Tull om lisens

I innlegget et liv uten lisen kommer bloggeren The straegist med påstander som er direkte feil.
Han kommer med blandt annet to påstander:

- midlene som går til kanalen vil være færre. Dette betyr igjen at NRK må prioritere hvordan de bruker sine penger og det må større grad tenkes på hva som appellerer til den større seermassen.

- Det vil bety færre diffuse programmer for spesielt interesserte seere, og flere programmer som har et innhold av generell interesse.

Dette er nødvendigvi ikke riktig. For det første er ikke NRK sin hovedmål å drive mest mulig kommersielt. Den har faktisk litt mer samfunnasnar en å kun være en stasjon for billige såpeoperaer og elendige billige komedier. For det andre er det ingenting som sier at å putte NRK over statsbudsjettet vil føre til at partiene vil gi stasjonen mindre penger.
De fleste partier utenom Frp og Høyre har ikke ytret noe ønske om å svekke NRK tvert derimot.

Jeg tror ikke bloggeren helt hva NRK sin oppgave er. Det skal være en allmenn krigtkaster såvell som en kanal som skal ta seg av de fleste samfunnsområder. Derfor skal ikke NRK tenke på samme måte som verken TV3, TV2 eller TV Norge.

Jeg håper at NRK består og at kanalen blir styrket. All virksomhet kan ikke måles i kroner og øre. Som kultur innstitusjon er NRK viktig i det norske sammfunn og bør bestå.


5 kommentarer

The Strategist

17.07.2008 kl.02:32

Jeg er fullstendig klar over at NRK skal være en såkalt allmennkringkaster hvis samfunnsansvar innebærer å produsere radio og TV for "hele folket".Det er dog et merkelig opplegg i mine øyne at jeg og mange andre nordmenn, som så vidt ser på NRK - eller

TV for den del - skal være med på å betale for det hele, som om det skulle være vår plikt. Jeg føler jeg absolutt ingen plikt til å opprettholde NRKs "allmenne samfunnsansvar", da jeg har liten interesse av å sponse programmer som "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" eller "Den store klassefesten". Med andre ord tvinges man til å betale for noe man strengt talt ikke kjøper, og - jeg vet ikke helt med deg - hos meg skurrer dette noe.Ideelt sett hadde de som virkelig hadde hatt interesse av å se på NRK betalt for dette gjennom eget abonnement, kjøpt av egen fri vilje. Da snakker vi plutselig om vanlig betal-TV, og i teorien skulle jo dette fungere glimrende siden så mange ser på de aller fleste av NRKs programmer. Jeg har mine tvil om hvorvidt dette ville fungert i praksis, og det fordi (riktignok sagt på en litt flåsete måte, men jeg kunne ikke dy meg): Folk flest ser ikke så mye på NRK om det ikke lørdagskveld eller søndagsfilm.Hvordan er det da noen bedring at NRK legges inn under statsbudsjettet, ettersom alle betaler på et vis gjennom skatt likevel? For det første er den nåværende lisensen svært urettferdig i forhold til økonomisk situasjon; for noen blir den gjerne en stygg strek i regningen. Om kanalen betales via vanlige skattemidler vil den derimot ikke merkes på samme måte for folk flest.Hovedpoenget her dog dette: Når NRK inngår som en del av det store regnestykket statsbudsjettet utgjør fremfor å leve på lisensinnbetaling på sidelinjen, vil kanalen som utgiftspost se seg nødt til å konkurrere med andre utgiftsposter. Skal vi for eksempel bruke hundre millioner på sikre at NRK opprettholder sitt samfunnsansvar eller skal vi bruke pengene på å gjøre veiene våre bedre og ulykkesfrie? Vanskelige spørsmål i en vanskelig hverdag for politikerne - eller kanskje ikke.Og forhåpentligvis ender NRK eventuelt opp i sunn konkurranse med andre TV-kanaler, enten som betal-TV eller reklamefinanisert kanal, slik at jeg slipper å betale for noe jeg ikke vil ha. Det kan godt hende at enkelte gammelmodige sosialdemokrater anser NRK som en kulturinstitusjon. Dessverre for disse må slik sentimentalitet vike for forbrukernes vilje - det er nemlig vi som indirekte bestemmer hva TV-kanalene skal vise.Da skulle vel ikke NRK ha noen problemer med å klare seg i den virkelige, sunne konkurransestyrte verden om "Den store klassekampen" har slik en stor seerskare som det gir seg ut for å ha?

Trond

17.07.2008 kl.03:10

La meg ta dette punktesvvis. 1: Det er ofte morsomt i FRP land å sette alt opp mot satsing på eldre., helse eller veier.

Jeg syntes dettee r et sidespor, siden at det ikke er umulig å bruke penger på andre formål fordi man bruker penger på nrk.2: Hvis du se rNRK som en en kanal som TV2, tv3 og TV norge kan du snakke om konkuranse i ytterste form. Men nrk har aldri vært en slik kanal og komemr aldri til å bli en. Hvis du tror at dette er sosialdemokratisk tankegang så tar du ganske feil. Flere land i Euorpa opperer med akkurat det samme systemet uannsett om man har en høyre, venstre eller en sentrumsorientert regjering. 3: Jeg har faktisk heller ingen innteresse av å sponse fire felts motorveier, subsidering av bensin pluss en rekke andre forslag som kommer fra FRP. Hvorfor skal jeg være med å sponse dette?4: Jeg syntes faktisk det er viktig at Norge som kulturnasjon har et viuss samfunnnsansvar. Alt kan faktisk ikke måles i kroner og øre.

The Strategist

17.07.2008 kl.14:40

Morsomt i FrP-land muligens, men heldigvis bor ikke jeg der. Det er dog uansett åpenbart at NRK vil være en del av den fordelingskampen som Stortingsproposisjon Nr. 1 er, og det vil med andre ord bety at noe må ofres om NRK skal få store bevilninger eller omvendt. Poenget er at det må prioriteres - og jeg tror det fører til at NRK svekkes.Det er noen land i Europa som har denne ordningen. Ikke overraskende er dette nordiske land som Sverige, Danmark, Finland og Island, hvor styresmaktene sjeldent er langt fra sentrum uansett hvor ideologisk til venstre eller høyre de hevder å være. Akkurat som i Norge. Selv om denne saken tar en litt annen vending om vi skal diskutere hvorvidt man skal sponse firefeltsmotorveier, subsidiering av bensin eller ligenende, så kan jeg gi svar som så at det mener jeg ikke at du skal heller. Jeg støtter ikke sterk beskatning. Var det opp til meg skulle du slippe å spytte inn noe særlig penger verken for NRK eller bensinssubsidering.Dette vil dog ikke skje med det første. Derimot mener jeg at denne lille forandringen vi diskuterer her kan være et steg i riktig retning i alle fall i denne saken, om hvorvidt NRK skal være en lisensfinansiert plage for halve Norges befolkning.At alt ikke kan måles i kroner og er øre er riktig, og det er videre viktig at man tar vare på fortiden. Det er gjennom denne vi lærer. Det må dog ikke bety at man blir så konservative at man ikke kan gjøre noe på en annen måte. Historien viskes ikke ut av den grunn.

Trond

17.07.2008 kl.14:55

1: der kan du snart belage deg på å bo siden Høyre og krf snart havne ri regjering sammen. dete r helelr tvilsomt om at verken Høyre eller krf vil gå innfor den modellen med Nrk som du ønsker. 2: Vel mmener du at Storbritania er så til venstre som skandinavia da. 3 Hvordan har du da tenkt å gjennomføre disse prosjektene? Med våre oljepenger? Reklame? For veier bygger ikke seg selv, noen må faktisk betale og det er nok ikke mange muligheter enn skatter. 4: Vel velgerene kan jo for dte første da stemme paretier som ikke fgir dem en politkk som irriterer dem så kraftig, foreløpig ser det ikke ut til å gjøre akkurat dette. derfor kan jo ikke NRK irritere dem så kraftig5: det har jeg heller ikke påstått, men jeg mener at Nrk er den viktige bærebjelken i en slik politikk. Man kan ikke gå inn å kreve at rivate skal gjøre denne oppgaven, derfor står nrk i en litt annen stilling

20.07.2008 kl.09:45

Tveiten har blitt bedre til å skrive nå.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits