Milde Himmel hvor patetiske den kristne avisen Magazinet er del 2

Jeg pleier sjelden tå se på tv Norge, men i dag gjorde jeg et lite unntak noe jeg ikke angrer for.
De kunne fortelle redaktør Vebjørn K. Selbekk  Magazinet hadde blitt draptruet for sine Mohammed tegninger, noe som ikke kom som noen stor bombe. Dette er selvfølgelig vondt, men har vel klart å fremkalt martyrstempelet han ønsket seg. Men en ting fikk meg faktisk til å le og det var når han fremstilte seg selv som ytringsfrihetens forsvarer. En redaktør for en kristen konservativ avis fremstiller seg som ytringsfrihetens forsvarer, hva blir det neste?? Det går vel nå ikke lang tid før Tore Tvedt forsvarer Israel og jødene.
Jeg har faktisk et åpent spørsmål til Vebjørn K. Selbekk  og det er hvorvidt han vil forsvare ytringsfriheten til alle som ikke er enig med han og klanen hans??
I USA har hans likesinnede nærmest drevet et moralsk diktatur på flere fronter. Den kjente radioverten Howard Stern har fått over tre millioner dollar i børter for å ha åpnet kjeften sin og verre eksempler finnes.
Vebjørn K. Selbekk  sier at Islam er den største trusselen mot ytringsfrihet. Feil det er de kristen konservative og deres medsammensvorne som er og alltid har vært den største trusselen. I århundrer har de gjort sitt ytterste for å regulere folks privatliv på alle tenkelige felt og de gir seg ikke selv om de har tapt n del de siste ti årene.
Ytringsfrihet trenger sterkere forsvarere, men ikke la dere lure av den falske profeten.

25 kommentarer

Knut Stian Olsen

13.01.2006 kl.03:12

USA er jo et kristenkonservativt land hvor dobbeltmoralen er skyhøy. Så er også tilfelle med de kristenkonservative her til lands også.Men en ting er jeg litt uenig i og det er at kristenkonservative er noe værre enn islam. Jeg tror de stiller ganske likt i forsøkene på å begrense menneskets frihet og ytringsfrihet.

Mathias Reither

13.01.2006 kl.10:17

Helt enig med deg Trond. Dette med ytringsfrihet i forhold til Islam har en klar bismak. Et hvert kultivert menneske har det som mål å ikke fornærme andre for meget, eller ihvertfall ikke går inn for det. Om man er så uheldig å gjøre det er en annen sak som kan skje alle og enhver. Men når det gjelder disse tegningene av Muhammed, så har det ingenting med ytringfrihet å gjøre, fordi tegneren vet for det første at det er blasfemisk å avbilde Muhammed. For det andre, når han først avbildes, så avbildes han som en blanding av en terrorist og en imbesl eller en idiot, meget karikert. Disse to forholdene burde jo tegneren innsett ville skape "baluba", så da er han selv ansvarlig for at det som har skjedd har skjedd. Han burde latt være å publisere disse bildene. Derfor bør han straffes, etter § 110 i danske straffeloven (blasfemiparagrafen). Og sikkert andre paragrafer også, som paragrafer som omhandler, fare for rikets sikkerhet, da vedkommende tegner utløste demonstgrasjoner, som ikke utenkelig kunne skapt en tendens av såkalte "franske tilstander" med hærveærk, opptøyer ol. Ett års fengsel burde være passende.

Lasse G. Dahl

13.01.2006 kl.14:26

At disse tegningene rammes av blasfemiparagrafen, er sikkert riktig. Det viser i så fall nok en gang at blasfemiparagrafen er feil.Disse bildene er en klar provokasjon, og en veldig pueril sådan, men den burde likevel vært lovlig. Det er svært uhøflig å gjøre narr av andre menneskers religion, men vi kan ikke ha lovforbud mot alt som oppfattes uhøflig.Blasfemi er Gudsbespottelse. I begrepet ligger det altså en forutsetning om at det du spotter er en gudommelighet. For en ikke-troende, er det ikke noe gudsbespottende i å karikere Muhammed, mens en troende som gjør det vil måtte forvente å bli straffet av sin gud. Å bringe verdslig straffelov inn i dette, kan aldri bli riktig.Men uansett - at en kristenfundamentalist skulle ta til orde for ytringsfrihet, var litt morsomt, ja. Fundamentalistene på begge sider er vel omtrent like ille når det kommer til dette, tenker jeg.

Are Karlsen

13.01.2006 kl.15:39

Jeg antar at du som er så opptatt av å sette merkelepper på folk, vil kalle meg for kristenfundamentalist, dersom du sjekker bloggen min. Man slipper å ha så mange tanker i hodet samtidig dersom man kan rubrisere mennesker i et par-tre enkle katagorier. Men jeg og mange andre "kristenfundamentalister" er altså sterkt uenig i Magazinets trykking av disse bildene (http://arekarlsen.blogspot.com/2006/01/magazinet-og-min-muslimske-nabo_10.html)Når det gjelder trykkefrihet og eventuelt andre friheter, så kan selvfølgelig vi "kristenfundamentalister" være forsvarere av ytringsfrihet. Men ingen friheter kan være absolutte. Frihetene må ha en ramme og noen begrensninger. Uenigheten oss i mellom vil stå om disse begrensningene. Eller er du en "liberalfundamentalist" som mener at ytringsfriheten ikke skal ha begrensninger?Jeg mener at man ikke skal håne andres religion, som Magazinet gjør. I Norge, derimot, mener man for tiden at det skal være tillatt å håne kristendommen.(Liberalfundamentalist het før i tiden libertinist. Kristenfundamentalist het evangelikal. Begrepet fundamentalist er nokså intetsigende. Det kommer helt an på hva som er fundamentet. Mitt fundament er Jesu lære.)

Trond

13.01.2006 kl.17:15

Liberalfundementalist?? Det var et nytt ord. Menn hva er å håne?? Hvis jeg tlaer en sak som er imot kritsendommen kan jeg bli straffet for det??Ordte liberal fundematalist vil være en meget sært begrep. Jeg vin nemelig aldri sensuerere magazinet eller andre kristenkonsravtive, de derimot har lyst til å sensurere meg og andre liberale. Kristenfundementalister må gjerne forsvare ytringsfrihet, men da bør den være konsekvent. kan ikke i det ene sekundet forvsare retten til å latterligjøre Islam, for i det andre forsavare blasfemi ovenfor kristendommen. Man kan heller ikke i det ene skundet trakkasere homofile, kalle for for antisemitter for deretter ønske å sensurere en opposisjon mot dette.Hvis du kalle meg en libertinist tar jeg det som en ære. Det er en krone alle kan bære med verdighet.

Are Karlsen

13.01.2006 kl.19:05

Alle som bygger sitt standpunkt på et ideologisk eller religiøst fundament, vil man kunne kalle fundamentalister, - men det sier jo lite. Det er forskjell på Mohammeds "jihad" og Jesus´ "Elsk deres fiender". Altså det ideologiske fundamentet er avgjørende for hva en fundamentalist står for. En liberalfundamentalist, som bygger sine standpunkter på libertinismen, vil ha frihet uten grenser.Personlig er jeg komfortabel med at blasfemiparagrafen er borte. Kristendommen er ikke tjent med å bli forsvart av rettsvesenet, dersom det var hensikten. Jeg er helt enig med deg: Kristne som går ut i media med hån av muslimer eller homofile er på villspor. Jeg har gitt uttrykk for begge deler på min blogg. Men jeg mener likevel at homofil sex er galt. Og dermed er jeg kristenfundamentalist i den vanlige bruken av begrepet.Jeg ønsker ikke å bruke libertinist som skjellsord. Jeg synes ikke de ulike merkelappene - særlig ikke de som har preg av skjellsord - bør prege kommunikasjonen mennesker imellom.Men at du arresterer Magazinet på trykkingen av Mohammed-tegningene, eller pastorer som skjeller ut homofile, er selvfølgelig OK.

Mathias Reither

13.01.2006 kl.19:45

Dersom det blir anmeldelser burde Magazinets redaktør ha en tur i "buret".

Trond

13.01.2006 kl.19:51

Tviler på at det kommer noen anmledelser eller at de vil føre til noe som helst: personlig dritter jeg oppi om jeg får noen for for de kommer ikke til å føre til noe som helst, ihvertfall kommer de ikke til å stoppe kjeften min.

Amos Keppler

13.01.2006 kl.23:20

Kristendommen er et uhyggelig livssyn som sammen med islam og samtlige andre religioner har ført til mye uhyggelig opp gjennom årene. Og dette ligger ikke i fortiden, men er like aktuelt i dag som under heksebrenningene. Den eneste grunnen til at de ikke fortsetter å brenne folk er at vi andre ikke lar dem gjøre det. Så enkelt er det.

Martin

14.01.2006 kl.10:43

Til Amos Keppler: Jeg synes at det er trist at du har den oppfatningen av kristendommen. Les hva Jesus gjorde og sa, så leser du om hva Muhammed sa og gjorde. Da vil du nok sitte igjen med en helt annen oppfatning enn det du gjør nå.og til Trond: Jeg synes det er uhyggelig at du setter kristne i bås på den måten. Du sier altså at alle vi kristenfundamentalister ( og ja jeg regner meg som en av dem ) er imot at folk skal få si nøyaktig hva de mener om oss og at de skal få lov til å gjøre narr av vår tro. Ja selv om jeg såklart ikke liker det, er det noe jeg er helt for. Her passer det å slenge inn: "Jeg er uenig med hva du sier, men jeg skal kjempe til min død for din rett til å si det"

Mathias Reither

14.01.2006 kl.11:56

Til Martin! Selvom du er kristen, så må du forholde deg til at alle de grusomheter som har skjedd i kristendommens navn som Korstogene, Heksebrenningen, Erobringen av Ibero-Amerika, og til og med kristningen av Norge, hvor Olav den Hellig til og med har helgen status. Men behanldet han de som var uvillige til å bli kristen pent? Nei, ikke såvidt jeg kan huske fra historietimene. Alt dette, er noe kristne i dag må forholde seg til, og ikke bare si at de var ikke "ekte" kristne eller lignende. Det kan ikke gjelde en "regel" for islam, og en annen for kristendommen. Grusomheter utført i islams eller kristendommens navn er like ille.

Mathias Reither

14.01.2006 kl.12:04

Sett Magazin-redaktøren i fengsel i et år, og for å ikke snakke om den danske tegneren. Blasfemiparagrafen er ikke feil i slike saker, som må betegnes som grove. Dette er blasfemi i høyeste grad. Dette har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Kalle vi slike tilfeller ytringsfrihet, er vi på ville veier. Da vil det snart lov for nazister å f.eks. si at det er løgn at 6 millioner jøder ble tatt av dagen under siste verdenskrig, eller å kalle negre for "aper" eller noe slikt. Blasfemi og rasismen går det samme. På en annen side, må ikke alle kommentarer fra ikke troende om Islam bli betraktet som blasfemi. Blasfemi paragrafen eksisterer fordi den skal hindre grove overtramp, og disse tegningene er grove overtramp. Derfor må tegneren dømmes.

Martin

14.01.2006 kl.12:18

Til Mathias: Jeg fornekter hverken korstogene, heksebrenninger, erobiringer av Ibero-Amerika, og den elendige måten Norge ble "kristnet" på. Men jeg kommer heller ikke til å fornekte at de handlingene var blasfemisk og har ingenting med den kristne tro å gjøre.Når Islam er så grunnleggende ifra kristendommen totalt sett, på f.eks det å skulle kristne andre- er det klart at det ikke blir det samme. Selv om det har blitt opprettet mange tolkninger i ettertid.Og ja grusomheter utført i Islams eller kristendommens navn ( eller andre navn for den saks skyld ) er selvfølgelig like ille.

Trond

14.01.2006 kl.14:07

Hvor setter du grensen da Mattihsas?? For dte m¨å jo da sitte noen relgiøse mennesker til å dømme is like saker og må få lov til å bestemme om folk skal straffes eller ikke etter hvordan de føler seg fornærmet. TIl Martin: Jeg setter ikke menneske i bås. Men det er forskjellig på folk som har et strengt loivsyn og de som bruker lover og makt for å tvinge andre til å leve etter deres vilje

Mathias Reither

14.01.2006 kl.16:50

Martin! Poenget mitt, er du som kristen nekter egentlig å forholde deg til hva man har gjort i historien, i kristendommens navn. Du gjør akkurat som jeg sier de kristne gjør, de vil ikke innrømme at dette er en del av kristendommen. Islam og Kristendommen er like ille uansett, det ser vi jo i dag også som i Nord-Irland og tidligere i Libanon. Og det samme ser vi jo i de tilfellene jeg nevner.Når det gjelder det å kristne andre har jeg akkurat samme oppfatning som Islam har. Jeg mener denne misjoneringen er en stor uting, som burde vært forbudt. Ihvertfall burde det vært forbudt for nordmenn å reise til land, dette er forbudt. De burde straffes når de kommer hjem. Dersom kristne ønsker å drive misjon, må de gjøre det i land det er lovlig, og ikke i land som Iran og Nepal. Han begenseren som ble fengslet i Nepal for noen år siden, fikk som fortjent. Når de er så "dum" å reiser til et land de vet det er forbudt med misjonering, får de ihvertfall ikke min sympati. Uansett mener jeg misjonering er forbudt, fordi jeg mener det er en privatsak om jeg velger å tro på Muhammed og Allah, eller Jesus, eller Budda.

Martin

14.01.2006 kl.18:48

Til Mathias: Jeg skrev jo nettopp at jeg ikke fornektet det. Og når det gjelder drap, legitimeres det i koranen men aldri i bibelen.Dèt er den store forskjellen, og det er det tydeligvis du som fornekter.Til Trond: Når du sier at kristenkonservative prøver å lage lover som gjør at de ikke kan rakkes ned på, så sier du faktisk at det gjelder alle kristenkonservative. Jeg vet ærlig talt ikke hva du legger i det å være kristenkonservativ. Men jeg vet for min egen del at jeg er for at alle skal få si hva de mener, uansett hva andre synes om det.Slik skal det være i et demokrati.

Lasse G. Dahl

14.01.2006 kl.21:41

Mathias Reiter skriver noe jeg oppfatter som «Da vil det snart [bli] lov for nazister å f.eks. si at det er løgn at 6 millioner jøder ble tatt av dage under siste verdenskrig». Og da må jeg bare spørre: Når ble det forbudt å hevde dette?Meg bekjent, er Tyskland den eneste nasjonen i verden som har et lovforbud mot å benekte Holocaust. Og det skulle da bare mangle. Det må da være lov til å være uvitende!

Amos Keppler

14.01.2006 kl.21:46

Til Martin: Jeg setter alle kristne i "bås" fordi dere alle støtter et brutalt tyranny, fordi ingenting har forandret seg siden korstogene og heksebrenningene. Du kan pipe om det så mye du vil. Det forandrer ikke den uomtvistelige sannheten. Du tar feil feil og ikke bare det, du er en del av undertrykkelse som har dominert verden i århundrer. Et moderne eksempel på kristne uhyrligheter: [url]http://www.midnight-fire.net/truecurrentevents/tce0005whymissionariessuck.html[/url] Til det andre: Blasfemiparagrafen bør fjernes. Alt bør tillates i tale og uttrykk. All sensur bør opphøre. Hvis ikke kristne og muslimer og vi andre kan takle at vårt livssyn blir latterliggjort uten å skrike på galgen eller fengsel, så er det ikke rare livssynet.

Martin

14.01.2006 kl.22:08

Til Amos Keppler: Stakkars uvitende menneske.Jeg kan ikke annet enn å synes synd på deg.

Trond

14.01.2006 kl.22:22

Ja det var jo en utrolig sakelig opplysning til debatten

Martin

14.01.2006 kl.22:41

Til Trond: Jupp...synd for herr Keppler at han må være så fordømmende.

Trond

14.01.2006 kl.22:49

Meldingen var ment til deg Martin

Martin

14.01.2006 kl.23:12

Til Trond: hehe..å jasså...javel ja. I see...

Trond

14.01.2006 kl.23:26

Så kom dere til debatten å slutt å beskylde hverandre for hvem som er teit. marttin.: tempraturen er alltid litt høy er inne det vet du. Hvis du syntes innlegget til amos er fordømmende så ta tak i hva som er fordømende i det istendenfor. Kjør på folkens dette er absolutt en inntresant debattt. Litt liv og røre blir det bestandig når man diskuterer relgion.

Martin

14.01.2006 kl.23:42

Til Trond: Greit. Bare antok at du var enig med meg at han overdrev nå, så jeg ble litt overrasket.hehe. Men ja det skal jeg gjøre.Til Amos Keppler: Du sier at alle kristne støtter et brutalt tyranni? Hvor har du det ifra? Har du spurt kristne på gaten om dette? Og hvem definerer du som kristne? De mest konservative? Eller alle som tar imot Jesus som sin frelser? Det er ulogisk for meg at du sier av vi kristne er for tyranni, når Jesus- forbildet vårt, på ingen som helst måte var en tyrann. Han elsket alle og snakket med alle, uansett hvem de var. Og han tvang ingen til noe som helst, men fortalte dem hva som var best for dem å gjøre. Ikke bare fortalte han det, men han gikk frem som et eksempel og levde slik han lærte.Ja, kristendommen har blitt misbrukt til mye og mange har måttet lide for at noen har brukt den feil. Det synes jeg - og alle andre oppriktige kristne - er synd. Og det kan jeg godt beklage, selv om jeg ikke er blant dem som noengang ville gjort noe slikt i Jesu navn. At de turde, sier jeg bare..Jeg takler helt fint- selv om jeg såklart ikke liker det- at folk slenger dritt om meg og min religon. Det må man tåle i et demokrati. Derfor er jeg også imot blasfemiparagrafen.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits