Bybane til Loddefjord

I Sandvika utenfor Oslo har man klart å skape et flott sentrum ved fjorden med leiligheter, næringsarealer og butikker kombinert med effektiv og god kollektivtransport. Man har satset på arealeffektiv utbygging som samtidig er estetisk flott og med fokus på brukervennlighet med grøntarealer.

 

Det ser ut til at det er noe lignende Vestkanten prøver å få til i Loddefjord å dette er kjempebra. Fylkeskommunen må nå kjenne sin besøkelsestid å begynne å ta Loddefjord inn i planene for utvidelse av bybanen. Byrådet ville i sin tid ikke ha Laksevåg med i planene for utvidelse av bybanen. Dette var en stor strategisk tabbe. Laksevåg er en bydel i vekst og med økningen i innbyggere og arbeidsplasser vi vil oppleve med planene for nye Loddefjord sentrum, har vi her en ypperlig mulighet til å sikre at veksten i persontransport dette vil medføre går med bane og ikke med bil.

 

Mye av suksessen ved utbyggingene i Sandvika er at området ligger langs intercity - tognettet inn til Oslo. På denne måten har man sikret at transportveksten utbyggingsprosjektet har medført i størst mulig grad har gått på bane og ikke med bil. Loddefjord sentrum er et miljøprosjekt som må følges opp med bybaneutbygging til bydelen.

 

Med planene for nye Loddefjord sentrum strekker private utbyggere seg langt for å skape et hyggelig og moderne bydelssentrum, da må det offentlige gjøre sin del av jobben, blant annet ved å legge bybanetrasèen ut til Loddefjord.

 

Trond Wathne Tveiten

8 Plass Venstres liste 2011

Én kommentar

Konrad

20.04.2011 kl.22:32

Fint det! Men problemet med dagens Bybane er at den er for langsom. Nye traseer må gjøres raskere, kanskje mer ren tunnelbane.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits