Få ambulansen tilbake på Laksevåg

Jeg har en stund jobbet for denne saken. På bydelsstyremøte i mai fikk jeg vedtatt denne som en felles utallese. Jeg kommer også til å sende den til Venstre sin stortingsgruppe for å se hva de kan gjøre.


-Etter Helse Bergens overtakelse av ambulansetjenesten i Bergen er det ikke lenger stasjonert ambulanse i Laksevåg bydel. Dette medfører at den akuttmedisinske beredskapen på Laksevåg kraftig svekket. Ved akutt sykdom eller skade må folk på Laksevåg vente på ambulanse fra Bergen sentrum eller Sotra.
-Laksevåg bydel er på størrelse med en mellomstor norsk by og befolkningstallet øker stadig. Det burde derfor i høyeste grad være grunnlag for å ha stasjonert en egen ambulanse på Laksevåg. Ambulansestasjonene i Bergen sentrum og på Sotra dekker fra før store og  befolkningsrike områder, det er derfor stor mulighet for at disse ambulansene kan være opptatt eller langt unna når ulykken er ute. Trafikksituasjonen på Sotrabroen og veiforbindelsen til sentrum er på tider av døgnet svært vanskelig. Utrykkningskjøretøyer har som kjent problemer med å komme seg frem på disse strekningene i rushtiden. Skulle veiforbindelsene til  Sotra og sentrum være blokkert kan man håpe på bistand fra ambulansehelikopteret, men dette skal dekke hele Hordaland fylke, muligheten for at dette er opptatt er derfor stor.
-Uten egen ambulanseberedskap på Laksevåg, er "first responder"-ordningen et minimum for at man kan føle seg trygg ved sykdom eller skade. Laksevåg bydelsstyre forventer at Bergen kommune og Helse Bergen blir enig om å videreføre "first responder"-tjenesten på Laksevåg. Når Helse Bergen har fjernet ambulansen på Laksevåg burde helseforetaket til gjengelig tatt et større ansvar for  videreføring og kompetanseheving innenfor "first responder"-tjenesten.
-Laksevåg er som lokalsamfunn uten akuttmedisinsk beredskap svært sårbart ved større ulykker og katastrofer.
-Laksevåg bydelsstyre krever at Helse Bergen på nytt stasjonerer ambulanse i Laksevåg bydel og at usikkerheten rundt videreføring av "first responder" - tjenesten avklares så snart som overhode mulig.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits