IMF; Bad for Tamils, Bad for You

11 kommentarer

Key Dee

28.04.2009 kl.13:36

Kommentar til bloggens heading: "I denne bloggen sier jeg akkurat hva jeg vil uannsett hva folk måtte føle og mene det." For meg blir det både usant, uetisk og lite tiltalende.* Jeg tror rett og slett ikke at du tør å si hva du vil. Du er som alle andre bundet av sosiale tilknytninger. Det er som det skal være. Du vil for eksempel ikke våge å være bunnløst ærlig om dine nærmeste her. Mennesker har noen naturlige hemninger. Det er verdt å tenke gjennom om man skal utsette andre for kommentarer som en ikke ville utsatt egen familie og venner for. * Å si hva man vil uten tanke for hva andre vil føle, er en svært lite sympatisk holdning. Jeg lurer på hva du vil oppnå med det.* Det kan se ut som det er et ideal for deg å være hensynløst ærlig. Med en slik holdning har man lett for å bli mer hensynløs enn ærlig. Det er ikke ærligheten, men ens eget behov for å si fra, som kommer i sentrum.* Noen snakker "rett fra levra!. Slik jeg tenker er det et surt sted å snakke fra. Andre snakker fra hjertet. Det går absolutt an å diskutere hva som er mest ærlig.

Trond

28.04.2009 kl.14:16

Det er alltid morsomt å lese personer som vet mer om meg enn jeg selv vet. Hva slags grunnlag har du får å hevde at jeg ikke er den jeg er?Jeg klarer ikke å se at min famile har noe å gjøre med denne bloggen. Jeg driver en polisk blogg ikke en dagbok over mitt privatliv der jeg omtaler mine venner og familie. Er jeg ikke ærlig fordi jeg på selvstendig grunnlag velger hva jeg selv vil skrive om og ikke? Sympatisk kommer an på hvem som ser det. Mener jeg noe om en sak som er kontroversiell er det det usympatisk fordi jeg allikevel velger å si noe om saken? Det å ha en holdning some r på tvers av samfunns normen er mange ganger ikke helt enkelt, men jege r villig til å gjøre det allikevel der jeg finner det nødvendig. Fordi jeg er hensynsløst ærlig er jeg ikke hensynsløs. Jeg driver ikke etter se og hør eller frp metoden. Men det som kan virke hensynsløst på et tidspunkt kan ofte også være det folk fant nødvendig i ettertid at kom frem. Oioi ja la meg si dette rett fra hjertet eller levra om du vil. Jeg si det som jeg mener trengs å bli sagt. Om du eller andre til en hver tid liker det eller det får enkelte til å kaste opp kan jeg ikke ta hensynet til. Men tro meg, jeg er ikke helt uten hjerte. Vel det kommer vel også ann på øynene som ser.

Key Dee

28.04.2009 kl.22:56

Skal ordet "morsomt" i din første setning oppfattes ironisk? Tror du virkelig at andre personer ikke kan vite ting om deg som du ikke vet om deg selv? Og har du hørt om "Joharis vindu"? Hvis ikke, anbefaler jeg deg å undersøke det litt nærmere. Dette vinduet er inndelt i fire ruter. En av rutene heter: "Det du ikke vet om deg selv, men som andre vet."Når jeg trekker inn din familie, er det ikke for å si noe om HVA du skal skrive om, men noe om HVORDAN det kan være fornuftig å skrive. Det kan være et ideal å strekke seg etter at man behandler andre med den samme respekt som man gjerne har for sine venner og sin familie, - eller seg selv for den saks skyld.Mennesker er verdifulle. Mer verdifulle enn meninger. Derfor er jeg rett og slett ikke enig med deg i at man ikke bør prøve å ta hensyn til om det man skriver får andre til å kaste opp eller ikke. Og hva som får et menneske til å kaste opp, er tross alt ikke så subjektivt, så dette kan man vite noe om. Det blir veldig vanskelig å skrive for ettertiden. Først og fremst skriver man i og for sin egen tid.Jeg er ikke uenig med deg i at det kan ha stor verdi å tørre å ha meninger som går på tvers av samfunnsnormen. Mitt sentrale poeng er at det blir viktig å finne en god form å gjøre dette i. I forhold til det synes jeg innledningsformuleringen til bloggen din, er noe uheldig. Derfor oppfordrer jeg deg til å revurdere den.Det er en god ting å ha klare og sterke meninger. For personer som deg, og kanskje jeg kan inkludere meg selv også, som er opptatt av sterke meninger, er det også en verdifull egenskap å kunne revurdere og endre mening. At "uansett" skrives med én "n" er uansett riktig. En mann som ikke er villig til å rette opp sine feil, begår enda en feil.

Trond

28.04.2009 kl.23:20

Her er man full av ironi og andre morsomheter. Men fra alvor til enda mer alvor så får vi se hvor dete bærer hen. At folk vet noe om meg som jeg ikke vet selv? Joda, men jeg tror ikke at en tilfeldig person som deg som henger deg opp i overskriften på bloggen min og overtolker den gjør det. Hva kvalifiserer deg til å ha dypgående kunnskap om meg? Men gi meg en definisjon av ordet respekt? Er det å la være å uttale seg om ting man som enkelte kan finne støttende? Hva er støttende? Å slik kan vi fortsette å diskutere i all evighet. Du har en tendens til å overanalysere litt vel mye syntes nå jeg. Å det er litt pussig det hele siden du i din egen blogg er ganske bombastisk i dine egne meninger. Jeg behandler mennesker med respekt, men jeg samtidig ikke redd å si ifra hvis noe skulle være galt eller hvis noe virkelig trenger å bli sagt. Mennesker er verdifulle, men er å skåne verden for det du mener er respektløse meninger samme som å ta fra menneskers sin verdi. Å nekte mennesker å sette fokus på enkelte ting fordi de kan oppfattes provoserende er jo faktisk det som tar fra mennesker sin egenverdi. Nei jeg kommer ikke til å endre innledningen på bloggen min fordi jeg føler at du lager storm i et vannglass. I de over fire årene jeg har hatt denne bloggen er det ingen som hare reagert eller nevnt den før nå. Hva som gjør deg så overfølsom vet jeg ikke, men å kalle det for respekt for menneskeheten syntes jeg å overdriveÅ kunne revurdere standpunkter er faktisk viktig, men hva har det egentlig med innledningen til bloggen min å gjøre? Jeg innrømmer gjerne feil og endrer mening hvis noe ny fornuftig fakta skulle dukke opp, men dette er ikke tilfelle her.

Key Dee

29.04.2009 kl.00:22

Jeg er enig i at mange innlegg på min egen blogg fremstår som bombastiske. Enkelte av dem er helt sikkert FOR bombastiske. Jeg er villig til å ta imot kritikk og veiledning som går på dette. Du på din side synes lite villig til å endre oppfatning. Du mener altså fortsatt at det er en grei ting å gjøre å si hva man vil, uavhengig av hva andre måtte føle? I stedet for å ta innover deg at dette kan ha noe å gjøre med uheldige formuleringer hos deg selv, prøver du å fremstille det som en overfølsomhet hos meg. Jeg har pekt på at innledningen din har en faktisk mangel. Selv ikke den vil du forandre,ser det ut til. Det har ingenting med en overfølsomhet hos meg å gjøre. Dessuten holder jeg fast ved at den etter mitt syn har en etisk mangel.Om du synes jeg er for overfølsom til å ha kvalifiserte meninger om dette, kan du jo konsultere en filosof og spørre hva han eller hun mener.

Trond

29.04.2009 kl.01:04

Saken er jo at du ikke har kommet med et eneste argument på hvorfor. Å jeg syntes du faktisk legger langt mer i dette enn det der er. Du overdriver til den store gullmedalje og forventer at jeg skal ta innover meg argumente dine. Gjør jeg ikke det så er jeg en person som ikke er villig til å endre oppfatning. Men kan det hende at du tar feil her? Jeg har hatt denne overskriften i over fire år, hvorfor er det kun du som har reagert på dette? I en overskrift setter man ofte en en krass og klar tone. Dette gjør aviser, fjernsyn og også bloggere. Hvis man overtolker ting som jeg mener du gjør så har man antageligvis ikke forstå poenget. At den har noen ord feil greit nok, men det var heller ikke det som var utgangspunktet i denne debatten. Vel jeg kan sikkert snakke med en filosof om så mangt, men etter de siste ukenes debatt om en viss fru Monsen som også kaller seg filosof så kan det virke som denne tittelen ikke automatisk kvalifiserer til noe som helst. Din forståelse av etikk finner jeg rar, men det virker som meg på at du heller ikke ønsker å forstå. Hvem du skal henvende deg til å få hjelp for det problemet vet jeg ikke. Det ligger ikke noe ondt eller uetisk i denne overskriften. Den viser bare at det er enkelte av oss so vil gå langt for å kjempe for de vi tror på og mot det vi finner galt.

Key Dee

29.04.2009 kl.07:53

Du vil virkelig misforstå. At det finnes én filosof du tenker på som dårlig, betyr jo ikke at alle er dårlige. I stedenfor å avskrive tipset mitt på bakgrunn av at det kan finnes dårlgie filosofer, kunne det jo være en idé å tenke mer positivt og lete etter en god filosof. La meg da legge til at en god filosof ikke nødvendigvis er enig med deg i ett og alt.En overskrift, en heading, en innledning, er viktig. Man kan gjerne si at resten av teksten, eller bloggen, leses i lys av dette. Derfor bør den være klar som du sier, gjerne spisset, men ikke uetisk.Du må gjerne tenke på mine tanker om etikk som rare. Hvem som helst kan jo lese denne debatten og gjøre seg opp sin egen mening om hvor rare de er. Er det rart å mene at det er et overtramp å tillate seg å trampe på andres følelser bare for å kunne si sin egen mening? Det er nemlig en helt adekvat tolkning av overskften din. Kanhende er det ikke det du mener. Nettopp derfor bør du endre den.

Trond

29.04.2009 kl.11:39

Jeg kan da lese filosofi min gode mann, selv om jeg ikke er enig med deg. Men jeg tror ikke at en grad på universitetet nødvendigvis ikke bidrar mer til denne debatten når ikke du heller ser ut til å ta poenget. Så klart en overskrift er viktig, men den skal også være noe som bidrar til å få folk tiol å lese videre. Spisset er ikke uetisk og denne overskriften er skarp, men ikke uetisk så overhodet. Dete rikke nødvendigvis at din etikk er så rar, men at du har en evne til å overanalysere ting betydning. For deretter i neste fase bruke din etikk til å komme med en dom som aldri hadde vært nødvendig hvis du hadde forstått hva du leste.

Key Dee

29.04.2009 kl.13:22

Jeg forstår, ifølge deg, ikke hva jeg leser. Interessant, i og med at jeg for tiden er masterstudent på faglitterært studium. Det er en fagutdannelse i å lese og skrive. Jeg kan forsikre deg om at jeg har gode karakterer.Det er nok et større problem med "underanalysering" enn overanalysering i vår raske, fragmenterte og bricolage-pregede verden.Hvilke filosofer får du mest ut av å lese?

Trond

29.04.2009 kl.14:44

Jeg mener at du trekker feil sluttninger for de du overanalyserer det du leser litte grann. Minner meg litt om enkelte psykologer som krisemaksimerer et hvert eneste tegn de ser. Jeg tviler ikke på at du har gode karakterer, men dete r det mange ferdig utdannede psykologer og psykiatere som også har. Men til og med de tar feil sluttninger av og til. De kan også gjøre feilanalyser. Når jeg dykker i den filosofiske verden er det ofte Næss, Mill, Hobhouse med fler.

01.05.2009 kl.06:58

Pussig at det er snakk om filosofiske bøker. Vurderer å skrive en bok om filosofi selv.BH Birger S.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits