Tanker rundt bensinprisene

Det er sjeldent jeg faktisk får forespørsler om å skrive oom et viss tema, men denne gangen har jeg faktiks fått forespørsel om å skrive om bensinprisene. Så nå skal jeg faktisk skrive om dette temaet som jeg mener har utløst noen helt fantastiske reaksjoner hos partier som til vanlig er for det frie markedet.

En ting jeg finner fantastisk i denne saken er det ensidige synet på at kutt i avgiftene vil hjelpe. Det kan nok det en kort stund, men tror dere ærlig talt at oljeselskapene ikke vil benytte seg av muligheten til å tjene ekstra penger? For en del år tilbake satt man end bensinavgiftene med 50 øre og vet dere hva som skjedde? Joda etter en kort stund ble prisen satt opp igjen og gjett hvem som tjente på det hele?
Man må gjerne mene at avgiftene til staten skal ned, men ikke tro at de havner i dine lommer.

Det andre jeg finner utrolig er at enkelte faktisk mener at man staten skal inn å sponse i bensinprisene. Er det en mennskerett og få kjøre så mye man vil med bilen sin? Burde man ikke heller bruke penger på å forske på alternativer istdenfor? Hva med satsningen på kollektivtransport av ulik art? Er det virkelig riktig å bruke milliarder på subsieringa v folks bilvaner?

Det tredje er hysteriet rundta t biodielsel skaper matvarekris. Carl I Hagne brukte dette argumentet i et innlegg i morgenbladet for noen uker siden. Nå har jo ikke en samlet miljøbevegelse gått inn for en slik politikk, så hva frp her snakker om er meg en gåte.
det blir også utrolig rart å høre denne argumentasjonen med tamnke på at det daglig dumpes tonnevis av mat og at matavfallet fra vanlige husholdninger øker sterkt.
I tillegg er ordet birodrivstoff ikke bare snakk om bruk av mat, men avfall i alt fra trematrialle osv. Det er faktisk en rekke alternativer.

Alt i alt mener jeg at bensinpriser som er høye er noe som er kommet for å bli. Når store land som Kina og india får en økonomisk vekst så øker også ettersprøselen etter olje. Økt etterspørsel og begresnet tilgang gior selvfølgelig økte priser. At personer som er for det det ultimate frie markedet ikke har oppfattet det ennå er meg en gåte.
Vi har mulighet til å gjøre noe, men hvem tør egentlig å trosse oljeselskapene når de tjener så mye penger. Det er vel ikke få kriger og statskupp som har funnet sted takket være denne industrien.

15 kommentarer

Martin

29.05.2008 kl.14:54

Du er tagget ;) http://tankekorset.wordpress.com/2008/05/29/side-123/

alfonso@online.no

29.05.2008 kl.15:51

Gode blogger! takk for at du skrev et innlegg om bensinprisen som representant for venstre i vestlandets hovedstad. Jeg respekterer ditt standbunkt, men tillater meg å være delvis uenig, håper ikke du oppdager mine innspill som surmaget kritikk;Jeg bor i Høyanger inni sogn og fjordane, er arbeidsledig og har lite penger, men er avhengig av min gamle bil en toyoto corolla 1986 modell. Tanken tar 50 liter og en fulltank koster meg kr. 150 mer nå enn for en tid tilbake siden. Jeg fyller en tank i uken, altså økte kostnader på kr. 600 per mnd. Kanskje ikke all verden, men gir ytterligere ballast i en hverdag som preges av trang økonomi, med hus, studielån, forbrukslån osv. Jeg mener det er urealistisk at SV klarer å bygge ut kollektivtilbudet til Høyanger slik at jeg hver dag kan ta toget til Sogndal. Det er jo dette SV mener. Vi som bor i distriktan må lide for at SV og andre partier kan skyve miljøvern foran seg i kampen om velgerne.

Lavmålmannen

29.05.2008 kl.19:07

Vi må la markedskreftene virke blant annet slik at knappe ressurser blir dyre og vi dermed bruker mindre. Det er ikke en menneskerett å kjøre bil. Dessuten er det gunstig for miljøet etc at drivstoffprisene går opp. Økning i bensinprisen har et nokså lite utslag i totalkostnadene ved bilhold. Faktum er forøvrig at folk i sentrale strøk kjører mer bil enn folk i distriktene (unntaket er de som bor i Oslo innenfor ring 2 etc).Det er ingen grunn til at staten skal sponse drivstoff til private (pendlere får rett nok fradrag i skatten). Bilbruk kunne godt vært enda dyrere, særlig i byene der det er trengsel.

Trond

29.05.2008 kl.23:14

jeg ahr overhodet ikke noe imot at folk ikke er enige med meg i alt. Så lenge man argumenterer sakelig noe som duy gjør så går det helt greit. jeg forstår velfdig godt ditt standpunkt, men la meg klargjøre en del ting. jeg er ikek for at avgiftene skal økes, men jeg er desverre redd for at bensinutgiftene kommer til å øke uannsett. Det blir faktisk mindre olje i verden i tillegg til at folkerike stater som Russland, Kina og India forbruker stadig mer. Ikjke bare til transport, emn også til produksjon av alt viu ser av foirbruker artikkler rundt oss. Stor etterspørsel, vil automatisk føære til økt pris og de kostnadene det måtte medføre.Man kans selvfølgelig gå innn å sponse folk sitt bensinbruk, men dette vil bare utsette problemet. det vil faktisk gå tomt ente man liker det eller ikke. Norge har i dag enorme inntekter på olje, her burde vi øke midlene til forskning formidabelt. dette vil venstre som stort sett det eneste partiet gå inn for.

alfonso@online.no

30.05.2008 kl.00:09

Gode blogger! Tusen takk for svaret/kommentaren denne fine sommerkvelden i Høyanger, og jeg tillater meg å spinne videre på temaet.Jeg er enig med deg at økt etterspørsel etter olje naturligvis gir økte priser på bensin/diesel, men jeg minner om at det er avgiften vedtatt av den norske stat som er betydelig inkludert moms og jeg skjønner meg ikke på Jens Stoltenberg som i 2001 sa offentlig at bensinprisen på kr. 11 er for høyt. Nå har altså Jens snudd og det er vi fattige i distriktene som får en ny kostnadsøkning.Jeg minner om at jens i 2001 kuttet avgiften med 82 øre per liter, hvorfor ikke gjøre det same i dag? Men rett skal være rett, det er mange som syter og klager over høy bensinpris og som etter å ha fyllt tanken russler inn på bensinstasjonen og kjøper 3 liter med vann til kr. 98,- 1 liter brus til kr. 59,.- og en pizza til kr. 89,- uten å blunke med øynene over prisen. Verden er rar sånn, jeg drikker heller vann fra en bekk jeg, gratis. Nei, jeg lir nok ingen stor politiker, beklager at det ble litt rotete svar dette, men jeg har dessverre ikke større kapasitet her også :-(

alfonso@online.no

30.05.2008 kl.00:11

Nå tar jeg kvelden, verden ser håpløs ut for meg.

Trond

30.05.2008 kl.00:41

Hvorofr ahn ikke gjør det samme id ag er ganmske enkelt. nHvis han kutter avgiften tar det ikke lang tid før oljeselskapene setter opp prisen. Så lege de vet at folk bruker mye bensin og allikevel handler viul de gjøre det de kan får å skaffe seg mest mulig penger. Antagentligvuis tenke Stoltenberg at det er bedre at pengende går til staten enn oljeselskapene.Nåe r det ikke bare distriktene som får denne kotnadsøkningen, men lle som er avhengige av olje i produksjonen av varer og tjenester. for ikke å snakke om transport bransjen, flyselskepr med mer. Du må ikke miste motet av ulogiskhetene her i verden. det at du faktisk tenker over dette såpass soom du gjør viser jo at du absolutt kan bli en god politikker. Man driver ikke politkk fordi det er lett, men fordi man er villig til å jobbe hardt for å endre på ting. Rettferdighet er en seig prossess

Lavmålmannen

30.05.2008 kl.17:46

Jeg selvsagt har sympati med folk med trang økonomi. Men de få % der økte drivstoffpriser faktisk får budsjettet ut av balanse kan ikke bestemme bensinprisen for oss andre. Man kan ikke bruke noen få uvanlige tilfeller som argumenter for oss på gjennomsnittet. Et annet eks: det blir argumenter mot både bompenger og drivstoffpriser at dette rammer småbarnsforeldre ekstra hardt fordi disse "må" ha bil for å få dagen til å gå opp (rekke barnehagen etc), faktum er at disse utgjør ca 6% av all trafikken på veiene i Oslo-området. Disse 6 % kan ikke styre politikken for de øvrige 94 %.

Conad

02.06.2008 kl.01:11

Det er noen endringer som bør gjøres når det gjelder skatteleggingen av biler og bilbruk. For det første bør årsavgiften fjernes. Denne er lik enten du bruker bilen eller ikke. Omregistreringsavgiften bør senkes til det det koster å utstede papirer og skilt.Engangsavgiften (på nye biler) bør kobles opp mot den forurensingen produksjon og transport hit bilen har forårsaket. Bensin / dieselavgiften bør økes en god del på grunn av forurensingen forbruket av dette medfører.Så burde det gis ett ekstra fradrag på skatten for dem som bor der kollektivtransport ikke er mulig å bruke - og kollektivprisene bør senkes noe.At bensinprisen går opp vil medføre en konkurransefordel for alternative drivstoff - og det vil igjen medføre at forskningen på emnet vil intensiveres ytterligere. Desverre må det gjøre litt vondt å få vridd transportsektoren i en mer miljøvennelig retning.

Trond

02.06.2008 kl.01:46

1: helt enig2: Jeg mener helelr at bilen bør skattelegges etter hvor mye den forurenser. Den ordningend u sikter tilk kan skape en del byrakratisk rot3: Problemet er at hvis man øker den mer i denne stund så vil frp og høyre overta all makt i dette landet4: Enig5:enig, men i tillegg burde man bruke ange av de milliardene man nå tjer på forskning på alternativewr. dette vil skape flere arbeidsplasser og bedre miljø

Conad

02.06.2008 kl.02:23

2. Sant, men idéen min er nettopp å skattelegge bilen etter hvor mye den forurenser. Produksjonen av en ny bil forurenser forholdsvis mye - og transporten fra Japan eller Korea er ikke direkte miljøvennelig den heller. Vi bør få inn dette i avgiftsregimet, men selvfølgelig på en så lite byråkratisk måte som mulig.3. Det tror jeg desverre de gjør uansett. Bensinprisen vil gå oppover en god stund til med mindre man kutter hardt i avgiftene siden etterspørselen etter olje bare stiger. Og spesielt FrP er villige til å foreslå hva som helst for å lokke til seg misfornøyde nordmenn.5. Jeg tror faktisk at forskningen på alternativer kommer skikkelig i gang uten statens hjelp sålenge konkuransevridningen er sterk nok. Men, uansett - vi har dårlig tid, og noen milliarder statskroner vil gi forskningen en flying start. Slett ikke dumt....

Trond

02.06.2008 kl.02:34

2: Jo det stemmer, mend a dukker rotet opp. Man skal først skattlegge forhold til avstand på transporten og deretter hvor mye utslipp bilen gjør. jeg ser får meg mye rrar tolkning og byråkratisk rot når dette sammen skal regnes ut. I tillegg kan vi få problemer med wto på det den første biten3: det som kan bli prblemet er at hvis den øker og vi setter opp avgiftene har frp en kjempepoeng de kan vinnne på. Hvis prisene øker ( noe de vil gjøre ) uten avgiftsøkning kan frp få store problemer med denne argumentasjonen. Å tro meg frp kan selge det førstnevnte budskapet uannsett hvor rettferdigheten ligger.5: Det spørs hvilke part som vinner valget og hvilke partier oljelobbyen driver hardest lobbying på.

Konrad

02.06.2008 kl.13:05

1: Konrad er også enig2: En del avgifter bør ligge på ny bil, motorvolum og hestekrefter bør være viktigste kriterier, vekt bør også med i formelen (dette tar hensyn til forurensing produksjon). Engangsavgiftene er imidlertid for høye.3: Dette gjøres enklest ved å innføre køprising/rushtidsavgift i byene der det også er gode kollektivtilbud og bompengen kan subsidiere kollektiv, skattefradrag blir for byråkratisk (pkt 4). I tillegg bør den generelle drivstoffavgiften økes.

Conad

02.06.2008 kl.15:19

2: Er prinsippielt uenig når det gjelder at motorvolum, hestekrefter og vekt bør danne grunnlaget for engangsavgiften. Skjønner at på grunn av forenkling av byråkratiet kan det være en levlig løsning, men slik jeg ser det må denne avgiften knyttes opp mot forurensingen og ressursbruken ved å levere en ny bil hit.Det betyr at en stor bil ikke nødvendigvis bør ha høyere avgift enn en liten bil. Forurensing fra bilen ved bruk (som vekt, motorvolum og HK vil ha innvirkning på) bør avgiftslegges ved bruk - dvs. via drivstoffavgifter.Køprising er en god løsning for å bedre fremkommeligheten og kollektivtransportens konkuransekraft i byene - og i praksis kan det være en god erstatning for skattefradrag for distriktene.FrP kommer til å hamre løs på høye bensinpriser uansett hvorfor de er høye. Er sikker på at de kan finne på å gå inn for subsidiering av bensin om de tror de får velgere på det... ;-)Det er ikke så lenge siden de ville låse bensinprisen til 8 kroner ved å justere avgiftene opp og ned i takt med oljeprisen - og dermed innføre planøkonomi for bensin.

Konrad

02.06.2008 kl.20:05

2: Jeg kan i prinsippet være enig. Avgifter med et formål utover å skaffe penger i statskassen bør være mest mulig treffsikre, samtidig bør de være enkle å håndheve.

Vekt og motorvolum på bilen er et veldig enkelt mål på forurensing i produksjon (og dessuten bilen som avfall), men selvsagt et stykka unna 100% nøyaktig. Det kan også være problematisk å diskriminere Japan og Korea bare fordi de er langt unna.Vekt, hestekrefter og motorvolum er også et greit mål for forurensing i bruk, mye enklere å måle enn bilens faktiske utslipp.Køprising vil i realiteten være en skatt på å bo i sentrale strøk (altså skattefradrag for grisgrendte strøk), men skitt au, når man bor tett skaper man mer problemer for andre og det bør man skattlegges for (til og med Milton Friedman var enig i det).

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits