Muslimer i fengsel

I Bergen har det vært en sak der innsatte muslimer føler at fengselet ikke tar de på alvor siden det serveres mat med svinekljøtt, noe de av religiøse årsake vil ha et untak fra.
I seg selv er det greit nok, men hvorfor denne plutselige religiøse prinnsippheten?
disse personene har havnet i fengselet fordi de har begått en forbrytelse av et eller annet slag. Jeg kan ikke tro at de forbrytelsene de gjorde var i tråd med Islam. Hvis disse menneskene var så religiøse i utgangspunktet hvorfor begår de forbrytelser. ?

16 kommentarer

Admiralen

02.01.2009 kl.15:02

Hysj. Ikke ødelegg ei god historie med fakta...

Konrad

02.01.2009 kl.15:29

Flott at skriver litt om muslimer og islam (altfor få gjør det), men kanskje du kunne finn et bedre case? Dette er syltynn argumentasjon. Dersom vi viderefører din argumentasjon så kan vi si at den som gjør en forbrytelse mister alle menneskeretter, at den som bryter en regel ikke kan påberope seg beskyttelse fra de samme reglene. Og jeg som trodde du var en liberaler?

Trond

02.01.2009 kl.15:40

Hva er usakelig her Konrad? Jeg syntes dete r hjelt greit at de blir tatt hensyn til i fengselet i likhet emd alle andre grupepr emd ulike hensyn. Det spøsrmålet jeg stiller er hvorvor deres hardnakkede religiøsitet ført komer frem når de fengsles. Jeg klarer ikke å se at dette skal være så illiberalt, men jeg tror kanskje du har en god begrunnesle for det?

Konrad

02.01.2009 kl.18:35

Ikke illiberalt å stille spørsmålet, men implikasjonene blir fort illiberale. Det har jeg forklart tydelig. Skal vi ikke tro straffedømte muslimer når de nekter å spise svinekjøtt av religiøse grunner? Du antyder nei under en slags antakelse om konsistens: Den som har brutt en regel, kan like godt bryte en annen. Eksempel: Katolsk prest bryter fartsgrensen med sin Toyota, betyr det at han ikke er troverdig når han argumenterer mot sex før ekteskapet eller sølibat for prester? "Du bryter fartsgrensene altså bedriver du hor." Hva slags logikk er dette? Har du blitt smittet av disse anti-islam surrehuene?Dersom en hindu i fengsel hadde nektet å spise kukjøtt ville du da stilt det samme spørsmålet? ELler en jøde nektet å spise svinekjøtt eller spedd kjøtt? Kanskje det kan tenkes at reglene om godkjent mat er så internalisert at det er vanskelig å bryte? Altså at det ikke har så mye med religion å gjøre som med oppdragelse?

Trond

02.01.2009 kl.18:58

Jeg syntes du overdriver dette en smule. Jeg kan ikke ta emd alle grupper i samfunnet hver eneste gng jeg viser til en sak. Jeg antyder ikke emr enn det jeg skriver., jeg henviste til en sak som foregår i bergen fengsel. Det er verken galt eller iliberalt å påpeke de fakta. Får å være ærlig så har jeg stort sett tatt for meg dobbelmoral blandt de fleste reliiøse å det vet du Konrad! Jeg tror gjerne fenslede muslimer sier det de gjør, men herregud man må jo få lov til å påeke hykelriet i dettte uten at du skal fullstendig lette fra bakken.Jeg ville ha stilt det samme sprøsmålet hadde det gjeldt andre grupper og det vet du jeg hadde.

Konrad

02.01.2009 kl.19:55

Greit at du begrenser deg til en sak.Hvordan vet du at det er hykleri? Hele argumentet ditt hviler på en forutsetning om perfekt konsistens: Den som bryter en regel, kan ikke påberope seg en annen uten å være hykler. Jeg både kjører for fort og snyter litt på skatten, men jeg nekter å pule med mindreårige - betyr det at jeg er hykler? Det er på dette punktet argumentet ditt kollapser, Trond. En implikasjon som du antyder er at muslimer som begår en eller annen forbrytelse også må akseptere å spise svinekjøtt, ja for når de har brutt en regel (legal, moralsk eller religiøs) så kan de likegodt bryte alle. Skjerp deg, Trond, dette holder ikke.

Trond

02.01.2009 kl.20:01

Nå høres du faktisk ut som de persoenen som har kritisert akf hele tiden. Der de sier, men hvorofr tar du ikke det med og ikke det og ikke det og ikke det osv osv osv osv. Saken er at jeg konsentrerte dette innleget til en sak. Jeg har helelr aldri sagt at de bør spise svinekjøtt. Les hva jeg skriver og ikke dikt opp ting som passer inn i argumentene dine. De skal få untakk slik andre også burde få untak. Skjerp deg Konrad for dette er faktisk latterlig.

Shoaib

03.01.2009 kl.14:53

Det dreier seg om en rekke ting. Jeg ser poenget ditt. Samtidig, husk for det første at folk endrer seg i fengsel. Tror ikke det er hyklersk. Slik som Konrad nevner er det nå slik at folk kan være troende stykkevis og delt, og ikke fullstendig og helt. Dessuten, å ikke spise svinekjøtt er en regel/tabu selv mange som ikke er religiøse ellers overholder. Kjenner pakistanske kristne som ikke vil komme i nærheten av svinekjøtt.

Trond

03.01.2009 kl.15:00

Shoiab: Takk for det. dette dreier seg ikke om hvorvidt fiolk spiser svinekjøtt eller ikke. Det dreier seg ikke spessilt om Ilsam heller. jeg syntes det minst like komisk når kristne som snakker om nestekjærlighet og forståelse kaller alle muslimer for terrorister. jeg blir bare oppgitt når foilk til de grader går inn for å missforstå.

Konrad

09.01.2009 kl.18:36

Takk for den Shoaib, du sier jo mye av det samme som meg, selv om Trond nekter å forstå det. "Du skal ikke stjele" og "du skal ikke spise svinekjøtt" er to regler uten logisk forbindelse, dermed kan man bryte den ene og samtidig hevde den andre. Det er ikke hykleri. Ja og man kan være troende stykkevis og delt, dessuten kan svinekjøttregelen være av en annen type, et tabu. Altså, nok en gang: Du observerer at noen muslimer (jada en konkret sak) har brutt en lov og havnet i fengsel (dermed også brutt noen moralregler innenfor Islam), dermed er de hyklere (påstår du såvidt jeg kan forstå) når de påberoper seg islam som begrunnelse for ikke å spise svinekjøtt. Du forventer at de skal opptre 100% konsistent og etter alle regler og sedvaner i Islam?Sammenligningen din holder ikke, Trond. "Nestekjærlighet og forståelse" er en regel som åpenbart og umiddelbart kolliderer logisk med "alle muslimer er terrorister" - dette er hykleri, det kan vi være skjønnt enige om.

Trond

10.01.2009 kl.03:26

Jeg tro du nekter å forstå hva jeg virkelig mener her konrad. Du er merkelig noen ganger. Tar jeg hykleriet til målmannen når det gjedler hans syn på kristendommen er det greit, tar jeg det på en liten gjeng muslimer er det galt. Jeg tro ikke denne debattene r vdiere fruktbar siden du gjør det til en sport å missforstå meg.

Konrad

10.01.2009 kl.18:44

Nei nå må du gi deg. Jeg forstår fullgodt det du skriver. Du mener at disse muslimene er prinsippløse (altså hyklere) når de i det ene øyeblikket begår en forbrytelse (i strid med islam) og i det neste øyeblikk nekter å spise svinekjøtt (fordi det ville være i strid med islam). Dette står i klartekst i innlegget ditt.Så forsøker jeg å finne ut hvilket prinsipp DU (Trond altså) gjør bruk av i denne lille logiske øvelsen din. Jo, du sier egentlig at folk som ikke er helt konsekvent i å følge alle regler innenfor sin religion er hyklere. I ditt eksempel er de aktuelle reglene uavhengig av hverandre, de er ikke logisk koblet. Når vi ellers snakker om dobbeltmoral og hykleri sikter vi til inkonsekvent bruk av SAMME regel (eller inkonsekvent bruk av regler med SAMME gyldighetsområde). Dersom jeg preker seksuell avholdenhet før ekteskapet, og samtidig driver på selv er det jo et åpenbart eksempel på hykleri. Dersom jeg preker nestekjærlighet og samtidig mener homofile er noen svin, har vi også et klart eksempel på hykleri. I et liberalt samfunn (som ditt parti har tatt mål av seg til å være den fremste forsvarer for) legger vi vekt på at en som har brutt en regel, likevel har fullt ut krav på beskyttelse på grunnlag av reglene. Derfor er en mulig implikasjon av det prinsippet du Trond underforstått legger til grunn, illiberalt.

Trond

10.01.2009 kl.22:34

På et punkt missforstår du radikalt. Jeg har aldri sagt at de skal tvinges til å spise svinekjøtt. Dette må de selvfølgelig få lov til. Du skriver: I et liberalt samfunn (som ditt parti har tatt mål av seg til å være den fremste forsvarer for) legger vi vekt på at en som har brutt en regel, likevel har fullt ut krav på beskyttelse på grunnlag av reglene. Hvor har jeg sagt i innlegget mit at de ikike skal få den beskyttelsen? Fordi jeg syntes de opptrer hyklersk har jeg aldri sagt at de skal straffes for det slik du hevder. Hvor mange ganger må jeg printe det inn i hodet ditt og hvor helevete finner du noe innlegget mitt som hevder dette?

Thor

12.01.2009 kl.03:37

Jeg forstår til en viss grad dette. Men jeg forstår ikke muslimer som protesterer mot grisebilder på sykehus eller gelatin fra gris i seigmenn (stoffet er det samme, uansett hvor det kommer fra). Det handler om rent powerplay. Underkastelse.Uansett, de kan hoppe over en middag en dag i uka, hvis de ikke vil ha gris. Jeg er for skillelsen av stat og religion, og da kan ei heller fengselet ta hensyn til enhvers religiøse behov. Da er det de, de kriminelle, som setter dagsorder. Det fortjener de ikke.Plutselig har vi en situasjon hvor jøden ikke skal ha reker, hinduen ikke skal ha ku, muslimen ikke skal ha gris osv, og så blir det en belastning på fengselsvesenet å fasilitere alt dette.

Trond

12.01.2009 kl.04:03

Nå er ikke de hensynene så vanskelig å ta. det er bare å tilby vegetar.

Mathias

20.01.2009 kl.11:09

Det finnes alltid gradering av å bryte regler. Kanskje oppfatter de det å spise svinekjøtt som verre enn å selge litt narkotika eller hva de nå er straffet for. Det er et aspekt som må tas med. Muslimer kan gjøre mye dumt, men en ting gjør de sjeldent,

å spise svinekjøtt. Du ser nok denne saken fra et typisk vestlig synspunkt, og da blir det ofte feil.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits