Hvorfor kaller de seg liberale??

Når jeg startet med politikk var ordet liberal nærmest et stygt ord. Man kunne da virkelig ikke kalle seg noe slikt hvis man var for solidaritet, veldferssystem osv osv. Nå er lyden en helt annen en og alle vil kalle seg liberale. Liberal marxsister, liberale sosialdemokrater, liberale konservative osv osv
Selvfølgelig er venstresiden lliberale for de er jo for solidaritet, ytringsfrihet, valgfrihet for homoflie og er ifølge dem selv åpen og tolerante.
Nå glemmer de jo at enkelte av disse såkalte liberale standpunktene ders har visse grenser. Valgfrihet gjelder ikke individets rett til å velge hvilke skole man ønsker å gå på og ei heller at en kommune i dette landet kan selv bestemme hvordan de har lyst til å styre seg selv. Eller som Djubedal sa det så fint når de innførte barnehagereformen: Vi kan ikke stole på lokalpolitikkerene evne til å prioritere riktig. Var ikke dette mannen som sa at foreldrene ikke hadde like gode evner til å oppdra barna som staten? Liberalt? neppe , men de mener jo så godt så derfor kaller de seg selv liberale ifølge dem selv.
 Ytringsfrihet har de også sine begrensninger på. Nåde dem som ser på nakne damer, kommer med rasistiske utalleser osv, dette er ikke bra mennesker og kommer ikke under ytringsfrihetsbergepet. Man må jo forstå det faktumet at ser man på at menenker har sex så bryter det med liberale rettigheter eller gjør det det??
For noen år siden var en vennine av meg undertøysmodell etter egen fri vilje. I en debatt i lokalavisen påpekte hun også det noe som førte til et meget inntresant svar fra en såkalt liberal kvinneaktvist. Svaret hun fikk var følgende:  Du må gjerne tro at du er frigjort, men det er du ikke?? Er det særlig liberalt å hevde at mennesker valg ikke er av fri vilje fordi man ikke liker valgene vedkommende tar?? Ekte liberale skiller klart mellom det man liker og det man ønsker å forby, noe verken SVere eller venstresiden har forstått så overhodet.
Når man ser tilbake på den politiske historien kan man se at støtten til diverse regimer fra disse såkalte marsist, sosialist liberale som de så søtt kaller ikke akkurat har vært til de mest liberale regimene, tvert der imot.
Men hva gjør vel det så lenge man er åpen og solidarisk?? Jeg er tilhenger at staten kan drive med veldferd gjør det meg til en sosialdemokrat?? Jeg er for at menigheter selv kan styre seg selv slik de finenr det riktig er jeg da konservativ fordi disse menighetene ofte kan fremheve syn jeg ikke liker??
Så hvorfor velger de å kalle seg liberae egentlig?? Jo fordi de skammer seg over sin egen historie noe jeg skjønner meget godt.
Jeg ønsker venstresiden lykke til videre med ideologisk tåkeleging, men ikke tro at dere blir opptatt i den liberale internasjonalen med det første.
 Til slutt vil jeg si en ting oig det er at jeg har dyp respekt for en person i denne bloggverden som jeg ofte er uenig med, nemlig Martin Drange. Ikke fordi jeg er enig med ham i alt, men fordi han ihvertafll er ærlig. Han kaller seg det han er,nemlig konservativ.

Syntes dere at venstresiden fikk gjennomgå her så gled dere til fortsettelsen. Dette innlegget vil få flere oppfølgere. Høyre vi heller ikke få slippe unna her.  

35 kommentarer

Øyvind Strømmen

12.05.2007 kl.17:43

Siden jeg definerer meg selv som venstresidemann og som liberal får jeg nesten svare. For meg er dette to sider av samme sak, og det er også på blant annet det grunnlaget jeg sympatiserer med De Grønne.

"Valgfrihet gjelder ikke individets rett til å velge hvilke skole man ønsker å gå på og ei heller at en kommune i dette landet kan selv bestemme hvordan de har lyst til å styre seg selv".

Jeg er for mer lokalt selvstyre, faktisk betraktelig mer lokalt selvstyre. De Grønne ønsker seg faktisk dette grunnlovsfestet. Det er kanskje ikke den viktigste kampsaken i verden, men det som er viktig er desentralisering.

Fritt skolevalg har jeg heller ikke noe i mot. Men det som kanskje er enda viktigere er å sørge for at den offentlige skolen, i det minste, satser på en mer frihetlig pedagogikk.

For øvrig vet jeg ikke om Djupedal kaller seg selv liberal, men han er nå uansett ikke venstresiden på egen hånd.

"Ytringsfrihet har de også sine begrensninger på. Nåde dem som ser på nakne damer, kommer med rasistiske utalleser osv, dette er ikke bra mennesker og kommer ikke under ytringsfrihetsbergepet".

Rasister er kanskje ikke bra mennesker, men de får si hva de vil. Jeg er prinsippiell motstander å begrense ytringsfriheten utover det som går på andres sikkerhet og utover injurielovgivning. Med andre ord: Vil du snakke stygt om albanere, så sett i gang.

"Man må jo forstå det faktumet at ser man på at menenker har sex så bryter det med liberale rettigheter eller gjør det det?"

Det kommer vel ann på det. Det er jo en kjensgjerning at pornoindustrien kanskje ikke den mest menneskekjære her i verden. Samtidig er det vel også en kjensgjerning at en del ikke har noe mot å ha sex på video for betaling, og at noen til og med liker det. Jeg tror at de negative sidene ved porno må bekjempes på andre måter enn gjennom sladding og lovforbud.

"Er det særlig liberalt å hevde at mennesker valg ikke er av fri vilje fordi man ikke liker valgene vedkommende tar?"

Nei.

"Ekte liberale skiller klart mellom det man liker og det man ønsker å forby"

Selvsagt.

.

"Jeg er tilhenger at staten kan drive med veldferd gjør det meg til en sosialdemokrat?"

Nei, men det gjør deg et hakk mindre markedsliberal og sender deg i retning sosialliberalerne. Mye samme ulla.

"Så hvorfor velger de å kalle seg liberae egentlig?"

En av liberalismens forfedre var Thomas Paine. Dersom man setter seg inn i denne mannens ideologiske tenkning, vil jeg påstå at sosialdemokrater kan finne en ganske fin liberal arv som de nok kan trives med. Finere enn Marx iallfall.

"Jeg ønsker venstresiden lykke til videre med ideologisk tåkeleging, men ikke tro at dere blir opptatt i den liberale internasjonalen med det første"

Nei, Gud bedre. Men er alle der -egentlig- så liberale?

Trond

12.05.2007 kl.19:38

La meg nevne det faktum at venstre har i flere annledninger de site ti årene forslått å grunnlovfeste det lokale selvstyret, men har blitt nedstemt av de andre partiene.

Markedet er faktis en viktig bit av den liberale arv. Hadde du lest Hobbhouse, Smith, eller Mill hadde du fostått dette poenget for lenge siden.

Mathias

12.05.2007 kl.22:16

Trond jeg tror du har en litt feiloppfatning av sosialdemokratiet. Sosialdemokrater er ikke i mot lokalt selvstyre, det er vel heller Frp som er i mot dette. Problemet med for mye lokalt selvstyre er at når midler ikke øremerkes brukes pengene til nedskriving av gjeld, veger man kanskje ikke trenger på bekostning av de unge, barn, kultur og lignende. Sosialdemokrater er ikke i mot frie midler i kommmunene, problemet er at disse frie midlene ofte misbrukes.

Din påstand om at liberale er så for lokalt selvstyre kan man ta med en klype salt. I Spania i Katalonia har man partiet Convergenicia i Unio som styrte Catalunia fra 1980-2003 som er et liberalt parti. Selvom man har autonomia i Katalonia, har de egen sentralisme i Katalonia hvor det meste bestemmes i Barcelona, dog noe mindre enn Madrid-sentralismen.

Dessuten sitter Venstre nå i et byråd, og byrådsmodellen er kommunal sentralisme de lux. Dagens byråd var med på avvikle bydelsstyrene. Så å si at Venstre er veldig for destralisering er ikke helt riktig, ihvertfall ikke i praktisk politikk.

Trond

12.05.2007 kl.23:37

Når man sentralt i politikken pålegger kommunene mer og mer oppgaver blir det til slutt et stort gap. men det er ikke abre der problemet ligger, men også at man binder midlene i tillegg tiul å pålegge kommuenne å løse problemene slik staten gjør det. Man kan se på stemmegivingen i stortinget i forigge periode og det gir et klart penkepinn på hva jeg mener.

Hva det gjelder spansk politikk kan jeg ikke svare på, men det er et faktum at mange pasrtier kaller se så mye rart uten å ha en ideologisk kjerne så overhodet. Blair kaller seg sosialdemokrat selv omn partiet er til høyre for høyre.

Nå stemmer helelr ikke din påstand om byrådet her i bergen. Syntes du virkelig at et systme der politikkerene srtyrer byråkratene er verre enn at byråkatene styrer politikkerene?? Hvis du syntes Norge gal??

Venstre gikk inn for en forandring og gjennomgang av modellen. Makt blir nå delegert ned igjen etter at byrådet har klart å rydde opp alt tullet og rotet fra det dårlige arbeidet til forigge byrtåd her i Bergen.

Conad

13.05.2007 kl.13:33

"Problemet med for mye lokalt selvstyre er at når midler ikke øremerkes brukes pengene til nedskriving av gjeld, veger man kanskje ikke trenger på bekostning av de unge, barn, kultur og lignende. Sosialdemokrater er ikke i mot frie midler i kommmunene, problemet er at disse frie midlene ofte misbrukes."

Det er det mest geniale uttalelsen jeg har lest på lenge!

Du kan gjøre som du vil, sålenge du vil det vi vil....

Genialt! :-)

Martin

13.05.2007 kl.17:18

Til Trond: Ja, jeg er konservativ..men det spørs vel hva en måler meg opp mot også da?..iforhold til en trangsynt mullah er jeg jo erkeliberal f.eks..eller sømmer det seg bedre med andre begreper?

Uansett, takk for komplimentet ;)

Til Conad: Kjekt å se deg igjen her

Trond

13.05.2007 kl.17:24

Det finens jo mange typer konservative, men de tar sett feil uannsett.

hygelig å ha deg tilbake Conad

Mathias

13.05.2007 kl.22:05

Trond! Poenget i siste del var at byrådet avskaffet bydelsstyrene, som gjorde at avstanden mellom de styrte og de styrende ble mye større. Alt, fra de mest bagatellmessige saker måtte først opp i byrådet til behandling evt. bystyret. Dette gjorde jo vanskeligere å komme på banen når det gjaldt helt lokale saker som f.eks. forsøpling i Loddefjord, skiltingen fra Burmaveien mot Bergen / Loddefjord osv.

Ja, det er riktig at de kommunale oppgavene har blitt bedre i forhold til midlene. Løsningen vil jo være å gjøre som i Spania hvor man betaler sin skatt først til kommunene, også er det kommunene som betaler statsskatt til Madrid. På den måten er de spanske kommunene relativt sett rikere enn de norske. Dette må da være noe Venstre kunne like?

Trond

14.05.2007 kl.02:00

Nei det var det ikke så overhodet. Orningegen slik den ble innført var elendig derfor måtte man midelertidig avikle den for å skape en bedre orning. Slik som den som kommer nå.

Jeg velger å ikke svare på spørsmålet angående Spania siden jeg ikke kjenenr til spansk politikk så godt.

Mathias

14.05.2007 kl.15:51

Muligens vil det bli en bedre ordning, men hvorfor måtte det ta nesten 4 år å utrede. Da byrådet i nesten 4 år har hatt eneveldig makt i bydelene.

Trond

14.05.2007 kl.22:37

Det har faktisk tatt sin tid å rydde opp etter forigge byråd, men det går mye berde nå.

Mathias

15.05.2007 kl.21:42

Jeg skjønner ikke logikken din. Hvorfor skal det ta 4 år å utrede en ny modell for lokal eller nærdemokrati i bydelene, når man allerede hadde en modell som fungerte med bydelsstyrene. Grunnen for at de ble nedlagt var at de stilte for mange spørsmål i utbyggingssaker som f.eks. saken om Storetvedtåsen. Greit nok at det kan finnes andre måter å organisere dette på, men man behøvde ikke nedlegge de før man hadde utredet en ny modell. Å nedlegge disse bydelsstyrene kaller jeg ikke annet enn maktmisbruk fra Monica Mæland og co. At Høyre vil gjøre dette er jo ingen overraskelse, men at Venstre velsigner en slik politikk kan jeg ikke forstå.

Trond

15.05.2007 kl.22:52

ja det gjør faktisk det. Det er rimlig grunnlsøe påstander du kome rmed her, men saken var at den forigge reformen ikke funkte som den skulle.

Mathias

16.05.2007 kl.21:59

Hvis de er grunnløse, så vil jeg vite hvorfor?

Og hvorfor fungerte ikke den forrige reformen? Og var ikke Venstre med som støtteparti for det forrige byrådet, eller var det bare Krf? Jeg husker ikke helt.

Grunnen for at den forrige reformen ikke virket er lite ideologisk forankret, men derimot økonomisk forankret. Bydelstyrereformen ble for "dyr", og Høyre så at de kunne spare penger ved å ikke ha noe bydelsstyre i 4 år. Det er grunnen. Jeg skjønner ikke hvorfor at en forsamling av x antall menn og kvinner fra hver bydel ikke skal kunne samles for å bestemme diverse forhold som gjelder bydelen. Dette burde jo være helt i Venstres smak.

Trond

16.05.2007 kl.22:26

Dwen fungerte ikke av flere funner. En av dem er stort sett likd en vi sliter emd forhold til nasjonale og lokale myndigheter. Ansvaret ble ikke er ikke kalrt fordelt og det ender i byråkartyisk rot foirdi ingen har ansvar for noe som helst.

Mathias

17.05.2007 kl.00:43

Dette er den dårligste forklaringen jeg har lest på lenge. En av Venstres prinsipper er jo at vedtakene skal fattes så nærmt de styrene som mulig, også presterer du å si at det blir bare byråkrati at f.eks. vår leder i Loddefjord Arbeiderlag, Odd Inge Matre, skal få være med på bestemme over utviklingen, reguleringsplaner, navneendringer, sette i gang tiltak mot forsøpling osv i Loddefjord og Laksevåg. Nei, her skuffer du meg virkelig. Jeg vil nå heller si tvert imot. Den 9. juni 2004 sendt Loddefjord Arbeiderlag en anmodning til byrådet om å ordne opp i bossproblenene i Loddefjord og bydelene ellers. Pr. dags dato har vi ikke fått noe svar fra den kanten. Med et bydelsstyre, kunne man sendt saken direkte dit, og et positivt vedtak der hadde gitt legitimitet, fremfor hva en lite partilag av AP mener i Bergen Vest. Saken hadde garantert fått en helt annen utgang om Laksevåg bydelsstyre ennå hadde eksitert. Forklaringen du kommer vitner mye på at du ikke har noen forklaring på noen av mine spørsmål. Så hvis du ikke har noen forklaring sånn umiddelbart, bør du tenke over denne saken, og komme med en forklaring om to dager, istedet for slike ugjennomtenkte svar som dette.

Trond

17.05.2007 kl.01:49

Dårlig eller det faktumet at du ikke liker den?? Jeg kan egentlig ikke forstå hvorfor du er så stor i kjeftenn når det gjelder dette med tanke på hvordan stemmegiving AP har hatt på stortinget når det gjelder overstyring av kommunenorge. Giske sitt site forsøk med spilleautomater er jo enda et eksempel på det.

Jeg har meget god forekøaring på ditt sprøsmål, men saken er at du ikke liker forklaringen så overhodet.

Ta helelr litt ansvar for det tulelt og dårlige arbeidet ditt parti gjorde i byråd enn å skylde på venstre.

Mathias

18.05.2007 kl.01:07

Jeg skyller ikke på Venstre, men stiller meg undrende til at Venstre har dette synet. Den jeg bør skylde på er Høyre og Monica Mæland som gikk "bræshen" for å avvikle bydelsstyrene. Men du sier forsatt ikke hva som fungerte dårlig med bydelsstyrene, du kommer bare med feilaktige påstander om at det blir for mye byråkrati. Men om det så skaper mer byråkrati som jeg er uenig i, så blir det ihvertfall mer demokratisk da det er representanter for bydelen og ikke byrådet som bestemmer de ovennevnte saksområdene.

Dessuten ba jeg deg tenke grundig over hvorfor bydelsreformen ikke virket i 2 dager, ikke en time og seks minutter. Her kreves et grundig svar. Ikke et svar som er farget av at Venste sitter i byråd med Høyre, og du nærmest er forpliktet til å skrive det du har skrevet til nå. Jeg ber om et ærlig svar; hvorfor virket ikke bydelsreformen med bydelsstyrene????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.

18.05.2007 kl.08:35

hahaha...som norsklærer i vgs er jeg overra.sket årlig det står til med norsk kunnskapen blant unge bloggere. Ta frks. innlegget til debatanten Mathias, han skriver bl.a. "Jeg skyller på Venstre.." haha...lattarlig, skyller på? er du stokk dum? Skyller fluor i munnen din, ja, men ikke skyller på venstre

Han skriver også "bræshen" er du stokk dumm? det heter bræsjen.....skjerpdeg din villsau.

Mathias

18.05.2007 kl.19:43

Og ellers har du det bra bra Birger??

Hvordan jeg skriver såkalte låneord, skal du drite langt, og dette er ingen norskeksamen. Du forstår jo ikke hva flisespikkeri er, så da burde du bare "trekke inn årene", eller kanskje ta ut årene og begynne å ro.

18.05.2007 kl.19:44

Ja til og med skriver du "skjerpdeg" i et ord, det skriver i to.

Victoria

22.05.2007 kl.11:02

Men, videregåendeskole-læreren, han er sikkert så veldig, veldig gammel, at det ikke er så lett å skrive på PC :-) Han hadde ganske mange feil selv, i sin korte kommentar.

Øyvind Strømmen

02.06.2007 kl.22:28

"Ja, hadde du bare lest den og den boken", sier Trond, "så hadde du skjønt det hele".
Dèt er i det minste uttalt som en ekte marxist ville gjort det. Selv har jeg lest både her og der, uten at jeg av den grunn mener at markedsliberalismen er særlig liberal.

Trond

03.06.2007 kl.00:58

Så eiendomsretten ogd et å fritt kunne handle emd hverandre er ikke liberalt?? jammen jammen.

Øyvind Strømmen

04.06.2007 kl.07:02

En markedsliberalisme som fører markedet, for øvrig en fellesskapsløsning, inn på alle områder er ikke liberal.

Det å "fritt kunne handle med hverandre" er liberalt; men det er den markedliberalistisk utopien, litt sånn "yte etter evne, få etter behov". Et samfunn som ikke legger bånd på markedet vil fort oppleve at markedet legger bånd på samfunnet; og at blant annet monopolisering hindrer at folk "fritt" kan "handle med hverandre".

Eiendomsretten har jeg ingen ting å utsette på, selv om en del ting er åpenbart moralsk felleseie. Her er luften det mest åpenbare eksempelet, men også vannressurser og jord.

Her synes jeg de såkale geolibertarianerne påpeker noe viktig, selv om de tilhører en ganske obskur liten sekt (men politisk sett gjør vel jeg også det, så what-the-heck):

"The

principle [is] that one has private property in the fruits of one's labor. This includes the fruits of mental labor and the results of reinvestment of legitimate private property (capital) in future production. We remain consistent in that respect by recognizing, as did the classic liberals, that land and raw natural resources are not the fruits of labor, but a common heritage to be accessed on terms that are equal under the law for everyone. The statist system of land tenure empowers non-producing landlords to extract the fruits of tenants' labor"

http://geolib.com/

Knut Stian Olsen

04.06.2007 kl.11:01

"Et samfunn som ikke legger bånd på markedet vil fort oppleve at markedet legger bånd på samfunnet; og at blant annet monopolisering hindrer at folk "fritt" kan "handle med hverandre"

Det er selvsagt en ganske realistisk følge av et helt fritt marked Øyvind. Men hvis jeg ikke tar helt feil av Trond her så er ikke han markedsliberalist, men heller mer tilhenger sosialliberalismen.

Og en ting til Øyvind, når man snakker om liberal og liberalistiske holdninger så er det litt viktig at man holder tunga rett i munnen. Det er en ganske stor forskjell på å være liberalist og liberal.

Ihvertfall oppfatter jeg det slik at de skikkelige liberalistene er en smule ytterliggående i sine synspunkter på hvordan deres liberalistiske paradis ser ut mens jeg som "bare" er en liberaler nesten føler meg erkekonservativ i forhold :O)

Mitt politiske ståsted er at et liberalt samfunn er et samfunn jeg helst ser at min sønn får vokse opp i, mens et tvers igjennom liberalistisk samfunn er omtrent like ille som kommunismen - bare med motsatt fortegn...

Poenget mitt er at hvis man først skal diskutere (markeds)liberalistene så bør man kanskje gjøre det

der hvor disse liberalistene holder hus - borte hos liberaleren f.eks og ikke kaste bort masse tid på en oppkonstruert problemstiling her :O)

Øyvind Strømmen

04.06.2007 kl.13:58

Ja, slik tolket jeg ham også, det skrev jeg jo ovenfor. Likevel virker det som om Trond forsøker å ta patent på liberalismen, og at hans syns at det er fælt at sånne som meg kan finne på å kalle oss liberale når vi ikke er (markeds)liberalister.

Men jeg håper jo at jeg forstår han feil her.

Jeg syns forresten det er fint at du skiller mellom det liberale samfunnet og det liberalistiske samfunnet. Det gjør jo også Tronds parti, og det er vel en av grunnene til at jeg faktisk liker dem. Litt.

http://www.venstre.no/politiker/trineskeigrande/3932

Øyvind Strømmen

04.06.2007 kl.14:00

De eneste jeg kaster bort masse tid på å diskutere med er forresten nasjonalister. Og de ække mye liberale, Knut Stian ;)

Øyvind Strømmen

04.06.2007 kl.14:10

Jeg synes forresten at Garbo skriver veldig bra om dette:

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1787822.ece

Trond

04.06.2007 kl.14:51

Øyvind: Syntes argumentene duine er litt snodui\g. Jeg syntes det er merkelig at folk på venstresiden nå plutselig vil ha det liberale stempåelet somd e så desperat har forsøkt å bli kvitt tifeligere.

Ja så er man litt soledarisk i følge homofile og innvanderere, mend et gjør ikke et parti liberalt.

Trine klargjør at det finnes ulike retninger innfor dennne politsiek idelogien og de sopm tilhører den. Vanskelig å forstå??

Det finnes også en vessentlig forskjell på folk som er tilhengere av markedsøkonomi. Man kan ikke dele de inn i liberalister og de som er på venstresiden som enkelte der ser ut til å elske å gjøre.

Les foresten denne: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1805860.ece

Øyvind Strømmen

04.06.2007 kl.22:12

Jeg har aldri noen gang forsøkt å bli kvitt noe stempel som liberaler, jeg. Tvert i mot har jeg alltid hevdet at liberale verdier burde stå sentralt.
Så der snakker du om noen andre enn meg. Hvem de er, vet ikke jeg.
Det er forresten artig at du nevner på Hobhouse ovenfor. Jeg synes hans kritikk av marxismen har mye for seg. Samtidig beskrev jo han ideene sine rett som det var som "liberal sosialisme". Jeg skjønner ikke helt hvorfor det var okay, mens det ikke er okay for sosialdemokrater å kalle seg "liberale sosialdemokrater"?
Friedrich Hayek, som jo er pop hos en del i Høyre (tør jeg nevne VamPus), mente jo at Hobhouse bok "Liberalism" heller burde vært kalt "Socialism"!
Den er ikke akkurat ny denne debatten!
Jeg syns faktisk at du som liberaler burde være glad for at liberale ideer får gjennomslag! Jeg syns ikke marxismen er videre liberal; også fordi den har et nært religiøst forhold til sine bokverker, men hvis marxister tar opp liberale tradisjoner og ideer er ingenting mer gledelig enn det. Selv kommunister lærer fra historien.
Din kritikk virker dermed mest av alt å være direkte surmuling. Du graver deg ned i skyttergraven gjennom å anklage andre for "ideologisk tåkelegging". Hva er pointet? Jeg får litt Rudolf Nilsen-vibber:
"Gi meg de rene og ranke ,
de faste og sterke menn.
de som har tålmod og vilje
og aldri i livet går hen
og selger min store tanke,
men kjemper til døden for den".
Slik sett synes jeg egentlig du har en del til felles med Lars Fr. H. Svendsen i Civita. Og det tror jeg på en måte at du ikke liker?

Øyvind Strømmen

04.06.2007 kl.22:15

Jeg er for øvrig nesten hundre prosent enig med Eilertsen. Bortsett fra i en ting. Jeg ser ikke hvor Garbo angriper markedsøkonomien. Det han angriper er markedsliberalismen.
Slik jeg oppfatter markedsliberalismen går den langt videre enn å dreie seg om markedsøkonomi. På venstresiden snakker en del folk om kontrasten mellom markedsøkonomi og markedssamfunn, og det poenget tror jeg har mye for seg. Hva tenker du?

Trond

04.06.2007 kl.22:28

Nei det er ikke ok for sosialdemokrater oå kalle seg liberale sosaildemokrater. Det henger ikke sammen på noen som helst måte. Man kan ikke i det ene sekundet være for en sentraislert stat der individet skal styres fra vugge til grav for deretter kalle seg liberal fordi de deler noen verdiliberale standpunketr. Et demokrati der makten blir flyttet vekk fra de folkevalgte og bak lukkede dører er på ingen siom helst måte i tråd med liberale prinnsipper.

Hva Vampus mener er selvfølgelig helt uinntresant. Hun tilhører en annen fløy av det liberal9istiske/liberale landskapet. I likhet med at Sv tilhører en annen del av venstresiden enn NKP eller tjen folket. De er alle sosialister, men tilhører ulike kategorier.

Selvflølgelig jeg er glad at mine evrdier får gjennomslag, Jeg finner det bare merkelig at enkelte skammer seg så over sitt egent ideologiske fortid at de på død og liv skal ta andre sin.

Kommunismen lærer fra historien?? Jaja ser jo det når de støtter enn viss chawez.

Hva Garbo gjør og ikke gjør bryr meg lite.

Når det gjelde rmarjkedøkoniomi vs markedsamfunn lurer jeg på hva venstersiden mener med det, men jeg skal firoskøke allikkevel. Hvis de mener et markedssamfunn der alt er gjennomkommersilisert og alle oppgaver i samfunnet må gjennomføres med Clear Channel metoden så kan jeg være enig. >ER de imot sunn markedsøkonomi som fremmer skapekraften hos folk og får hjulene til å gå rundt er jeg uenig. Jeg syntes markedsøkonomi er den beste måten å orhganisere økonomien på, men ikke uten begrensinger. Får at den skal være sunn bør staen få sette grenser slik at miljø o.l ikke blir lidende. Hva det det du lurte på??

Øyvind Strømmen

04.06.2007 kl.23:06

Til en viss grad ja. Som sagt er synes jeg det du da forfekter er sosialliberalisme.Personlig ser jeg ikke de store forskjellene mellom denne og sosialdemokratiet; måten du fremstiller sosialdemokratiet på fremstår for meg som en karikatur uten særlig rot i sannheten. Konfliktlinjen virker kunstig. For å si det brutalt enkelt:Jeg tror Venstre og Arbeiderpartiet har mer til felles enn det som skiller dem. Og for å understreke det: Jeg er også overbevist om at en del av det de to partiene har til felles er bra greier.Når det gjelder markedssamfunn/markedsøkonomi synes jeg f.eks. George Soros synspunkter er interessant. Og man kan ikke akkurat kalle ham en tilhenger av planøkonomi!http://www.geocities.com/ecocorner/intelarea/gs3.html

Trond

05.06.2007 kl.02:03

Der er jeg faktisk ikke enig med deg. Det er et klart skille i både kultur, politisk tenkning og program. Likheten kan ofte bunnes i at vi er opptat av mange av de samme sakene. Men løsningende og hvordan man prakiserer dem er meget forskjeligg på mange plan.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits