FRP sin Historie

frp 2

 

 

Nå er det vel ingen hemmlighet hva jeg føler for Frp ogf jeg kan si ærlig at jeg oppfatter ikke frp for å være et rasist parti, selv om de har en tendens til å ikke helst se rekkevidden av hva de holder på med. Siden debatten om partiets synspunkter atter en gang er på dagsorden så legger jeg her ut en historisk oversikt over frp sin historie. Vedkommende som skrev dette er anonym, men takk skal han ha for grundig arbeid. Legger også ved noen linker til dagens medibilde så dere kan se sammenhenger. Kos dere.

Hilsen Tronds Orakel.

 

Er Fremskrittspartiet ikke nazister? Grunnleggeren var svoren tilhenger av Adolf Hitler (ville gi ham fredsprisen) og av apartheidregimet i Syd-Afrika. Microsoft Encarta Encyclopedia definerer Fremskrittspartiet som et nynazistisk parti. Med rette.

Fakta om Frp's rasistiske historie !

Anders Lange, grunnleggeren av Anders Langes Parti ( ALP), forløperen til Frp, hadde bakgrunn fra det halvfascistiske og anti-kommunistiske Fedrelandslaget. Der han var sekretær i perioden 1930-1938. De mobiliserte bl.a. mot arbeider demonstrasjoner og bedrev organisert streikebryteri, og i 1936 foreslo de Hitler og Mussolini til Nobels Fredspris.

Høsten 1951 forsøkte tidligere NS-medlemmer, samt folk fra Bondepartiet, Samfunnspartiet og tidligere medlemmer av Fedrelandslaget, med Anders Lange i spissen, å starte et nytt politisk parti, der "...programmet som ligger til grunn ligner på mange måter programmet til de norske quislingene fra 1933" . Lange proklamerte at " .. begge parter, NS og vi er i dag enige om en ting , Europa må reddes fra sovjetismen ". Men på tross av felles anti-kommunistisk tankegods strandet samarbeidsplanene om å danne er nytt parti.

Langes tidsskrift Hundeavisen, fungerte som et åpent forum for høyreekstremister i alle slags avskygninger. En av skribentene var antisemitten og rasebiologen Olaf Hoaas, som i 1977 ble dømt til 120 dagers betinget fengsel for brudd på straffelovens §135 a (rasismeparagrafen). Lange forsvarte Hoaas skriverier i Hundeavisen med at "..når en så belest og kunnskapsrik mann som Olaf Hoaas i sin tanke har kommet fram til slike konklusjoner om raseproblemet, så er det like berettiget som oppfordringer til å støtte negere som dreper og spiser opp misjonærer og andre uskyldige hvite i Afrika (sitat fra P.Bangsund,1984).

Partisekretær i ALP, Thor Petter Krosby, ønsket i 1973 Dick Kobro (som bl.a. var medlem i det britiske nazipartiet National Front og i National Ungdomsfylking, som senere skulle bli Norsk Front ) og hans nynazistiske aktivistorganisasjon Antikommunistisk Allianse (AKA)(som bl.a. hadde antisemitten Alfred Olsen (i dag : Folkets Motstandsbevegelse - Det Kristne Alternativet) som medlem) velkomne til ALP . AKA fungerte fra 1973 til 1974 som ALP`s ungdomsorganisasjon og vervet aktive medlemmer til ALP. I 1974 ble Kolbo & co ekskludert fra ALP (etter at de ble for voldsomme for ALP), men det var ikke verre en at Kobro i 1975 ble tatt til nåde igjen, og fikk plass i styret. Sammen med ALP-sekretær Tone Øverli forsøkte Kobro å samle alle høyreekstreme i " Folkefront mot kommunisme" .Kroby meldte seg senere ut av partiet ,men meldte seg inn igjen 4. april 1995.

Apartheidtilhenger Erik Gjems-Onstad (stopp innvandringen , FMI m.m.) ble på den konstituerende generalforsamlingen til ALP valgt til partiets første viseformann, og var ved valget i 1974 en av ALP`s fire representanter som kom inn på stortinget.

Inge Løken, som i 1984 var tillitsmann i Frp var på 70 tallet med i Norsk Front. Sammen med Arne Flateland forsøkte han å kaste en røykbombe inn i resepsjonen på Sogn Studentby der studentene organiserte en husleiestreik.

21. mai 1985 deltok Carl I Hagen (som overtok etter Anders Langes død i 1974) på et møte i Stockholm, der han var invitert av det høyreekstreme tidsskriftet Contra, som bl.a. hadde medlemmer i den høyreekstremegruppen World Anti Communist League, som igjen hadde tilknytninger til fascistpartiet MSI i Italia og nazigruppen CEDADE i Spania.

Under kommune- og fylkestingsvalget i 1987 leste Carl I Hagen høyt fra et brev, som angivelig skulle være skrevet av en muslimsk innvandrer for å vise hvor ondsinnet og farlig innvandrerne er. "Asylsøkerne er på vei å ta over vårt fedreland" proklamerte en rystet Hagen, før han leste om hvordan en gruppe muslimer var i ferd med å forvandle Norge til en muslimsk stat, der kirkene skulle rives og erstattes av moskeer. Brevet viste seg senere å være falskt. Men effekten av brevet var ekte : Frp gjorde sitt hittil beste valg.

6. februar 1991 deltok tre stortingsrepresentanter fra Frp, Vidar Kleppe, Jens Marcussen og Finn Toresen, på stiftelsesmøtet til Den Norske Forening (DNF). Til stede på møtet var også Hege Søfteland (Nasjonaldemokratene), Jack Erik Kjuus (Stopp Innvandringen/Hvit Valgallianse), Erik Gjems Onstad m.fl.

I oktober 1992 innrømmer Vidar Kleppe at det var han som anbefalte Arne Myrdal å opprette et "landssvikerregister", der alle innvandrere og antirasister i Norge skulle kartlegges.

13.april 1993 stemte Per Irving Bakke, som til kommune og fylkestingsvalget i 1995 toppet Aust-Agder -Frp`s liste, imot å gi skjenkebevilgning til en vietnamesisk restaurant, fordi han ønsket "hvit mat" : "Skjenking bør forbeholdes nordmenn" hevdet han. I et intervju med Grimstad Adressetidende samme år sa han bl.a. at det var en ære å bli kalt rasist, og definerte innvandrere som folk som er ".. gule, brune eller svarte fra den tredje verden".

I mai 1994 kunne telefonavisa til naziorganisator Michael Knutsen, melde at et titalls ungdommer fra det høyreekstreme paraplyorganisasjonen Norsk Ungdom hadde meldt seg inn i Fremskritts Partiets Ungdom (FrU).

Øystein Hedstøm kunngjorde i september 1994 at han med glede ville ta imot penger fra gamle nazister som ville testamentere sine formuer til kampen mot innvandring.

Samme høst deltar Hedstrøm på 3 møter med åpent rasistiske og nazistiske personer, som bl.a. Gunnar Øi (Arne Myrdals tidligere våpendrager i FMI), Gjems-Onstad, Jack Erik Kjuus (som ønsket å tvangssterilisere alle adoptivbarn) og Bjarne Dahl (Felleslista mot Fremmedinnvandring).

Høsten 94 deltok også Frp`s stortingsrepresentant Fritjof Frank Gundersen på et møte i DNF. Gundersen bekreftet sist sommer at han fikk hjelp fra Gjems-Onstad da han skrev pamfletten "Gundersens lille blå - om folkevandringen i Europa og Norge".

Sandefjord og Larvik FpU hadde høsten`94 en kampanje med navnet "spark dem ut", der de krevde utkastelse av alle utenlandske statsborgere som begår lovbrudd. Løpesedlene, som hadde overskriften " ja til utvisning - Nei til rasisme " hadde som illustrasjon en mørkhudet B-gjengen figur som blir sparket ut av landet .

I januar 1995 kunne Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm legge fram sitt beryktede Dokument 8:29, en utregning av kostnadene ved vår tids asyl-, flygninge - og innvandrings politikk. Tidsskriftet SAMORA kunne senere samme år avsløre at store deler av dokumentet var ren avskrift fra en rapport utgitt av den rasistiske organisasjonen Den Norske Forening.

Einar Lonstad ble i februar 1995 valgt til formann i Oslo Frp. Han mente bl.a. at den private eiendomsretten ikke skulle gjelde for muslimer.

30 april 1995 blir et medlem av FrU stanset, og innbrakt, av politiet, i en buss på vei til Tønsberg .I bussen var det nazister fra hele østlandsområdet, bl.a. Anti-AntiFa- terrorist Petter Kristian Kyvik og Michael Knutsen, som skulle til Vestfold- byen for å marsjere i gatene og erklære Tønsberg for "nazi- sone".

7. mai uttalte Einar Lonstad til Dagbladet at innvandrere ikke kan føde mer enn to barn for å bli godtatt som gode nordmenn.

To av Frp`s listetopper på valglista i Nedre Eiker i Buskerud ved kommune og fylkestingsvalget, var tidligere sentrale aktivister i Norsk Front, den ledende nazi- organisasjonen på 70-tallet. Knut Gjerde (1.føste plass), og Ståle Henriksen (nr.4 på lista) var begge med i den innerste kretsen rundt nazi-führer Eric Blücher. Henriksen har bl.a. bakgrunn som leiesoldat for (det som den gang var) apartheidstaten Rhodesia, formann i Norsk-Rhodesisk Vennskapsforening og redaktør i Dick Kobros (se ovenfor)" Nordisk Fremtid ". Mens Gjerde var Buskerud- fører for Nasjonalt Folkeparti i årene 1979-1981.

Skipsreder Henry Felix Tschudi sto i 1995 bak en hemmelig "aksjons-gruppe" mot innvandring. Tschudi er medlem av Frp og har sittet i Frp`s økonomistyre. Til Dagbladet (24.06.95) kunne han på sin dannede måte konstatere at "...det er helt sikkert titusenvis av ulovlige innvandrere her i Norge. Det er bare å stille seg opp og telle på et gatehjørne det, det er så jævlig mange du ser. Selvfølgelig ikke her oppe i Voksenlia, der er det ikke så jævlig mange. Men se nede i Gamlebyen og sånn, du ser nesten ikke en kviting der".

3.september finner det famøse rasist- møtet mellom Hedstrøm og DNF, Hvit Valgallianse, Fedrelandspartiet og FMI sted på Godlia Kino i Oslo, der man bl.a. diskuterte samarbeid mellom de ulike organisasjonene i forbindelse med høstens valg.

Medlem av Oslo Frp, Leif Kvigne, tidligere kompanjong med Jack Erik Kjuus og grunnlegger av Norsk Organisasjon Mot Innvandring (NOMI, må ikke forveksles med Myrdals NMI), utarbeidet i august dokumentet "Oslo Frp- Kriminalitet - Innvandring - Sikkerhet", der det bl.a. ble påstått at 90% av narkotikaomsetningen kontrolleres av innvandrere","70% av pakistanerne i Norge er analfabeter" og at "moskeene i Oslo brukes til narkotika salg og våpensmugling".

Johnny Ingard Hassel ble ved valget`95 valgt inn i Oslo bystyre for Frp. Ved stortingsvalget i 1993 sto Hassel på 6.plass på Felleslisten Mot Fremmedinnvandring. Hassel kontakter i rasistmiljøet førte til at han ble kumulert rett inn i bystyret fra en 33. plass på Frp- lista.

F.F.Gundersen uttaler til Tidens Tegn (høst95) at han overhode ikke kan akseptere "..at Afrika skal være Norges fødestue : Menneskene der er annerledes enn oss".

Jon Robert Søvik, kjent fra nazigruppa Viking, er en av et 10-talls unge nazister som har meldt seg inn i FrU. I et intervju med Radio1 i Oslo i desember, sto Søvik fram som representant for FpU og erklærte seg som nazi- sympatisør og oppfordret til å drepe elle innvandrere.

Januar 1996: To aktive medlemmer av nazigruppa Viking , Christian Rockstad og Marius Molstad, ble valgt til delegater på årsmøtet i Oslo Frp, der også et par tidligere FMI- aktivister var delegater.

I Klassekampen 1.februar kommenterer Carl I Hagen avsløringene om at en rekke nynazister har meldt seg in i FpU: "Vi vil ikke granske nyrer og hjerte på folk for å finne ut hva de har gjort før. Jeg oppfatter at dette (medias søkelys på nynazister i Frp) er et forsøk på en hekseprosess mot våre medlemmer".

Thor Petter Krosby (se ovenfor) satt som møteleder på Oslo Frp`s årsmøte. Han har også sittet i Røyke- ringen sammen med sin 70-talls-nazikammerat Ståle Henriksen (se ovenfor). Han meldte seg inn i Frp igjen 4.april 1995 (arb.bl19.02)

Delegater på Oslo Frp`s fylkesårsmøte: Toralf Lorentzen, Thor Petter Krosby, Johnny Hassel, Egil Johan Karlsen (sto på Kjuul "upolitiske liste" ved kommunevalget 1987, nr.6 på Stopp Innvandringens kommunevalg- liste i 1991 og som nr. 3 på SI`s stortingsvalg- liste i 1993. Meldte seg inn i Frp i desember 94. Bidrar med stoff til Michael Knutsen`s Fritt Forum/Norsk blad. Carstein B Hansteen (sto på Upolitisk liste 1987). Ble valgt inn i styret til Oslo Frp på årsmøtet, og var en av de to som fikk desidert flest stemmer), Magnild Ullsvik Hansteen (CBH`s kone og forfatter av boka "Norge for alle?" som bl.a. selges i FF/NB).

Oslo Frp`s årsmøte som ble avholdt i februar krevde at det måtte innføres obligatorisk Hiv-test av innvandrere og flyktninger. Samtidig vedtok de en støtteerklæring til Hedstrøm for hans kontakt med rasistiske og nazistiske grupper.

Arbeiderbladet kunne 09.02.96. avsløre at nazileder Eirik Ragnar "Micro" Solheim er medlem av FpU. Han stilte sågar til valg som lokallagsleder for lokallag 3/4 i Oslo (bydelene 7 til 12) i oktober `96, men tapte. Han har også vært foredragsholder på et internt FpU-seminar. I 1997 var han bl.a. siktet i "Greven-saken".

Toralf Lorentzen er leder av Grunerløkka / Sofienberg lokal lag av Oslo FpU og medlem av Frp. Han deltok aktivt i nazi- miljøet sammen med Ole Krogstad og Petter Kristian Kyvik først på 80-tallet. Han var også nestleder i Nasjonaldemokratisk Union. Til Arb.bl. 19.02.96 hadde han følgene kommentar til sin brune fortid : "Bortsett fra at jeg abonnerer på Norsk blad så har jeg ingen ting med disse miljøene å gjøre i dag". Men i januar 1997 fikk man se at Lorentzen ikke bare nøyde seg med å abonnere på Fritt Forum/Norsk Blad, men at han også ønsker å spre litt propaganda til, og tjene penger på, bladets nazistiske leserkrets, ved at han hadde to annonser i bladet (FF/NB nr .1-97). I den ene solgte han diverse "nasjonalistiske" CD-plater, deriblant det, for nazister, det største nazi- bandet, Skrewdriver, svenske Ultima Thule, samt nyere nazistisk rock. I en annen annonse solgte han tyske og allierte lime- sett.

Formann i Oppegård Frp, Oddbjørn Jonstad, går ut i media å krever at flyktninger ikke skal få barn, så lenge de oppholder seg i landet. Til TV 2 21. mars 1996 uttaler han bl.a. følgende : Flyktninger bør ikke få barn så lenge de bor i Oppegård kommune. Når de reiser tilbake kan de få så mange barn de vil. Bosnia (store deler av flyktningene i Oppegård kommer fra eks- Jugoslavia) har bruk for barne, det har ikke Norge. Jonstad kom med sitt utspill tilfeldigvis (?) litt over en uke etter at Hvit Valgallianses program (sterilisering av adoptivbarn, og abort på utenlandske kvinner i Norge) ble gjenstand for medias oppmerksomhet.

Utdrag fra Carl I Hagens tale på Frp`s landsmøte 19. april: "Fundamentalistene burde ikke få støtte fra staten. Disse (imanene) burde ikke få noen makt i dette land. Det er en slags rasisme at Norge gir imanene makt over andre. Imanene trenger oppdragelse og oppførsel kurs i norsk skikk og bruk.- "venstrefløyen bruker rasisme for å ødelegge for sine politiske motstandere". La oss komme til en konklusjon om dette : Det er ikke følelsene våre som avgjør om noen er rasister eller ikke ; det er det norsk lov som gjør". -"La meg på vegne av Fremskrittspartiet slå fast at vi på prinsipielt grunnlag fortsatt vil avvise en hver forskjellsbehandling basert på rase, religion og etnisk opprinnelse, selv om andre partier går inn for det" ." Bøllekulturen fra Saddam Hussein er i ferd med å etablere seg i Norge. Gjenger går i gatene, stjeler, slåss og voldtar i Oslo".-"Når imanene forkynner at nordmenn er vantro, får dette automatiske konsekvenser. Det betyr bl.a. at muslimene har plikt til ikke å betale skatt, at de kan stjele fra butikkene uten moralske skrupler og at de kan lyve".

I midten av juni 96`ble 17 år gamle Petter Gundersen ekskludert fra FpU. Han var blant de arresterte på nazifesten på Ensjø 17.mai-96 (Johnny Olsen- skuddene). Gundersen erklærte seg som rasist da ledelsen i Oslo FpU konfronterte han med opplysningene.

Nedre Eiker Frp gikk i august inn for å plassere formann i Buskerud Frp, Knut Gjerde (se ovenfor), øverst på stortingslisten 1997. I følge en pressemelding (26.08.96) er strengere innvandringspolitikk den viktigste kampsaken for den tidligere fylkesordføreren for Nasjonalt Folkeparti i Buskerud. Sekretær i Nedre Eiker Frp, og Gjerdes gamle NF- kompis, Ståle Henriksen (se oven for), sier til Drammens Tidene /Buskerud Blad 27.08. at han ikke tror at Gjerdes nazi- bakgrunn vil få noen betydning for nominasjonsutfallet.

Natt til søndag 1. sep. gikk Frp- politikeren og fylkestingsrepresentant i Nord-Trøndelag , Per Sandberg , til angrep på og banket opp en asylsøker, etter at de hadde kommet i krangel om pengeytelser til asylsøkere. I følge Dagbladet 06.09. kunne ikke partifeller av sandberg utelukke at "asylsaken" kunne slå positivt ut for partiet.

Ifølge Carl I Hagen, forkjemper av innvandringsregnskapet, kostet bryllupet til Zimbabwes president, Mugabe, i midten av aug. "anslagsvis 60 millioner kroner". "Denne motbydelige penge bruken" måtte føre til stopp i norsk bistands politikk oven for landet, hevdet Hagen. Det viste seg etter hvert at Hagen hadde gjort en "liten regne feil" Hagens 60millioner kroner var bare 54 millioner for mye.

På et møte i regi av Frp`s bydelslag avd. Bøler, Østensjø og Helleru i begynnelsen av sep., kunne Øystein Hedstrøm avsløre Frps valgstrategi for stortingsvalget 1997: " Innvandringspolitikken blir den mest sentrale for Fremskrittspartiet fram mot valget. Vi vil få kolossalt mange velgere hvis vi gjør det. Hedstrøm kunne samtidig presentere sine nye tall for framtiden: 2090 vil det være mellom 1,9millioner og 5,1 millioner innbyggere med fjern- kulturell bakgrunn i Norge. Antall etniske nordmenn vil gå tilbake til 3,3 millioner.

På et medlemsmøte i Oslo Frp 26. sep. holdt Hedstrøm på ny en innledning om innvandringspolitikken: -" Dere i Oslo Frp burde lage et scenario der dere tenker dere hvordan det ser ut på et sykehjem om 50 år. Hva vil prege dette sykehjemmet? Er det innført faste bønnetider ? Er det blitt faste tider ved sykehjemmet? er det etablert fast tolketjeneste ? Hva slags mat spiser de ved sykehjemmet? Jeg bare spør og har ikke svarene .- Vi må få kostnadene på boret. Vi må separere fjernkulturelle fra nærkulturelle, for det er de fjern- kulturelle som belaster de offentlige budsjettene" -" Der jøder og arabere lever sammen, der muslimer og kristne bor, er det ingen fred og fordragelighet. Vi må sette navn på problemene. Men når vi gjør det, blir vi kalt rasister, men Frp er det mest antirasistiske partiet!" -" Det er de norske borgeres interesser som vi skal ivareta" . På samme medlemsmøtet kunne en Frp`er fra Vestli fortelle følgende: " Det er ikke det at jeg er redd de brune og svarte, men det er for mange av dem. Blir det flere nå, flytter jeg fra Vestli til Brumunddal, Hønefoss eller et sted i Sogn, for der tør ikke innvandrerne å komme!" (Aftenposten 30. sep.)

03.02.98 : 2. nestleder i Fremskrittspartiet, Vidar Kleppe, vil utelukke innvandrere fra ordningen med kontantstøtte, fordi han mener støtten vil bli misbrukt. - Jeg er veldig skeptisk til at utenlandske statsborgere og personer med dobbelt statsborgerskap, som vi har tusenvis av i Norge, nå skal se på kontantstøtten som en mulighet til å få inntekter, sier Kleppe til NRK Dagsnytt

09.02.98 : Fremskrittspartiet foreslår visumplikt for alle kroatiske statsborgere ved innreise til Norge, framgår det av et såkalt dokument 8-forslag som tre Frp-politikere la fram for Stortinget i dag. Forslaget er signert Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen og Frps stortingsrepresentanter Jan Simonsen og Øystein Hedstrøm. Forslaget legger til grunn at de fleste av de serbiske kroatene som ankommer Norge er økonomiske flyktninger.

17.08.98 : Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) kommer likevel ikke til å anmelde stortingsrepresentant Vidar Kleppe (Frp) for diskriminering. Kleppe skal ha karakterisert lesbiske og homofile som "seksuelle avvikere" og som "mennesker som har en unaturlig seksuell holdning" i en pressemelding. Landsforeningen mener uttalelsene til Kleppe er grovt krenkende og fordomsfulle, men går likevel ikke til anmeldelse.

07.09.98 : Sogneprestene og menighetsrådene i Oppsal og Bøler sogn i Oslo bør svi rettslig for å gi straffedømte utenlandske statsborgere kirkeasyl. Det mener de tre lokallagene av Oslo Fremskrittsparti i bydelene Bøler, Østensjø og Hellerud.

23.09.98 : Det gode valget Fremskrittspartiet gjorde i fjor, er et eksempel på at nynazismen er på frammarsj i Europa, heter det i en rapport som blir lagt fram for FNs hovedforsamling. Ifølge NRK nevner FNs spesialrapportør for rasisme og fremmedfrykt det norske Fremskrittspartiet sammen med det han kaller høyreekstreme partier i Australia, Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland og Italia. I landene disse partiene er aktive, fremmer de fremmedfrykt, raseskille og angrep på minoriteter. Ifølge nyhetsbyrået IPS mener spesialrapportøren det er grunn til å være uroet over at de høyreekstreme partiene er blitt mektigere. Rapporten skal behandles av FNs hovedforsamling.

29.09.98 : Ordningen med kirkeasyl bør avvikles, mener Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm. Tirsdag leverte han inn et privat forslag om å pålegge regjeringen å avvikle kirkeasylet. - Blir dette forslaget vedtatt, kan politiet gå inn i kirkerommet for å arrestere dem som oppholder seg der ulovlig. Det er på tide at alle rom i samfunnet behandles likt, sier Hedstrøm til NTB

05.01.99 : Er innvandrerbarn kriminelle, skal de kunne utvises fra Norge sammen med sin familie, mener Frps stortingsrepresentant Per Sandberg .

09.01.99 : Microsofts Encarta 99 Encyclopedia er verdens mest utbredte leksikon. Fremskrittspartiet nevnes i leksikonet i samme kategori som blant andre Jean Marie le Pens nasjonalistparti Front National.

12.02.99 : Oslo-varaordfører Svenn Kristiansen (Frp) vil stenge bygrensen rundt Oslo for innvandrere.

15.02.99 : Flere medlemmer av Oslo Frp forlot årsmøte i går i protest mot innvandringsmotstanderene som vant nominasjonskampen i partiet. - Innvandringsfiendtligheten har gått for langt, og flere melder seg nå ut av partiet, sier lokallagsmedlem Erik Sverre fra Bygdøy/Frogner Frp til NRK. Sverre viser til byrådslederkandidat Einar Lonstads uttalelser om å bygge fengsler i andre land og at innvandrere stort sett bare sitter på kafé.

16.02.99 : Den bosniskserbiske Frp-toppen i Drammen, Borislav Jensen, maner til bred mobilisering mot innvandring. Han frykter at etnisk fellesskap kan føre til væpnet konflikt. Borislav Jensen, som er bosnisk serber, høstet søndag applaus for sine utfall mot innvandring på årsmøtet i Buskerud Frp.

05.07.99 : Leder i Fremskrittspartiet Carl I. Hagen krever at regjeringen må redusere antallet innvandrere som får asyl i Norge. Dette er hans betingelse for å støtte regjeringen ved neste års budsjettforhandlinger.

10.08.99 : Etter sommerens uenighet mellom nestlederen Siv Jensen og stortingsrepresentantene Vidar Kleppe og Øystein Hedstrøm om holdningene i Frps innvandringspolitikken, samlet stortingsgruppa seg tirsdag til møte. Etter møtet var hele gruppa - med ett forfall - samstemt om Frps politikk, ifølge Hagen.

20.08.99 : Norsk Folkehjelps landsmøte sendte fredag en sterk oppfordring til alle politikere generelt og til Fremskrittspartiet spesielt om en rasismefri valgkamp. - Fremskrittspartiet skremmer folk ved å fortelle om grusomme urettferdigheter og potensielle farer samtidig som de uten blygsel står fram som partiet som symboliserer tryggheten, heter det i en uttalelse fra landsmøtet fredag.

23.08.99 : Fylkesleder Arne Tumyr i Human-Etisk Forbund ble av sentralstyret i HEF om å trekke seg på grunn av uttalelser om innvandringspolitikk. Bakgrunnen for vedtaket er at Tumyr 6. august skrev et leserinnlegg i Fædrelandsvennen der han støttet Fremskrittspartiets Vidar Kleppe og Øystein Hedstrøm sitt syn på innvandrere.

31.08.99 : Formann i Oppegård Fremskrittsparti Oddbjørn Jonstad sier at flyktninger og asylsøkere skal holdes i egne leirer, og at barna deres ikke skal gå på norske skoler. Jonstad mener at han taler på vegne av partiet i denne saken, ifølge NRK.

04.09.99 : Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Åse Kleveland, ble dynket med brus da hun skulle holde en tale på en Ap-stand på Tveita i Oslo. Mannen som helte brusen over Kleveland, sa til TV 2 at han er lei av at bare Fremskrittspartiet blir trakassert i valgkampen. Kleveland vil ikke anmelde mannen til politiet.

31.01.00 : Oslo Fremskrittspartis nye leder, stortingsrepresentant Dag Danielsen, sier til VG at det er viktig for norske myndigheter å opprette kontakt med Haider. Det er viktig å komme i dialog med Haider og det østerrikske Frihetspartiet, sier Dag Danielsen. Oslo Frp vedtok på sitt årsmøte i helgen følgende uttalelse: - Frpkrever at Regjeringen ikke bryter all parlamentarisk kontakt med Østerrike.

Frp- politiker med NF- bakgrunn.

23.09.00 : Fremskrittsparti- politikeren Knut Gjerde, kommunalpolitiker for FrP i Nedre Eiker i Buskerud, kan komme inn på Stortinget hvis FrP holder på rekordoppslutningen i høst. Gjerde har fortid fra Nasjonalt Folkeparti (NF) som ble ledet av bl.a. Erik Blücher på 1970-80-tallet.

20.01.01 : Frp fremmer lov mot gjengkriminalitet.

Frp vil fremme en lov om gjengkriminalitet. I forslaget står det at tiltale og straff kan gjennomføres selv om politiet ikke finner gjerningsmannen.

De kriminelle handlingene kan dømmes etter prinsippet "en for alle for en", det vil si kollektivt.

Frp presenterte forslaget på partiets sentralstyremøte i ettermiddag (20.01.01)

Frp sa også at de vil fremme et forslag mot kjønnslemlestelse. De vil at jenter med innvandrerbakgrunn skal kalles inn til jevnlige legesjekker.

23.01.01 : Fpu-leder Stian Storbukås likestiller adgangsnekt for nynazister på Kristiansands utesteder med rasediskrimineringen av jøder i Hitler-Tyskland

- Dette får FRP se i Rosengård

- Jensen står over Sverige-tur

- Her er frp skremme liste

- Frp tror på Islamistisk flertall 2029

34 kommentarer

White Trash

12.03.2009 kl.17:47

Flott og viktig innlegg :)

Simon

13.03.2009 kl.05:46

Hi Trond.I remeber reading about the fascinating history of FRP and Anders Lange in particular. I started reading but it took me too damn long! Don't suppose you'd fancy translating all that into English for me? It'd only take you a couple of days!

Master Konrad

13.03.2009 kl.17:08

Islamistisk flertall? Du mener vel islamsk?

Master Konrad

13.03.2009 kl.17:10

Meget interessante fakta.Mustafa-brevet fra 1987 viser jo at Frp stadig vinner på helløgner og halvsannheter, Frp belønnes for å fuske med fakta i store politiske spørsmål, mens Haga og Ramin-Osmundsen straffes for små halvsannheter. Forstemmende.

Trond

13.03.2009 kl.21:04

Simon: Ip-sporing. Hva har jeg sagt til dge om dette før?Master konrad: Jo jeg gjør vel det. Uannsett viser historien at frp gjentar seg til det kjedelige, men at folk går rett på.

Clementine

14.03.2009 kl.00:44

Ah, ja, Nebraska. Den beste av hans akustiske plater, synes jeg. Men grunnen til at jeg likte akkurat denne versjonen av Tom Joad var fullband, og gitarlekingen på slutten :)Bra innlegg forresten!

Simon

15.03.2009 kl.04:20

I can't remember if we talked about this! It's not all my fault mind, you talk so much I can't be expected to remember everything you say!

Trond

15.03.2009 kl.23:46

Opp sorry Simon but i thought you were sombody els, So sorry.

Trond

16.03.2009 kl.00:10

Simon: translating can take som time ang i have a full week this week. Mayby next week.

Simon

16.03.2009 kl.01:08

Don't worry. I was joking! Maybe I should have used one of these :)

euqid

29.03.2009 kl.13:57

Ja, jeg skulle ønske jeg kunne si jeg var overrasket etter å ha lest dette, men det er jeg ikke...Jeg har siden dag en luktet brunfargen til FrP som om det var møkk...Hvilket det jo på sett og vis kan anses for å være...Nå er de farligere enn noengang fordi de er blitt "stuerene", og dermed spiselige for misfornøyde velgere i Norge...Jeg oppfordrer alle som leser dette til å sende linken til denne siden til 5 personer dere kjenner, få de til å sende til 5 andre osv osv...Det er veldig viktig at denne historien blir kjent for folk flest...Særlig folk som vil stemme FrP for å "protestere". Stem heller Rødt da...de vil aldri vinne noe valg, men fungerer utmerket som "vaktbikkjer" overfor bl.a. FrP på tinget...Det skremmende er at så mange av forslagene FrP har kommet med gjennom årene er forstemmende like med mange regler og lover i Hitler's Tyskland...Nå har folk fått dette servert i så mange år på TV at de tror det er greit å ha fascistiske syn på ting...IT'S FUCKING NOT!!!

Geir

29.03.2009 kl.14:56

Dette er typisk kommunistpropaganda. Det de venstreradikale kan bedre enn noen andre, er samvittighetløst lyve og forvrenge fakta."Microsoft Encarta Encyclopedia definerer Fremskrittspartiet som et nynazistisk parti."Det tror jeg rett og slett ikke på. Det er løgn, og jeg forventer bevis på en slik påstand. Om det hadde stått (noe som det ikke gjør), hadde det ikke bevist noen ting som helst, ettersom utenlandske medier ikke kjenner norske forhold.Jeg gadd ikke engang å lese alt. Hva er nemlig problemet med at Hitler ble foreslått i 1936? Krigen startet i 1939, og du har visstnok helt glemt alt det positive mannen stod for. Jeg kan vel også påpeke at dette skjedde for 73 år siden, og det viser jo hvor desperat du er. Skal vi begynne å ta for oss hva AP og SV støttet - selv ETTER at vi visste hva Stalin, Mao og Pol Pot hadde gjort? Nei, tenkte meg det! Så drar du senere inn Kleppe og Hedstrøm, folk som ble ekskludert av FrP og derfor ikke representerte FrPs syn. Det er jo helt latterlig! Kan også ta med at du forvrenger fakta. Jeg forstår vi alle hvilken agenda du har, og hvilke midler du er villig til å ta i bruk.Så nevner du at en mann som stiftet et annet parti enn FrP (som heller ikke står for det samme) var medlem i Fedrelandspartiet på det tidlige 30-tall. OK, om vi skal synke så dypt, så kan vi jo ta for oss dette partiet. Fridtjof Nansen (vinner av Nobels fredspris) av en av stifterne, og dette partiet ble først og fremst opprettet fordi de ønsket å bekjempe kommunismen. Alle vet jo hva kommunismen står for (Anders Lange uttalte faktisk at han sterk motstander av alle 'ismer') - en ideologi som i iskaldt blod har drept langt flere mennesker enn nazismen. Og så sier du at det er et FrP-problem i 2009 at dette partiet som først og fremst jobbet for fred, trakk til seg en eller to sorte får fra NS? En eller to sorte får som til og med kunne vært de moderate fra NS? I din svart/hvit verden forstår du (eller ønsker ikke å forstå) ikke at selv ikke alle i NS var onde mennesker, men folk som før krigen hadde et godt forhold til tyskere og selv hadde sett hva kommunismen hadde ført med seg. En av grunnene til at Norge ble tatt på senga 9. april, var at nordmenn hadde et meget godt forhold til tyskerne, og ikke tenkte tanken en gang at de skulle angripe oss - selv lenge etter at de tok Polen. På samme måte er det også noen ok mennesker som stemte NKP - selv etter krigen, og etter at de var fullt klar over hva kommunismen står for. Min egen avdøde bestefar stemte NKP i sine yngre dager, før han gikk over til SV senere. Men selv da han var 70 år og i SV, dro han flere ganger til Moskva, og gikk så langt at han til og utelukkende kjøpte Lada. Men mannen var snill som et lam. Han var bare politisk forvirret.

Trond

29.03.2009 kl.22:49

euqid: Ikke jeg heller, men jeg ser ikke noe særlig grunn til å stemme på rødt for det. Geir: jeg kan forstå at fakta og historie ikke intereser deg når den ikke gir de svarene du selv ønsker. Foresten hadde hitler allerede innført dikattur og rasisme i tyskland i 1936 så han var en drittsekk allerde før krigen. Hva positivt sto han for? Å han buygde jo autobahn. Jeg sa helelr aldri fedrelandspartiet, men fedrelandslaget. Hvis all form for brunt grums plutselig skal forsvares fordi de kjemper imot kommunismen er dte mange svin som må frikjennes. Nå er jeg heller ikke sosialist, men en ekrte liberaler. Så fjase emd sv preik for meg funker ikke.

Konrad Vømmølbakken

02.04.2009 kl.04:20

"Er det blitt faste tider ved sykehjemmet?"Faste tider for hva?

Ingar Paaske

19.05.2009 kl.10:41

Denne historikken som blei presentert her, kan jeg innestaa for er det reine nonsens. Spesielt det som skjedde i tidsepoken fra -73 til -03. Mange av personene som er nevnt, har aldri vaert tilstede ved de ulike arrangementer.FRP har sikkert grums i sine rekker, som de andre partiene har det, men det er ikke noedvendig aa gjoere det verre.Som en liten avslutningsreplikk, saa kan vil jeg gjerne nevne at en av vaare stoerste landsvikere, kom fra et dagens regjeringspartier........

Steffan K. Kinn

19.05.2009 kl.11:55

Fakta: FrP har aldri vært i makta, dermed blir argumenter for hvordan FrP vil fungere i en regjering litt tynne.Men fint at du har lest litt historie, jeg anser meg selv som en liberal jeg også, så jeg favoriserer ikke et parti per idag, fordi ingen partier på programmet idag har ryggmarg nok til å stå for det de sier.Det jeg reagerer på er når sosialistene etter hvordan Jens har regjert i de siste årene langer ut mot FrP som ikke har demonstrert sin idealer, hvor dårlig Norge hadde blitt med dem i spissen av en blå regjering. Det er uprovosert (kan ikke bli provosert av noen FrP har kuttet røttene sine fra for herrens år siden) og det skaper mye PR blant nettlesere.Den dårlige siden med et slikt innlegg er at nettleseren bare får oppgitt ett synspunkt av saken, de får ikke stilt spørsmål til FrPs sittende leder, eneste de får gjør er å se ditt synspunkt på saken, noe som er missvisende.Hadde jeg stemt på et parti idag, så hadde jeg stemt for en grønnere versjon av Høyre, med alle kunnskapsløftene men uten oljeboring, men det kommer aldri til å skje.

Trond

19.05.2009 kl.13:42

Steffan K. Kinn: Men Frp har sitter med makt flere steder i landet. Jeg kunne sikkert ha skrevet et langt innlegg om hvordan sikrus de setter i gang her i Bergen. Heller jeg kunne ha skrevet om hvordan de gir bort en av Tønsberg mest lukrative næringseiendommer til et hotell Baron. Jeg kunne også ha sagt mye om hvordan det er å samarbeide med dem og hvor lite de er til å stole på. Hvordan de rød stiller seg fil Frp bryr meg egentlig lite. Det å velge mellom rødt og lyse brunt er et valg som jeg aldri vil foret. Like kvalmende begge deler. Som å velge mellom pest og kolera som en tidligere utenriksminister sa det så pent. Nå er det ikke min misjon å vise flere sider av denne saken. Denne bloggene r subjektiv og det jeg selv som velger hva jeg vil trykke etter hvordan det samsvarer med mitt egent politiske syn. Hvis leserne vil ha det mar variert er det nok av sider som skriver om dette. Vel du får fortsatt jakte på det parti som gir deg mening. Lykke til i Jakten. Ingar Paaske :Dette er historiske og sanne fakta. At du ikke liker sannheten ender ikke det faktum. Har du kilder som kan motbevise dette så er du hjertelig velkommen til å presentere dem. Frp har grums i sine egne rekker og denne historiske beskrivelsen viser akkurat det. At andre partier også har kan være sikkert. Men dete r påfallende at et så ungt parti har så vannvittig mye av det. Hvem er denne landsvikeren som er å mye større enn ale de andre?

Martin K

19.05.2009 kl.23:49

"Dette er historiske og sanne fakta. At du ikke liker sannheten ender ikke det faktum. Har du kilder som kan motbevise dette så er du hjertelig velkommen til å presentere dem."Siden du som var først ute med påstandene er det nok dessverre du som må være i stand til å bevise dem!

Trond

20.05.2009 kl.00:07

Hvis du ser etter er dte kilde referanser hele veien. Hva mer krever du?

T J

20.05.2009 kl.12:46

Det å prøve å forklare freppere sannheten om partiet er som å skvette vann på gåsa,man har jo sett at hirden forsøker å vri all debatt om Frp når NSDAP, så er plutselig Hitler sosialist.Vel den sosialismen mannen med bart sto for er i beste fall kvasisosialisme,Tyske historikere definerer da også nasisme som rechtsexstremismus,http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsextremismus...Språket som freppere bruker er som snytt ut av gammel nasipropagenda,bare se filmen rottene,sammenlign så måten Freppere omtaler Muslimer og innvandrere av ikke vestlig herkomst på.Språket som blir brukt er et hatsk nærmest blodtørstig. Har sjøl hatt Tysk TV i over 15 år og har sett nok programmer som tar for seg NDAP.

Rudolf Blodstrupmoen

27.05.2009 kl.16:51

equid:"Det skremmende er at så mange av forslagene FrP har kommet med gjennom årene er forstemmende like med mange regler og lover i Hitler's Tyskland..."Hvis det nå er så mange, ville det vært interessant om du kunne komme med ca. 10 gode eksempler.

thom

07.09.2009 kl.16:43

ja gjør det er du snill:)

Turid

22.03.2010 kl.21:52

Dette er en tendensiøs fremstilling. Fedrelandslaget bygde på tankegodset til Christian Michelsen og Fridtjof Nansen og du kan ikke med rimelighet sammenlikne den med nazisme. Hvis du skal yte Anders Lange rettferdighet så må du også ta med den bredde Fedrelandslaget representerte og det faktum at han ble fengslet av tyskerne under krigen og altså aldri var i nærheten av å støtte okkupasjonsmakten.

Erik Gjems-Onstad kan man i dag fastslå at er en tvilsom type, men det blir feil å "dømme" ALP/Frp ut fra det han står for i dag. Han er altså en av landets høyst dekorerte krigsveteraner og oppnådde også sentrale verv i idrettsforbundet og den olympiske komiteen før han kom på Stortinget. For øvrig hadde SV to stortingsrepresentater i samme periode som var dømt for landssvik under krigen...

Det er riktig at Frp har tiltrukket seg mye merkelig. Tidligere formann Eivind Eckbo sammenliknet partistiftelsen med å sette ut en fjøslykt i mørke - det er utrolig hva man tiltrekker seg. Men man kan ikke dømme partiet ut fra det - man må dømme partiet ut fra det partiet står for og det program man går til valg på. Det må man gjøre for Fremskrittspartiet som for alle andre partier.

Trond Wathne Tveiten

22.03.2010 kl.22:07

Turid:Jeg dømmer ingen her, jeg gir bare en helt grei fremstilling av frp sin historie slik den er, man kan elske den eller hate den.

Nå tiltrakk jo frp seg tvilsomme typer helt opp på 90 tallet, men også i dag er mye rart der. Histoiren må fortelles uannset hvor ubehagelig du måtte syntes den er.

FRP- for folk flest

13.04.2011 kl.19:23

Kommunistene i Venstre kjemper fortsatt hardt for et fortsatt rødgrønt flertall slik de gjorde i 2009 skjønner jeg.

Trond Wathne Tveiten

13.04.2011 kl.21:28

FRP:Ser at frp fortsatt sutrer og gir skylden på andre for sin egen ubrukelighet. jaja ikke noe nytt under solen der i gården. Foresten lær deg hva ordet kommunist betyr før du bruker det. Man kan lære slikt av å lese BØKER. Slik kunnskap kan du låne gratis på et BIBLOTEK. Klarer du ikke å finne frem selv finnes det alltid en VOKSEN person i skranken og som bistå deg. Lykke til.

Suppeelsker

14.04.2011 kl.00:44

At Senterpartiet var halv-fascistisk (før het det Bondepartiet), nevner du ikke.. Dessuten bedrev Arbeiderpartiet tvangssterilisering av sigøynere og lobotomi av smågutter..

Trond Wathne Tveiten

14.04.2011 kl.09:08

Suppeelsker:Kanskje fordi denne artikkelen ikke dreide seg om senterpartietog at de historiske fakta rundt senterpartiet allerde er rimlig god kjent og dokumenteert. I tillegg forgikk detet på 30 tallet, emns frp sin historie foregår mye på 70, 80 og 90 tallet.

Ap sin historie er også rimelig godt dokkumentert og har intet emd denne artikkelen å gjøre.

Tobias K

13.08.2013 kl.20:45

http://www.dagbladet.no/2013/08/13/nyheter/innenriks/frp/stortingsvalget_2013/asylpolitikk/28664446/

FrP har flere innvandrere i partiet, er ikke rasistiske, men vil ha kontrolll over bla. innvandringspolitikken. Man er ikke rasist eller høyre-ekstrem hvis man vil regulere innvandringspolitikken. Å prøve å trekke en sak som er nesten 20 år gammel inn i årets valgkamp er bare et latterlig forsøk på å sverte partiet.

Trond Wathne Tveiten

14.08.2013 kl.07:11

Tobias K: Jeg har ikke sagt at alle frpere er rasistiske. Jeg bare viser til en artikkel om frp sin historie. jeg vet at denne er ubehagelig for frp fansen, men det er nok desvere sannheten. Nå ble denne posten postet her for fire år siden så jeg har ikke kommet med denne i denne valgkampen slik du hevder.

Fin blogg..

23.08.2013 kl.09:13

Veldig bra blogg, men tror du kan få enda flere lesere om du har en lys blogg..?

Trond Wathne Tveiten

23.08.2013 kl.18:11

Fin blogg..: Jo tusen takk for det. Jeg er ikke helt stødig med å endre design på siden. Så inntill jeg får litt teknisk aassistanse så forblir den mørk.

24.08.2013 kl.15:48

Svada

Trond Wathne Tveiten

24.08.2013 kl.16:04

Anonym: Forstår at sannheten gjør vondt, men det er endog sannheten

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

38, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits