Fra Unge Venstre om Sri Lanka

100 000 sivile i sikkerhetssonen truet

Denne er fra Unge Venstre sin hjemmeside, men jeg finner den så viktig at jeg legger den ved her.

av Naomi Ichihara Røkkum ? sist endret 06.04.2009

Omlag 100 000 flyktninger i sikkerhetssonen frykter for sine liv etter at regjeringen på Sri Lanka erklærte at de vil gå inn i den ellers skuddfrie sonen. -Det er en akutt situasjon der verden må handle raskt, sier Internasjonal leder i Unge Venstre, Naomi Ichihara Røkkum.

100 000 sivile i sikkerhetssonen truet

Foto: BBC

Flere tamilere i Norge er direkte berørt ved at familiemedlemmene deres er i disse områdene der regjeringshæren på Sri Lanka nå erklærer at de skal inn. Tamitigerne (LTTE) har søkt tilflukt i denne skuddfrie sonen i Mullaitivu etter å ha blitt marginalisert i andre områder. Regjeringshæren påstår at de skal rydde området for sivile før et angrep mot LTTE finner sted, men ettersom begge parter gjentatte ganger har gått til angrep på sivile, kan dessverre ikke dette tas for gitt.

Situasjonen i sikkerhetssonen har aldri vært mer kritisk enn nå. Mat og medisiner mangler, i tillegg til den store faren for krigshandlinger. Maten som er blitt sendt inn er ikke tilstrekkelig, og det beskrives om en situasjon der både eldre og unge kun har én kjeks å spise om dagen. Sivile som er skadet blør ihjel på grunn av mangel på legehjelp.

Sammen med berørte i Norge krever Unge Venstre at Norge må få verdenssamfunnet, gjennom FN,  til å gripe inn. 100 000 sivile tamilere står i sterk fare for å dø, hvis ikke noe blir gjort umiddelbart. I Rwanda døde det 1 million sivile, i Liberia døde rundt 350 000 sivilie - verdenssamfunnet må ikke tillate at slike tragedier gjentar seg. -Norge er nødt til å være en fredsnasjon i handling og ikke bare i festtaler, sier en dypt beskymret Røkkum. FN må gå inn i disse områdene og stoppe krigshandlingene, samt sikre forsyning av mat og medisinsk hjelp til sivilbefolkningen.

I rapporten FN la frem for to uker siden medgår det at 2 800 sivile, av disse 400 barn, er drept og 7 000, av disse 1 600 barn, er skadet kun i løpet av de siste to månedene i den nordøstlige regionen på Sri Lanka. Samtidig kommer det 100 personer daglig med behov for medisinsk hjelp. Det er en stor fare for at disse tallene stiger ytterligere nå.

Unge Venstre mener at Norge som har vært involvert så lenge, er sitt ansvar bevisst, og må jobbe for at verdenssamfunnet handler umiddelbart. 100 000 sivile liv står i fare.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits