800 meters sonen må respekteres Det er helt korrekt av Bistands- og miljøvernminister  Erik Solheim  å holde på 800m sonen rundt Haakonsvern, konsekvensene av å bryte sikringssonen kan bli langt mer fa tale en å respektere den.
 Det virker korttenkt og lite langsiktig av Byråd for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen å ville trosse 800m sonen.
 
Haakonsvern er en av Bergens største arbeidsplasser og aktiviteten på basen gir ringvirkninger i form av enda flere arbeidsplasser. Sjømilitær aktivitet er blitt en viktig del av Laksevågs id ent itet som bydel. Det verste som kan skje dersom det tillates bygging innenfor 800m sonen rundt basen er at forsvaret til slutt flytter ut. Folkeretten stiller krav til avgrensning mellom militær og sivil aktivitet rundt en militærbase for å skåne sivilbefolkningen i tilfelle basen blir angrepet. Dette kan virke vanskelig å forestille seg i vår fredelige kant av verden, likefult er det noe forsvaret må ta på alvor.
 
Laksevåg er som de fleste andre bydeler presset på areal og det begynner å bli vanskelig å finne nytt byggeland. Venstre mener byfjellsgrensen skal respekteres så for oss er det ikke aktuelt å tillate bygging høyere en byfjell s gren sen, jeg innser derfor at utbygging  i større grad må skje i strandsonen kombinert med mer effektiv arealutnyttelse.
 
Sjøforsvaret skal innen få år flytte både rekruttskolen og befalskolen til Bergen noe som vil gi enda mer aktivitet og enda flere arbeidsplasser knyttet opp mot Haakonsvern, men dersom Bergen Kommune viser motvilje til å opprettholde 800m sonen frykter jeg at forsvaret vil revurdere denne flyttingen.
 
Byrådets forstår konsekvent ikke hva som er til Laksevågs beste, de stiller aldri opp for oss når det gjelder. Bygging nært opp mot Haakonsvern er mildt sagt som å gjøre i buksen for å holde varmen, det hjelper kanskje en liten stund men konsekvensene på sikt er fatale. Laksevåg har alltid vært en bydel med store arbeidsplasser i bydelen, mange jobber og bor i bydelen sin. Denne tradisjonen må vi opprettholde, vi må opprettholde den store maritime sektoren i bydelen og styrke den, ikke gå til krig mot den som

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits