Politiet ikke skyldig, men etterlatte får erstattning?De etterlatte etter Eugene Obiora får 500.000 kroner i erstatning av staten, bekrefter justisminister Knut Storberget (Ap).


Dette etter at politiet ikke har blir stilt ansvarlig for det som skjedde. Politiet kan jo ikke bli stilt ansvarlig har det blitt sagt, så stakkars Obiora døde nok på grunn av overnaturllige krefter som kvalte ham.
Hvis ingen er skyldig, hvorfor blir det da utbetalt erstattning? Å det i tillegg etter møte emd justisministeren? Ingen er ansvarlige, ingen er skyldige, men staten betaler allikevel erstattning?

Man kan kalle det hva man vil, men personlig ser jeg dette som en innrømelse av skyld for det som skjedde. Obiora hadde fortjent en rettsak. Selv om sivilombudsmannen viser til at det var brudd på menneskerettighetene skjer intet.

3 kommentarer

Konrad

18.02.2010 kl.18:20

Dette kan kanskje kalles en salomonisk løsning. Dersom det faktisk er snakk om en systemfeil (og det er flere ting som tyder på), kan ingen enkeltperson holdes strafferettslig ansvarlig. Dette kombinert med den høye terskelen for å straffeforfølge den enkelte politimann gjør at Staten må ta ansvaret for det tragiske utfallet, uten at noen enkelt tjenestemann holdes personlig ansvarlig.

Nå det er sagt: Etter min vurdering er politimennenes opptreden ytterst kritikkverdig (f.eks. at Obiora ikke fikk førstehjelp på stedet), og når vi kjenner rullebladet til en av politimennene styrkes mistanken om at det er mer enn bare systemfeil.

Knut Sparhell

19.02.2010 kl.04:26

Skal noen straffes på deres skyld være hevet over all rimelig tvil. Det er forskjell på skyld og ansvar. For erstatning er det dessuten nok at det er sannsynlig at en svikt eller feil har ført til hendelsen.

Det er med andre ord ingen selvfølge at om staten tar en ansvar for hendelsen og dødsfallet, utbetaler erstatning, at det finnes noen enkeltperson som kan kjennes skyldig i en straffesak.

Jeg synes ikke dette har så mye med om det er "systemfeil" eller ikke. Systemer lages av mennesker, og er de tilstrekkelig farlige, mot bedre vitende, så kan vel menneskene bak være skyldig i forbrytelse. Men det stilles altså andre beviskrav til straffeskyld enn til erstatning.

Det skurrer, men ved ettertanke må det være slik, og er slik, heldigvis.

Jeg har ikke tilstrekkelig greie på saken til å mene noe om det burde vært tatt ut tiltale mot politifolkene, men logisk at det ikke tas ut tiltale som neppe ville ført frem i retten. På den annen side ville det vært svært interessant med en slik sak, og hendelsesforløpet kunne ha blitt bedr belyst, i alle fall for offentligheten. Men man reiser ikke tilnærmet håpløse straffesaker bare av den grunn. Det er dommen som skal bestemme straffen, ikke straffesaken i seg selv.

Og det er en trist sak, og en skamplett for politiet og justisen. Politiet burde "dømmes" til å ta absolutt lærdom av dette, slik at sikt ikke skjer igjen. Og å stille "systemet" til ansvar kan bare skje politisk, dersom ingen person "bak systemet" heller er skyldig . Så vanskelig er det.

Konrad

19.02.2010 kl.13:36

Knut S:

Vel talt. Det er en skamplett for politiet, selv om Arne Johanessen nekter å innrømme det. Det er forskjell på ansvar/erstatning og strafferettslig skyld. Selv om Riksadvokaten henla saken fordi rettssak ville vært fåfengt (terskelen for å dømme politifolk for tjenestefeil er veldig høy), kunne vært opplysende å få saken fullt belyst i retten.

Strafferetten bygger på at en identifiserbar person gjorde noe mot bedre vitende. Systemfeil betyr at ingen enkeltperson kan identifiseres. Min hunch er at vi her har å gjøre med 50% systemfeil og 50% personlig ansvar.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits