:14

Dere r razsister azz.... se på deres egen språk først, d r kulere å høre tyrkisk enn norsk azz

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits