Vingling?

Jeg fant noen saker som får meg til å stille noen viktige spørsmål. Først saken

- Eu saken skaper strid i AP

Hadde dette vaært Venstre hadde garantert vingling vært en del av overskriften. Hvorofr er det ikke også slik når det er krangel om en sak i Arbeiderpartiet? Er det slik at nå Arbeiderpartiet har en debatt er det høyt under taket, men hos Venstre er det vingling?

22 kommentarer

Fredrik Mellem

09.01.2008 kl.09:13

Svaret på det siste spørsmålet ditt er vel ganske enkelt "JA"

Trond

09.01.2008 kl.14:13

Ja det forteller vel at om dere sosialdemokrater syn på verden. Hva med å leie inn Carl Rove under neste valgkamp?

Mathias

09.01.2008 kl.22:44

Det største problemet med Venstre tidligere har vært at dere ønsker å samarbeide til høyre, også Frp ved å inngå store komprosmisser hvor man i forrige borgelige regjering så lite av Venstres egentlige politikk. Svært lite om noe av Venstres politikk kan en si er umulig å akseptere for en sosialdemokrat, ja vi har noe forskjellig syn på noen saker, men for meg fremstår det som detaljer. Enkelte deler av Høyres og Frps politikk er det umulig for en sosialdem. å akseptere. At man blir kalt vinglete er ikke veldig rart da Venstre ved hvert valg teller på knappene om hvem de skal samarbeide med og og sier alltid at de må først se valgresultatet. Dog ikke slik som Krf, men noe av samme tendens finnes, særlig i Sponheim. EU saken vil aldri i AP bli satt merkelappen "vingle" fordi det de siste 40 år har vært ca. 30 % mot, og 70 % for i AP. At Venste skulle begynne å samarbeide med Høyre skjedde først med Sponheim.

Trond

09.01.2008 kl.22:53

venmstre har aldri ønsket å sammerbeide med frp, dette er atter emn latterlig retorikk Arbeiderpartiet bruker under valget for å ungå å diskutere politkk.

Sakene r jo atd e fleste påolitiske områder i venstree r umulig å akkseptere for en sosialdemokrat. Og hvis han akksepterer dem er det jo snodig at mvedkomemdne stemmmer arbeiderpartiet så overhodet.

Venstre har hele tiden vært meget klare på hvem de ønsker å danne regjering med og hvem de ikke ønsker å danne regjering med. Saekene rat når arbedierpartiet ikke får det svarert de vil så gjentar de en løgn om oig om igjen med det håp at velgerene sakl svelge det. Denne gangen ble det avslørt takk og pris.

Mathias

12.01.2008 kl.00:33

Jeg snakker ikke om regjeringssamarbeid, men samarbeid om regjeringsmakt, og her samarbeidet Venstre med Frp som støtteparti, og med Høyre i regjering. Jeg tror du burde lese programmet til Venstre som jeg finner relativt lik det AP står for i praktisk politikk. Om demokrati mener AP: Like muligheter for deltagelse for alle deler av befolkningen dersom man skal snakke om et levende demokrati. Venstre mener: Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal så nær som mulig dem det angår. Dette er i praksis to sider av samme sak. Arbeiderpartiet mener: Dagens fylkeskommuner skal erstattes av større regioner. Det samme mener Venstre. Men snakker man om høytsvevende ideologisk tankegang med frihet for den enkelte osv. så står nok AP og Venstre langt fra hverandre, men hvem bryr seg om det. Ikke jeg ihvertfall.Både Venstre og AP vil flytte Veterinærhøgskolen. Angående arbeid sier Soria Moria erklæringen: Kamp mot arbeidsledighet og for et inkluderende arbeidsliv er et hovedmål for vår politikk. Menneskene er vårt lands viktigste ressurs. For den enkelte er arbeid den viktigste sikring for egen inntekt. For å nå målene må vi ta i bruk et bredt spekter av virkemidler. I tillegg til en offensiv næringspolitikk gjelder dette blant annet en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, styrkede arbeidstakerrettigheter og tiltak mot sosial dumping. De årlige budsjettene bør inneholde en oversikt over arbeidskraftreserven og tiltak for at flere skal kunne delta i arbeidslivet. Venstre mener: Venstre mener eksisterende arbeidskraft kan nyttiggjøres bedre, blant annet gjennom utdannings- og kvalifiseringstiltak. Avgangen fra arbeidslivet må reduseres gjennom at trygdesystemet, pensjonssystemet og andre mekanismer fungerer slik at det blir lettere og mer lønnsomt å være i arbeid lenger.AP og Soria Moria sier det samme, men formulerer seg forskjellig. Jeg kan godt forsette, men å begynne å si at AP og Venstre er veldig forskjellig skyldes bare fordi du ønsker det. Å komme med mer forskjeller vil bli som å drive tekstanalyse. Forskjellene er hvordan Venstre og AP sier det, men ikke i innhold. Jeg antar at det ikke er laget noen analysebok av deres partiprogram, men jeg ser AP og Venstre som ganske like. Slik jeg analyserer deres program er det god sosialdemokratisk poltikk, med litt mer vekt på individet, men ikke slik som Høyre. Du kjenner kanskje Arild Holt Jensen, tidligere bystyrereprentant for Venstre i Bergen, meldte seg for ikke lenge siden ut av Venstre og inn i AP. Hvorfor? Fordi forskjellen er ikke så veldig store, men det som var viktig for ham, hadde AP en bedre politikk.

Trond

12.01.2008 kl.00:46

Men dere sammerndedet med dem på stortinget når det gjladt flere skaer. Hadde du fulgt med hadde du fått med deg at miljøpolitikken til frp og ap er næmest lik og at alle årene aps satt alene i regjeriing lot de seg diktere av frp sin innvandringsppolitikk. Like muligheter er ikke det samme som lik politikk overalt. Hvis velgerene i bergen vil styres anderledes ennvelgerene i Oslo er det deres rett.

Man Djubedal sa det såå rett når han kommeterte barnehageforliket: Man måttte innføre det for man stolte ikke på lokalpolitikerenes evne til å prioritere riktig. dette er holdningen til arbeiderpartiet også så lenge lokale myndigheter ikke ønsker å bli pålagt deres spåkalte soliadritet. Når det komme rtyil nåæringspolitikken snakker venstre om tiltak, mens dere snakker svada som ligner tiltak. redusering av arbeiddsgiveravgift, en forenkling av skjemavelde osv osv. for venstree r dette praktisk politikk som arbeiderpartiet ikke tør å snakke om.Hva soiura moria sier driter jeg egentlig opp i. Miljøpolitikken fra soria moria har ap allerede tørket seg i ræva med noe man ser når det gjelder sv sin opplsuttning for tiden. Fordi to patrtier snakker om de samme visjoenbe må man måle det etter politikk og ønsker om å gjennomføre politkken. her eer venstre og arbeiderpartiet fullstenig imot hverandre. Sosialdemokratiet har blitt de nye komnservative som lart de gamle makteleiter styre, mens andre møter fremtiden.

Mathias

12.01.2008 kl.18:16

Du ser deg blind på formuleringene, og glemmer den underliggene betydningen av teksten (partiprogrammene) eller den semantiske betydningen som klart fremstår som ganske like. Grunnene til at jeg ikke valgte Venstre var at sjansen til å få saker igjennom i et lite parti som Venstre er mindre enn i AP. Du benekter likheten til sosialdemokratiet fordi det bryter med Venstres identitet, men det blir ikke mer sant av den grunn. Ingen parti vil bli sammenlignet med et annet parti, særlig ikke et som er større. Hadde jeg sagt det samme til en SVer hadde jeg fått lignende svar. Når AP klarer å samarbeide med SP, som er enda likere enn AP og Venstre, da vil du nok protestere også. Jeg føler at du er overmåtelig opptatt av ideologi. Sett fra et slikt synspunkt er det klare forskjeller, men i praktisk politikk langt mindre enn hva folk som er ideologifikserte. For meg er ideologiene nesten døde, selv om jeg innser at de faktisk eksisterer, men det er ikke noe jeg tenker på til daglig.

Trond

12.01.2008 kl.20:01

Jo men partiprogrammene spriker veldig fra hverandre. Både på ting som loikaldemokrati, næringspolitikk osv osv os for ikke å snakke om personvern. ja jeg er opptatt av idelogi og at idelogiene er døde rtror jeg ikke på.

Mathias

13.01.2008 kl.23:42

Akkurat, du er opptatt av ideologi som jeg trodde. Da ser verden litt anderledes ut en for en som egentlig ikke tror på ideologiene, selv om jeg innser at det ligger i bunn for politikken. Derfor er det stor forskjell på AP og Frp. Men mellom Venstre / SP og AP er ikke avstanden veldig stor når man ser på helheten.

Trond

13.01.2008 kl.23:45

Ja jeg er inntresert i ideloi, det har heller aldri vært en hemmelighet. Jeg er også inntresert i praktisk politikk og hva slag politikk partietene legger frem-. Selv om om arbveiderpartiet fargelegger politikken sin slik at den kan seesut som at de liker venstre er ikke virkeligheten slik.

Mathias

14.01.2008 kl.16:48

...det er fordi du ser deg blind på ideologien. Det som skiller Venstre fra AP er at Venstre er langt langt mer opptatt av ideologi enn folk i AP. Aldri noen sinne har jeg opplevd i noen sammenheng at man diskuterer ideologi. Det overlater vi til SVere og Venstrefolk.

Trond

14.01.2008 kl.16:53

Jeg ser meg ikke blind på idelogien, men bruker den som en rettesnor. Ap gjør i stort sett grad og gjør det som kan gjøre de populær der og da da uten nevneverdige prinnsipper. Eller rettere sagt: Alt er lov bare man putter ordet sosialdemokrati på det.

Mathias

14.01.2008 kl.23:18

Leser man Venstres program er det veldig mye om ideologi og demokrati, som igrunnen er to sider av samme sak.

Venstre ligner veldig mye på iranske opposisjonelle partier, hvor de overveldene er opptatt av ideologi og frihet. Og mindre hvordan løse problemene. Det er kanskje forståelig når det gjelder Iran, men ikke i Norge.

Trond

15.01.2008 kl.04:04

Su er for kynisk og for lite reel

Trond

15.01.2008 kl.11:35

Å være opptatt av frihet er reelt for liberale. Å i norge i dag der sosialdemokrater skal regulere hver eneste bit av vårt liv så er det fsaktisk meget reelt å snakke om dette. For mange er ikke frihet kun en barnehageplass og en jobb vet du.

Mathias

16.01.2008 kl.23:13

Jeg har forstått det, men det forandrer ikke på min sammenligning mellom iranske opposisjonelle partier og Venstre. Forskjellen er at de iranske opposisjonelle har grunn til å snakke om frihet, da en ikke kan si at det er for mye frihet i Iran, mens i Norge flyter vi over av det. Bare ta deg en tur ut en lørdagskveld eller en tur på Vestkanten en ettermiddag, der ser du frihet i fri utfoldelse med unge gutter og jenter som bare står der å slenger med røyken i kjeften i stedet for å gå hjem til "ho mor" å få leksene gjort og få seg sunne interesser. Friheten i Norge er et problem for meg, og særlig mine barn, såpass mye at jeg vurderer å reise et år eller fler til Iran med mine barn slik at de får litt mer struktur i livet.

Trond

17.01.2008 kl.00:03

Vi lever ikke på femti tallet lenger der fører Gehardsen og sosalidemokraturet bestem\mte. Der det kun var en radio og en tv satsjon styrt fra maktitorget i oslo.

Man hvis du sammenligner Nvenstre emd Iranske oppisjonele så uinnrømemr du jo sammtidig at

det er nødvendifg å ha en sli kamp. Frihete r mer en barnehageplass vet du, men det skjønenr ikke soslialdemokrater spesielt godt

Mathias

17.01.2008 kl.21:33

Ja, jeg innrømmer at det er nødvendig i Iran, men ikke så mye i Norge. En slik kamp i Norge virker veldig unødvendig.

Hva vil du bruke den friheten til?Om det er Høyre som styrer, om det er AP som styrer, føler jeg ikke det er noe forskjell når det gjelder frihet sålenge jeg har en jobb. Det å være i arbeid, gir en mer frihet. Forskjellen ofte er at arbeidsledigheten er større under Høyrestyrte regjeringer enn AP styrte. Hadde Venstre villet gå inn for frihet, hadde de ført en annen politikk. De hadde sørget for avskaffelse av NRK i hvertfall.

Trond

17.01.2008 kl.22:14

Saken er at det er ikke staten sin oppgave å drive å oppdra ungene til gud og hvermann. Her ligger ansvaret på vanelige folk å sette grenser for sine egne barn. Nå er det du sier om arbeidsledighjet ikke helt riktig. Når arbeiderpartriet satt i regjering på 90 tallet var atrbedsledigheten rekordstor. Det at iuneternasjonale konjokturer svinger er ikke Hølyre sin skyld. Ei heller kan vi takke arbeiderpartiet for høye oljepriser.

Mathias

18.01.2008 kl.16:29

Selvsagt er det ikke Høyres skyld, ei heller APs skyld, men Høyre har en tendens til å gi skylden på eventuelle negative konjunkturer f.eks høyere rente på AP, men hvis de selv sitter i regjering og konjunkturene er dårlige er det de internasjonale konjunkturene. Men nå snakker du nesten som en Høyre-mann. Når det gjelder barneoppdragelse er det selvsagt foreldrenes oppgave hovedsakelig, men skolen er med på å rive ned, det som foreldrene prøver å bygge opp. Jeg har to barn i barneskolealder og vet godt hva jeg snakker om. Når min datter kommer hjem å sier "fuck of" eller "jevlig homo" til meg når hun er sint, så er det ikke fordi jeg har lært henne det, men fordi ungene lærer det av dårlige elementer på skolen, og skolen setter ikke foten ned, og sier at slik ordbruk toleres ikke og at eleven da blir sendt hjem med melding og utstengelse fra skolen i 3 dager. Jeg husker en gang på ungdomsskolen jeg kom på skolen med ganske stort hull i buksen og dette var så sent som i 1980, da ble jeg sendt hjem for å skifte bukse selv om jeg bodde rundt en mil fra skolen. Dette var som sagt Steinerskolen som bygger dels på liberale verdier, slik jeg ser det.Jeg trodde også på den "frie barneoppdragelse" før jeg fikk barn, men jeg fikk raskt erfare at det er en illusjon.

Trond

18.01.2008 kl.17:02

Ehh gremt. Nå var det arbedierpartiet og Lo som beskyldte både forigge regjering og Willoch i sin tid skylden for at konjukturene gikk opp og ned. På 90 tallet viste det seg at venstre hadde rett. Med lav oljepris sleyt norge. Dettee r noe venstre har påekt lenge og viser at AP regjeringer stort sett har gjort hele det nroske samfunn oljeavhengige. Unger lærer mye rart i skolegården og det vet du like godt som meg. At kolen burde ha mer disiplin er en helt annen sak uavhengig av denne debatten. Nå forstår jeg ikke helt kritikken din av steinerskolen. Det er ikek få samfunnstopper, kunstrere og gode politkkere som har kommet ut derifra. Men dete r ikke så rart med skoler som bygger opå gode kjernbesunn liberale verdier. Liberal er ikke det samme som å ikke lære seg ansvar.

Mathias

19.01.2008 kl.12:30

I denne tråden har jeg kritisert Steinerskolen? Nei, men jeg er kritisk til den det er riktig, etter å ha tilbrakt 12 år på Steinerskolen. Men noen sider av den er klart positive.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits