Nytt ytre-venstreparti dannes til helgen

På hemmelig sted sa AKPs ekstraordinære landsmøte i helgen ja til å slå
seg sammen med RV. Det nye partiet blir formelt dannet til helgen.


Dette lover jo godt. I god tradisjon skal partiet som som har utnevnt seg seg til folkets representanter for en revulusjon for siste gang gå til et hemmelig landsmøte.
Det må være gøy å være med i en slik hemmelig forening der de sitter og tror de er så viktige og forfulgt at de holder hemmelige møter og slikt. For de restrende AKPere skal jeg minne dere om en ting og det er at det er kun FRP som mestrer taktikken i å få økt oppslutning med å opptre som paranoide.
Så hva kan vi vente oss?? Same shit new wrapping. Tror man at ideologi bli bra bare fordi man i jevne mellomrom oppretter en ny organisasjon eller nytt parti??
På et møte på raftohuset for noen uker siden saen bystyrerepresentant for RV her i Bergen til meg at under valget skulle de ta stemmer fra Venstre?? Javel så nå skal liberalere begynne å stemme kommunitisk?? Bra at jeg får noe å le av under dette vlget.

21 kommentarer

Mathias

07.03.2007 kl.21:47

Trond! Jeg tror nok dette partiet vil ta stemmer fra alle partier, men mest fra venstresiden og Frp, da en del Frp-velgere stemmer RV fra tid til annen. Mange folk er veldig "utro" når det gjelder politikk. Jeg tror ikke du skal le så mye, for velgerflukt det skjer mellom alle partier, spørsmålet er bare hvor mange som vil samtidig stemme på partiet. Dette syntes jeg ikke kan kalles humor, men samfunnsanalyse. Du må huske på at folk stemmer ikke Venstre fordi de definerer seg som "liberalere" som du kaller det, men fordi det er noen ting som opptar dem, hvor Venstre har de beste løsningene. Jeg tror ikke alle velgere er så reflekterte på hvorfor de stemmer det ene eller det andre, som det medlemmer av et parti er. Derfor er det "livsfarlig" å påstå at det er utopi at Venstrevelgere skal finne på å stemme på et nytt kommunistisk parti.

Trond

07.03.2007 kl.22:18

Det soim kan gjøre at dette partiet tar stemmer er at det er en venstreflø i arbeiderpartiet som er upopulær og at SV svikter på ting som har vært deres kjerneskaer. En sak med disse velgerene er atd e fort kan bli sofavelgere også.

Ikke alle venstrevelgere definerer seg som liberal, emn det er en viss verdiforskjell. Rv forsøkte under forigge valg å sette igang en kanpanje mot venstres politkk med tanke på å vinne velfere, Dette funktet særdeles dårlig.

Velge kan skifte parti av andre ¨årsaker også. Det er et faktum at dette er et kommiunevalg og der gjelder ikke de ideologiske skillelinjene i samme grad.

Mathias

08.03.2007 kl.21:14

Ja, nettopp. Det er kommunevalg. Men grunnene til at velgere stemmer det ene eller det andre, kan ha forskjellige årsaker. Noen velger et parti pga. to eller tre saker, andre på grunn av helheten. Det Venstre ofte taper på er at de tenker for mye ideologi, uten å knytte det opp mot praktisk politikk, det samme gjør kanskje RV også. Det nytter ikke å snakke om liberale verdier, uten å snakke om hvordan løse hverdags problemer for "folk flest", og det nytter ikke snakke om kommunisme / revolusjon ute å snakke om hvordan løse hverdagsproblemene. Her tror jeg AP er noe bedre, og snakker først om konkrete løsninger med en ideologisk basis.

Trond

08.03.2007 kl.22:32

Vel det er pissepreik Mattihas. Venstre har et hellhetelig program ,men i mottsettning til Ap har vi ikke samme apperat til å selge det.

Mathias

09.03.2007 kl.18:18

Venstre har ikke noe egentlig program, for det meste kan man umulig være uenig. Hva som skiller Venstre fra andre partier er vanskelig å få øye på, dette skyldes at hver gang Sponheim åpner munnen kritiserer han AP, eller snakker om metafysikk; som f.eks. ideen om frihet, liberale verdier osv. Dette blir kanskje for høyt for mange folk. Du vil sikkert si at Venstre har økt i oppslutning under Sponheim, men dette har vel heller skjedd til tross for Sponheim, enn på grun av Sponheim.

Trond

09.03.2007 kl.18:29

Du følge rikke mye med i media Mattighas for dette er usakelig.Det har seg slik at de gangende Sponheim kritisrerer AP går Ap fullstendig av skaftet og beskylder Sponheim og venstre for de mest usakelige ting.

Venstre har et meget klart program og der bare å på inn på hjemmesidne så kan du lese det.

Venstres sin oppsluttning har nok litt med Sponheim og gjøre, men er ikke hele grunnen. Flere dyktige folk har kommet til venstre de siste ti årene i tillegg har internett hatt utrolig mye å si for venstre. Areaner ssom tideligere var lukket for oss får vi nå tilgang til, noe som selvfølgelig hjelper på.

Jeg tar gjerne debatter om politkken til venstre, men spar deg litt for slik retotikk Mattihas for det kler deg ikke.

Mathias

11.03.2007 kl.16:45

Jeg gjentar det jeg skrev i forrige innlegg at programmet til Venstre er det vanskelig å være uenig i og i den grad Venstre har noen saker å profilere, er de meget usynlige. Det går mest i AP kritikk og ideologisnikk-snakk. Svada spør du meg. For meg er ideologiene død i politisk debatt, ideologien er bare "grunnmuren" partiene står på, intet mer. Derfor får jeg mest lyst til å "gjespe" når man begynner å snakke om ideologi.

For meg er politikk en måte å finne praktiske løsninger på problemer, om hvilke "ideologimerkelapp" man setter på den, er mindre interessant.

11.03.2007 kl.20:55

At de har vært usynelige er en ting, men dte har mye med den mediasituasjonen å gjøre. Nå som sitasjonene r anderledes går også måliungende oppover.

Det at du kaller ap kritikken som snikk snakk viser jo bare det faktum at AP ikke klarer å svare foir seg. Enkelte ting ser dem som normalt at det nærmest blir regnet om masjestetfornærmesle hvis man klritiserer sakelig.

Mathias

11.03.2007 kl.22:37

Du beviser igrunnen min påstand, Venstre er mer interessert i å kritisere AP og snikk snakk om ideologi, enn hvordan løse dagens problemer innen det ene eller andre feltet. Partiet mangler desverre innspill, der er Krf noe bedre. Men problemet der er at man er uenig med Krf. Når det gjelder Venstre er det lite å være uenig om bortsett fra kritikken mot LO og AP. Men det betyr jo ikke at man vil stemme partiet, langt ifra. Venstre har for mye "fiskeboller". Venstre er for lite spenstige, kanskje litt tafatte. De tror at selv om de kan mene ting man ikke er uenige i, at de har en god politikk. Noen mener det, men man stemmer ikke et parti utfra innhold, men deres troverdighet og evne til å gjennomøre det man står for.

Mathias

11.03.2007 kl.22:40

Ja søker man på Spoheim og LO får man 1850 treff i Kvasir. Dette sier litt om Sponheims politiske interesser.

Trond

11.03.2007 kl.23:40

Det beviser intet så overhodet Mattihas, men gjerne fortsett med den Erasmus Montanus politikken din.

Hadde du lytett til kritikken og faktisk kunne ha svart på den isteden for å syte hadde det virket mer seriøst-. Men på dette feltet opptrrer AP på lije med FRP. Ikke kritiser, men fremstill det som vi blir forfulgt.

At du faktisk ikke leser verken utillene eller programet til venstre nøye nok får du ta på din egen kappe

Kanskje Venstre skulle ha holdt pentige taler allla Giske, kjommet med enorme visjonber alla Stoltenberg, menn vi foretrekker handling og nøysomhet istdenfor falskhet og løgn.

Måten du svarer på beviser det faktum at Dere faktisk er redde for oss.

Men AP legger seg heller på linjen av latterligfgjøring og trkkasering i kjent stil. Problemet er ofte at mnusene estort sett er produsert på partii kontoret i oslo slik at stort sett alle deres slaver snakker rimlig likt. Artig, men lett å avsløre i disse interntt tider.

Argiumentene du nevener er tro kopi fra en av deres håepfulle sine åpning på en skoledebatt.

Vet mn at AP poressen er halvparten av norske aviser så vt du også hvorfor treffprosenten er høy. Det at det er 1850 treff har ingenting ,med at det har komemt 1850 utspill.

Mathias

12.03.2007 kl.09:33

Atter gang beviser du min antagelse. Venstre er mer opptatt av å kritisere AP og snakke om ideologi. Denne overfokuseringen på dette er ihvertfall ingen vinnersak for ditt parti. For øvrig er Venstres feile fokus bare en fordel for AP, for da kan vi konsentrere oss om å fokusere på egne saker. Denne kritikken fra Venstre blir som oftest skyggeboksing.

I stedet burde Venstre konsentrere seg om å fokusere på sitt partiprogram som har mange gode saker, men de drukner i denne iveren etter å kritisere AP.

Trond

12.03.2007 kl.11:50

Ser at du legger deg på samme nivå som Birger nå, noe som er direkte pinlig. Antall treff på inernett e rikk det samme somantall utspill om en sak. Du av alle skulle vite det. Mrn jeg konstanterer deg jeg allerede vistrte. AP er livredde for at venstre sal ta de på enkelte saker som de selvf fionner ubehagelige. I tidene da det var mediamonopol kunne man slippe unna med det, men i dag er det verre. Det pinnlig å høre et parti som ikke tør å ta alvorliuge debatter, men tar frp retorikk og forsøker enten å hevise til hvor mye man blir forfulgt eller forsøøker å trakkasere motstanderen. Hvis dette er ap sin respet under neste valg så kan de fort å en oppfølger fra 2001 valget.

Mathias

12.03.2007 kl.16:43

Samme nivå som Birgeren, nå må du "trekke inn årene", eller kanskje "ta ut årene og begynne å ro". Mitt poeng er manglende fokus på de sakene som Venstre på papiret står for, men når du nekter å fokusere på særlig mange av de, må jeg jo begynne å lure på om Venstre virkelig mener det som står i programmet. Det er mange gode forslag i Venstres program, det er helt sikkert. Men det er visst bare for spesielt interesserte, for man får aldri høre om dem. Andre partier som Krf er flinkere til å fokusere på sine kjernesaker. Dette er bare et godt råd til deg, intet annet. Men hvis Venstre ikke tar selvkritikk så er det ikke APs problem men Venstres problem. Jeg ser ikke Venstre som noen trussel mot AP, heller som en partner som man kan samarbeide med i mange saker, særlig på miljø. Venstres kritikk av AP er omtrent en like stor vinnersak som bosset i Loddefjord er for Loddefjord Arbeiderlag. Ikke akkurat en sak man vinner stemmer på. Det viktigste er å tenke positivt.

Trond

12.03.2007 kl.22:57

Søer du på venstre og miljø så finner du en million treff. Sponheim ohg miljø over 50 tusen og så tar du de få treffene om Sponheim og LO som at hele verden dreier seg om det. Du vet like godt som mg at en pressemelding som går ut til både ntb og a pressen ender emd amnge treff på nettet. I tillegg kommer debatten som følger som gir like amnge treeff. Hvordan du da klarer åp utre om at Sponheim kun snakker om lo finner jeg merkelig.

KRF har vært flinkere for de har hatt en politisk sitasjon som vbi ikke har jhatt flør siden 2005. Vi var i skyggenes dal i mange år, først utenfor stortinget og dertettr med liten tortingsgruppe. I en slik situasjon å blir man ikke innvetert til tv debatter eller får store oppslag.

Venstre kritikk av AP er hjelt legitim siden den dreiers eg om saker av viktig demokratisk karakter. urde heller ikke ap være tøffe nok tiol å ta debttaen istendenfor å ta en Carl i Hagen.

Ingar

13.03.2007 kl.02:10

Jeg synes dere to burde slutte å krangle for jeg er faktisk litt enig med begge to. Venstre burde bli mer "hard-core" og hvert holde seg til helvete unna Arbeiderpartiet og spesielt han derre tynnhårede Trond "jeg fylte akkurat 40, men er fortsatt glad i 16-år gamle AUF damer" Giske. Dette er mitt eneste bidrag i debatten.

Mathias

13.03.2007 kl.11:36

Ingar! Bra at noen gir meg litt rett ihvertfall, det skal jeg leve lenge på.

Trond

13.03.2007 kl.12:16

Giske ja hahaha.'. Nei Mattihas nå beveger vio oss til mer fruktbare ting. Slik som å holde FRP unna byrådskontorene i bergen.

Mathias

13.03.2007 kl.18:27

Ja, da er vi enig. Har du lest mine innlegg i BA mot Frp som var formulert som spørsmål til Frp den siste måneden. Tror du Frp svarer? Neppe. Det er Frp i et nøtteskall. De er flinke til å stille spørsmål selv, men når de selv får spørsmål er de helt tause.

Trond

13.03.2007 kl.19:55

Har fått med meg et, men har lest lite i disse avisene i det siste på grunn av tid og sykdom.

Men det er vel grenser for hvor lenge de kan ungå å svare.

Mathias

14.03.2007 kl.01:48

Flere i AP har prøvd i flere år uten hell. Jeg tror ikke det gagner dem i lengden. Jeg sendte til og med en mail til dem, men fikk ikke så mye som en bekreftelse på at mailen var mottatt.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits