Frykter for politidekkningen på Laksevåg

Jeg er rett og slett skremt over forslaget om å sentralisere politiet i Bergen og samle både etterforskning og patruljevirksomhet i en enhet i sentrum, samt konsekvent prioritere patruljering i sentrum i helgene slik en arbeidsgruppe i Hordaland Politidistrikt har foreslått til ny organisering av politet i Bergen.

 

-En ting vi vet veldig godt på Laksevåg er at synlig og tilgjengelig nærpoliti har en klar forebyggende effekt, dette kombinert med etterforskere på lokalt nivå som tar tak i kriminaliteten før den får utvikle seg samt godt samarbeid andre offentlig innstanser og frivillige organisasjoner  har vært en suksess her på Laksevåg. Gjennom denne metodikken har man her på Laksevåg skapt et trygt og godt nærmiljø. Laksevågs gode   erfaringer bryter tvert med denne arbeidsgruppens forslag.

 

Jeg skjønner at politiet vil prioritere å være tilstede i sentrum på kvelds- og nattestid i helgene, men jeg frykter for hva vi kan komme til å se av uønsket utvikling dersom det skal bli sånn at politet  er i sentrum helgene og kun rykker ut til Laksevåg dersom det skjer noe veldig alvorlig.


Laksevåg og særlig Loddefjord er langt mer trygge  og etablerte lokalsamfunn nå en det var for en del år tilbake, likevel frykter jeg at en slik organisering av politiet som denne arbeidsgruppen legger opp til kan sette oss 25-år tilbake i til den gangen politiet nesten ikke var tilstede i vårt lokalmiljø, vi vet hva det førte til.


  De er bra at politet forsøker å rasjonalisere driften slik at mest mulig av ressursene går til opperativt politiarbeid og minst mulig til administrasjon og byråkrati, samtidig må vi huske på at Bergen er en by med relativt store avstander. Argumentasjonen bak omorganiseringen av politiet i Bergen de siste 10-årene har vært at nedleggelsen av lensmannskontorene og sammenslåing til store enheter skulle resultere i flere politifolk på gaten og et mer synlig og tilgjengelig politi for folk ute i bydelene, det vi opplever nå er det stikk motsatte,.

 

Jeg forstår at politiarbeid er hendelsestyrt og at politet når det skjer mye på en gang selvsagt må prioritere ressursene  på kryss og tvers av bydelssgrenser og kommunegrenser, men å nærmest konsekvent nedprioritere synlighet og tilgjengelighet ute i bydelene, det blir helt galt.

 

Bergen sentrum er sentrum på godt og vondt. Det er til tider også sentrum for bråk, uro og kriminalitet. Jeg forstår at politet vil prioritere å ha kontrol i sentrum, ikke minst på kvelds- og nattestid i helgene. Jeg frykter imidlertid at et slikt ensformig fokus på sentrum kan føre til oppblomstring av uro og kriminalitet ute i bydelene, det har vi sett tidligere.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits