Opprop: Stopp okkupasjonen av Vest-Sahara

sahara

Videresender også denne meget viktige meldingen og oppfordrer alle til å skrive under.

www.saih.no

Sei i frå! Krev at:

norske myndigheiter tydeleggjer at okkupasjonen av Vest-Sahara er uakseptabel.
 marokkanske myndigheiter tillet folkeavstemminga i Vest-Sahara og stoppar dei omfattande menneskerettsovergrepa mot det saharawiske folk.
 norske selskap avstår frå å ta oppdrag som bidreg til å plyndre Vest-Sahara sine naturressursar.
 


 

 
Petition: Stop the occupation of Western Sahara

Speak out! Demand that:

Norwegian authorities make it clear that the occupation of Western Sahara is unacceptable.
 Moroccan authorities allow the referendum to take place in Western Sahara, and that they put a stop to the human rights abuses against the Saharawi people.
 Norwegian companies abstain from taking part in the plundering of Western Sahara?s national resources.
 

2 kommentarer

mulla Konrad

13.03.2009 kl.17:18

Vest Sahara er nok en sak som av uklare grunner blir massivt ignorert.

Trond

13.03.2009 kl.21:08

unge Venstre har utalt seg om saken iover ti år uten at pressen har giddet å ta tak i den. Bloggerene er ikke stort bedre.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits