Solberg åpnet døra

Klassekampen skriver: Nordlandskommunenes spekulasjoner ble gjort mulig i 2002 av daværende kommunalminister Erna Solberg. Men regjeringspartiene er skeptiske til å endre regelverket.

Så det er Erna Solberg sin skyld at kommuner kaster bort millioner av kroner på valutaspekualskjon? Erna åpnet regelverket slik at det var mulig, men å gi henne skylden er bare et patetisk forsøk fra folk på venstresiden på å score billige poeng.  Kommunene har muligheten, men med det er ingen som har sagt at de skal gjøre det så overhodet. Man kan ikke gi skylden her på andre en de politkkerene som lot dette skje.
Klassekampen og Torstein Dahle må gjerne forsøke å ta Erna Solerg, men dette er så skivebom at man knapt kan ta det seriøst.

8 kommentarer

Conad

22.11.2007 kl.22:41

Solberg har ikke sagt at rådmenn og ordførere skal bruke hodet - og dermed er det helt klart hennes skyld at denne situasjonen har oppstått.

-

Litt mer seriøst, det er forbudt etter kommun eloven å ta opp lån for å spekulere i aksjer og obligasjoner (i tillegg til at det er idioti). Hvordan KRD i 2002 kunne komme frem til at å ta opp lån sikret i fremtidige kraftinntekter ikke ble rammet av det forbudet er for meg komplett uforståelig....

-

Men, det burde igrunn være unødvendig å forby det...

Erlend

25.11.2007 kl.17:40

Det å kun ha kapital i kraft er også en risiko. Kraftprisen går opp og ned, noe som har en kostnad. Så det at KRD åpnet for muligheten for

å spre risikoen i verdipapirer er ikke i seg selv dumt. Bare innmari dumt å investere lånte penger i kompliserte fondskonstruksjoner man ikke forstår noe av selv. Det å ta så stor risiko ville ingen av rådmennene ha gjort med egne penger. Men med alle andres penger...

Monsieuor Bukken Jahre

26.11.2007 kl.10:21

Dette handler ikke om valuta tap som du skriver i ditt innlegg Trond Arne! Dette handler om et amerikansk obligasjonsfond som har den struktur at den kan gi avkastning basert på forholdet mellom korte og lange renter, på det objektet plasseringen er plassert i. Når det gjelder det vaset som Conrad skriver, så kan følgende kommentar utlegges: De fleste kommuner og bedrifter har historisk sett gode tall fra plasseringer i obligasjonsmarkedet, og dermed forvaltet innbyggernes kapital godt, spesielt Os kommune.7 av 8 av nordlandskommunene er AP styrte kommuner. Hadde dette vært FRP ordførere hadde mediene lagt skylden på FRP styrte kommuner og den ene blodige forsiden etter den andre ville blitt presentert.Siden dette er AP styrte kommuner er all skytsen retter mot Terra, som er et av norges mest seriøse og kompetente finanskonsern.

Trond

26.11.2007 kl.10:37

Vel Bukken la meg ta for meg noen ting ehr.1: Du proveserer meg ikke med å kalle emg Trond Arne2: Les litt om hva innlegget drier seg om. Saken er at jeg skyter mot klasssekampen for at de goir Solberg skylden for at kommuner innvesterer i aksjer. 3: Når katrten først er slupept ut av sekken så la meg si en ting klart: Dette drier seg ikke omhvorvidt pokitikkerene kommer fra AP eller ikke. Det å spekulere med folk skattepenger på den måten er i seg selv en skandale. 4: Terra er et konsern som er dyktigf til å selge, men reultatene ser det dårlig til ut med. Nå tneker jeg ikke på de pengende deres høyeste ansatte får, men det som blir igjen til amatører som går på deres lette propeganda.

Conad

27.11.2007 kl.00:00

De fleste kommuner og bedrifter som investerer i forskjellige markeder bruker ikke lånte midler til det. Det er en grei tommelfingerregel som sier at om du ikke kan tåle å tape på investeringen - ligg unna.-Kunne vært interessant, Bukken, å få vite konkret hva jeg skrev som du synes kvalifiserer til "vaset".

Monsieur Bukken Jahre

29.11.2007 kl.13:04

1. Jeg har ikke ment å provosere deg ved å kalle deg for Trond Arne, til forveksling med en annen person.2. Solberg har ikke gjort noen vedtak som medfører relevans i Terra saken.3. Hadde det vært FRP ordførere som hadde vært ansvarlige i disse kommunene hadde det blitt polsk riksdag, og et vanvittig mediekjør mot FRP, med ekstrasendinger og helikopter som hadde kretset over hustaket til Siv Jensen. Sånn er det bare, og det var en digresjon i mitt tidligere innlegg. Jeg står fast ved det, og har støtte blant landets kommentatorer.4. Terra er et av de mest seriøse finanskonsern i Norge, med blant annet en avkastning på sin måle portefølje på 60% på >OSEBX i 2006, OSEBEX selv hadde en avkastning på 36%. Terra er distriktenes finanskonsern og for folk flest. Dessverre så ble dette ødelagt av 2 grådige finansmeglere i Terra kombinert med den utløsende årsak subprime lånene i USA var for kreditkrisen. Dette kombinert med inkompetente folkevalgte.Så til Conad: Et lite eksempel på at du skriver vas, kan illustreres ved ditt siste innlegg her på venstres blogg. Du skriver at det ikke er vanlig å lånefinansiere investeringer, altså såkalte gearinger, javel? Hvordan underbygger du den påstanden. Det er veldig vanlig å geare innenfor bedrifter og kommuner. Bedrifter investerer med EK på 20% og investeringsprosjektet geares med 80%. Dvs. at stiger avkastningen på totalkapitalen med 10% så er avkastningen betydelig på EK. Og motsatt dessverre.Både kommuner som plasserer i kapitalmarkedet deltar i stor grad med gearing i invest strukturen, og til og med privatpersoner med garantier innenfor 60% kan geare og investere i eks. syndikeringsprosjekter med 3 gangen over få år innenfor nye vekstormråder i europa og ellers.

Trond

29.11.2007 kl.13:17

1: OK2: ÆÆ nei har jeg sagt det. 3: buhu hadde frp vært ordfører der så hade det vært anderledes og alle hade vært slemme mot dem. Ikke si du er en av de uendelige sutrete frpere som føler at verden tar dem hele tiden?? Foresten vet du hva polsk riksdag egentlig betyr??4: Å nå gikk de konkurs og skuta sank.

De var bnest men desverre vatr det grådige meglere der?? Det dise rvel helelr at de er dårloige siden de ikke klarer å ansette skikkelige folk.

Conad

30.11.2007 kl.07:57

Hvor vanlig det er å geare opp investeringene skal jeg ikke si - men det er ihvertfall forbudt etter kommuneloven. Om dette gjøres stiger også risikoen betraktelig, og da skal man ihvertfall være klar over hva man gjør.De aktuelle kommunene hadde ingen egenkapital overhodet - alt er lånte penger sikret i konsesjonsinntekter. Det er ikke vanlig....Dessuten, det innlegget skrev jeg etter at du kalte det jeg skrev for vas. Du burde kanskje finne ett litt eldre eksempel om det skulle ha noen hensikt.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits