Når administrasjonen vil styre

Bydelsstyrene i Bergen er gjennoprettet og jeg har bltt valgt som representant  Laksvåg Bydelsstyre på vegne av Venstre. Valgt  ble jeg ikke av velgerene, men av bystyret. Hadde det vært opp til meg skulle velgerene i bydelen selv få valgt sine representanter direkte, men dette er stort sett venstre alene om å mene.
Uannsett har jeg fremover tenkt å ta for meg mitt politske virke i dette styret.

En ting jeg har lært meg det siste halvåret er at folk i administrasjonen helst liker å bestemme på egenhånd. Det å måtte lytte til folkevalgte er de ikke alltid spessilt glade, derfor kom ikke forlslaget de la frem på forrigge møte som noen stor overaskelse.

Saken het: Fordeling av kulturtilskudd til lokale til lokale arrangamenter og til leie av lokaler.
De kom selvfølgelig med sine egne forslag på hvordan dette skulle gjøres, noe som er greit nok. Uannsett var det en del av forlget jeg reagerte på. Det lyder som så:
1: Laksevåg bydelsstyre vedtar at Fyllingsdalen og laksevåg kulturkontor fordeler milder "Tilskudd til lokale arrangamenter" i henhold til de kritterier med toltalt 30.000 for 2008. Fordelingen fremlegges for bydelsstyret en gang i året.


Nå ser kanskje ikke dette så galt ut. For det første er det jo bare snakk om 30.000 kroner og kulturkontoret er jo flinke til å drive med det de gjør. Men jeg mener at dette bryter med et viktig prisnnsipp, nemlig at det er de politiske representantene som skal ta avgjørelser
Dette er faktisk snakk om skattebetalerenes sine penger og derfor admisterer seg vekk fra ansvar er et hån mot demokratiske  prinnsipper.
Argumentet som ble brukt fra administrasjonen sin side var at man av og til trengte å gjøre hurtige avgjørelser for de som hadde et akutt behov.
Nå har vi bydelstyremøter ca 1 gang i måneden utenom ferien, i tillegg har vi et arbeidsutvalg så holder ikke dette argumentet . Er arrangører av lokale arrangementer så desperate så har de faktisk ikke gjort en skikkelig jobb i utgangspunktet, noe som ihvertfall ikke kvalifiserer dem til mer støtte.

Når vedtaket skulle gjøres ble jeg den eneste som stemte imot dette punktet. Fra byrådsparteiene ble det endret på forslaget slik at  fordelingen fremlegges for bydelsstyret to ganger i året. Dette kan ikke en gang betegnes som noe forbedring så overhodet.

Det første halvåret har jeg brukt på å lære. Læretiden er nå over .

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits