Spørsmål til Nordisk nettverk for ekteskapet

Nordisk nettverk for ekteskapet sier dette i avisen Dagen: Harsem viser dessuten til Barnekonvensjonens artikkel 7.1 som fastsetter at barnet så langt det er gjørlig skal ha rett til å kjenne sine biologiske foreldre.
Da lurer jeg på noen ting.

1: Er Nettverket i mot adopsjon også for hetrofile?

2: Hva syntes nettverket om at KRF faktisk har tillatt at single kan adoptere??

Videre sier de: Slik reformen nå foreligger, går den langt utover både Soria Moria-erklæringen og samtlige partiets programformuleringer.
jeg kan ikke svare for de partiene som sitter i regjeringen, men anbefaller alle å helelr gå inn å titte på deres partiprogram og Soria Moria erklæringen.
Jeg vil også tilføye at reformen som foreligger er i tråd med det man har vedtatt i Venstre sine programmer.

10 kommentarer

Mathias

10.02.2008 kl.23:41

Skulle du ikke skrive noen flere innlegg snart?

Trond

11.02.2008 kl.00:06

Jeg er sliten.

Jan Harsem

14.02.2008 kl.23:16

Hei Trond! Jan i Nordisk nettverk her! Ser at du stiller et par spørsmål i din blogg: 1) Nei, slik adopsjon kan jo ingen være imot. Biologisk foreldreskap er utgangspunktet, men dødsfall, manglende omsorgsevne og andre forhold som ikke er ønsket, kan føre til behov for adopsjon. Dette er omfattet av unntaksformuleringen i barnekonvensjonen. Jeg presiserer at vi heller ikke er imot at homofile skal kunne adoptere, når det er til barnets beste. 2) Vedr. at single skal kunne adoptere: Vel - igjen må det være en vurdewring av hva som er til barnets beste som legges til grunn. Jeg vil legge til at vår grunnleggende kritikk mot den kommende reformen, er at den opphever vår forståelse av forplantning og biologisk relasjon mellom barn og foreldre. Forøvrig er det en demokratisk problemstilling at reformen, som består av 4 lovendringer, dundrer gjennom en politisk prosess helt uten den kvalitetssikringen som lovgivning ellers er undergitt. Det eneste grunnlag departementet viser til er Soria Moria avtalen. Et annet eksempel: Det arbeides med ny lov på tannhelseområdet: NOU i 2005, stortingsmelding kom i fjor og skal behandles i mars, lovforslag kommer til Stortinget tidligst neste vår. Slik er regelen. Hvorfor fravike dette i den omfattende familiereformen med felles ekteskapslov? Vedr Venstre: Ja, felles ekteskapslov og rett til å bli vurdert som adoptivforeldre er programfestet av Venstre, men ikke endringene i barneloven og bioteknologiloven, somm altså på en dramatisk måte utfordrer det biologiske foreldreskapet. Det er ikke liberalt og i tråd med folkestyreprinsipper å kjøre denne reformen i Stortinget uten at det omfang den nå har fått er kjent for borgerne i et valg. Dette tilsier at reformen i denne omgang behandles som stortingsmelding. Selve proposisjonen (lovforslaget) bør vente til etter stortingsvalget i september 2009. Det må da alle kunne være enige om, uansett hva man mener om selve reformen? Hilsen Jan PS: Håper du ikke er så sliten lenger :)

Trond

14.02.2008 kl.23:40

Vær så sill neste gang å sette mellomrom når du skriver. Da er det lettere å lese. Å her en liten kommentar til svarene. 1: Inntresant svar. Så dere vil godta at homofile skal adoptere hvis det er til barnas beste? Burde dere da ikke støtte loven som ligger på stortinget. Den loven åpner jo for at homofile kan bli vurdert som adoptivforeldre på linje med hetrofile. Dete r inntresant at folk som dere hiver \barnekonvensjonen foran dere når det gjelder å avgjøre for barnas beste. Kan dere komme emd bevis for at barn som har vokst opp hos forledre av samme kjønn har tat skade av det?? jeg her forløpig ikke sett noen.2: Dette var en reform som var vedtatt i Bondevik to regjeringen. Den reformen var lagt frem av en statsråd fra krf. Når det gjelder denne 4eformen så ser missforstår dere fullstendig. Det den tar for seg er likestilling. Folk vet historien om blomstenm ofg bien så dere må ikke gjøre folk dummere enn det de er. Duere gjør denne saken til langt mer komplisert enn det den er. Man skulle jo tro at man drev med en jempes stort ekspriment. jeg har i åresvis spurt personer som dere om bevis på og skadevirkninger, men det har ikke blitt lagt frem. De fleste psykiatere og psykologer jeg snakker med har iingen innvendinger. I tillegg kjenner jeg folk som har vokst opp imed homofile foreldre og heller ikke de har tatt noe skade av dette. Denne debatten har rast i åresvis uten at det kommer frem noe nytt. Å nå vil dere utrede og utrede og utrede osv osv osv langt inn i evigheten. Nå har ikke du fulgt helt med i timen når det gjelder Venstre. Tro meg jeg er tilitsvalgt i partiet og har vært medlem i 15 år så dette vet jeg. Venstre er for den nye ekteskapsloven, og adopsjonsadgang for homofile. Dette programfestet vi følenge før valget så dette var meget klart for velgerene.Dete r liberalt og likestille mennesker og gi mennesker samme rettighetene. Dette gjør venstre som det eneste liberale partiet i Norge.

Kjellemann

17.02.2008 kl.00:06

Barnets beste skal alltid være det viktigste uansett! Det skal være like vanskelig for homofile å adoptere som for heterofile - eller like lett.Når jeg sier at det skal være til barnets beste så kan heller ikke voksnes/foreldenes TRO/religion/overbevisning komme inn som argument. Barnet skal skjermes for slik egoistisk tankegang. Det viktige for barnet er at de opplever trygghet og varme og kjærlighet og en god oppvekst. Barn skal ha det godt enten det har foreldre som er ateister, kristne, muslimer, homo eller hetero, en forelder eller to forelder, steforelder eller annen sammensetning. Feks kristne må gjerne komme med eksempler på omsorgsvikt i enkelttilfeller når det gjelder homofile foreldre- men så kan man også ramse opp mange tilfeller fra kristne/muslimske el andre religiøse

familier der det har skjedd omsorgsvikt. Denne "kampen" kan ikke kjempes uten at man tar med ALT som kan forstyrre barnets omsorg - det kan være så mangt. Det holder ikke bare å ha fokus på homofile/lesbiske som foreldre. Har man bare fokus på homofile foreldre så har man faktisk ikke fokus på barnets beste.

ruth aaserud

31.08.2009 kl.15:32

Jeg mener alt dette nye som nå er på trappene må stanses før Norge blir helt avkristnet.Behold det gamle med ekteskapet Mann og Kvinne.Vi må holde oss til bibelen. Er det så vanskelig og skjønne?Få flere kristne med i regjerninga.Der er ikke meningen at ikke troende skal få bestemme så mye sfe. statsministeren og Giske M/flere.

Trond

31.08.2009 kl.21:56

Ja dete r vanskelig å skjønne. kirsten konservative må slutte å opptre somm egoitiske idioter. Hvilken rett har dere til å bestemme over folk flest emd deres tolkning av kristendommen? Detten er Norge, ikke Iran.

ruth aaserud

02.09.2009 kl.11:38

Det er så synd og høre alle som er imot Jesus Kristus og ikke forstår deres eget beste mens dere har tid. Dette er ingen formaningstale men stor omtanke for dere ,

ruth aaserud

02.09.2009 kl.17:57

Tror vi er veldig kloke vi mennesker som holder oss til bibelen.Livet blir så meningsfyllt og ha fred for alt dette nye som sniker inn uten at vi forstår noe fks. Kandidatene til Bispedømmeråd/Kirkemøte.Først og fremst må kandidatene si hva de står for. Er de for den nye ekteskapsloven,eller den gamle Våg og stå som Daniele?

Trond

03.09.2009 kl.00:20

Ja jeg kan banne på at det er en særlig stor pmtankle du viser, men man kan bergunne så mye med rfeligiøst vås.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits