Er ikke EU demokratisk?

Etter nei-seireren i Irland jubler den norske neisiden. Dette er en seir mot det udemokratiske EU sier, javeml sier nå jeg.
La med da stille noen meget klare spørsmål.

- Når et land kan torpedere en hel avtale. Eller rettere sagt en liten andel av EUs borgere kan kreve at en avtale fra        flertallet, hvordan kan det være en sier for demokratiet?

- Hvordan kan dette være en overkjøring av de små statene i Europa.

  Å når man først er inne på saken.

- Kan noen fra nei-siden gi meg navnet på et EU land som ikke er demokratisk

2 kommentarer

Konrad

07.07.2008 kl.15:34

Du Trond, du sliter med denne EU-saken. EU er i prinsippet en mellomstatlig ordning og det er dermed ikke så lett å si ja eller nei på spm om EU er demokratisk. Faktum er at også ivrige EU-tilhengere innrømmer at beslutningsprosessen i EU har en smule demokratisk underskudd. Kommisjonen, som altså bare er et sekretariat men i praksis EUs regjering, har stor makt i mindre saker og saksforberedelse, og kommisjonen står ikke ansvarlig overfor et demokratisk organ. Rådet har mest makt i det store og binder i praksis parlamentene til å inkorporere vedtak i nasjonal lovgivning.

Trond

07.07.2008 kl.15:52

Jeg kan være enig at den ordningen eu har ikke

r opptimal. Etter min mening burde det vært en form for parlementarsime. Et slags to komer system. jeg kan godt forklare det nærmere hvis du ønsker det. sakene r at kommisjonens medlemmer er valgt av rgejeringenne i meldemslandene. Man kan godt stille seg sprøsmålet om disse burd evære direktevalgt, noe jeg syntes. men samttlige EU land er demokratiske. Siden dette er foreløpig et mellomstatelig sammerbeid vil rådet ha stor nmakt. Man kunne ha gjort det anderledes, men det sa folket nei til.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits