LO-sekretariatet går inn for statskirken

LO går inn for en videreføring av statskirkeordningen.
I tillegg slakter de regjeringens forslag om 21-årsgrense for såkalte henteekteskap
Kan noen fortelle meg hva Lo egentlig driver med her?? Sist gang jeg sjekket var de en fagorganisasjon og ikke et politisk parti. Men det skjer at stadig vekk tar de stilling til spørsmål som er helt utenfor deres område.
Jeg har ikke valgt verken LO sekriteriatet til Norsk regjering eller Gerd Liv Walle til statsminister, allikevel har de litt mer makt enn det jeg liker.
Jeg er enig med Lars Sponheim når han kaller kaller det maktmissbruk. Det er ikke for eller imot fagbevegelsen det er snakk om, men hvor grensen skal gå. maktmissbruk blir ikke mer rettferdig fordi enkelte hevder å føre en rettferdig sak.

20 kommentarer

Inanna

13.12.2006 kl.04:12

Til opplysning:LO står oppført som fast høringsinstans i flere saker. Regjeringen er pålagt ved lov å forhøre seg med det "sivile samfunn" før det foretas noe i dette landet. LO anses for å være en del av det sivile samfunn det er derfor LO kan mene noe offentlig gjennom Walle.Personlig lurer jeg på hvordan LO overhode greier å komme frem til en enighet om en felles uttalelse. Samtidig med slike offentlige uttalelser, skulle jeg likt å se tall over "valgdeltakelsen" og stemmefordeling i forhold til blant annet yrkesgrupper og demografisk tilhørighet .

Mathias

13.12.2006 kl.08:55

Sponheims uttalelse om at "dette er maktmissbruk" faller på sin egen urimelighet, men å stille spørsmålstegn ved det har han lov tll. Problemet er ikke at LO er en fagorganisasjon, men størrelsen. LO teller rundt 800 000 medlemmer og ved forrige valg stemte 72 % et av de rødgrønne partiene. Dvs. rundt 600 000 stemte rødgrønt. Videre vet vi fra en rekke land at fagbevegelsen alltid ha spilt en maktfaktor i samfunnet selv om Venstre kanskje ikke liker det. Eksempelene er bedre i mange andre land som f.eks. Spania med UGT og CNT særlig på 1930-tallet. CNT var den anarkistiske fagbevegelsen. Hvis Venstre tror at fagbevegelsens makt i et demokratisk land noen gang vil opphøre, så tror de på en utopi. Det er en like stor utopi som å tro at næringslivets makt vil opphøre. Både næringslivet og fagbevelsen er viktige maktfaktorer i ethvert demokratisk land. Unntaket er i diktatoriske stater som f.eks. Iran. Jeg antar at det er ikke akkurat det landet Venstre vil at Norge skal kunne sammenligne seg med?

Trond

13.12.2006 kl.13:51

Inanna> Var det LO kongressen som gjorde et vedtakher?? Nope det var sekriteriatet og ikke de 800.000 medlemmene.,Mattihas: Venstre har aldri sagrt eller ønsket at fagbevegelsen skal opphøre. dette er et argument er det ledende lo pamper bruker hver eneste gang vi stiller spørsmål ved bevegelsens makt.: Hviorvidt organisasjonen har amnge medlemmer eller ikke spilelr egentlig meget lkiten rolle, dete r ikkee t politisk parti. Når den da nbegynner å presse seg gjennom på langt flere sammfunsfelt enn det den er satt til å gjøre i tillegg til den har en egen dør til makten som gir de langt større fordeler enn de folkavlalgte må det være lov til å stille spørsmål rundt dette. Men å si at valgete r mellom en Irank og norsk modell når det gjelder fagbevegelsen er usakelig. Hadde ventet meg litt mer en en slik sammenligning fra deg.

Knut Stian Olsen

14.12.2006 kl.00:44

Mathias: Du bommer totalt. Poenget er ikke om vi skal ha en fagbevegelse eller ikke. Fagbevegelse skal vi ha, men poenget er hva fagbevegelsen skal legge seg opp i.Kirke/stat-spørsmålet er et emne som burde ligge lang utenfor fagbevegelsens område å operere i.

Mathias

14.12.2006 kl.01:34

Dere kan mene at jorden er flat, men den blir ikke flat av den grunn. Og dere kan mene at LO ikke skal blande seg inn i ditt og datt, men den vil forsette å gjøre det inntil den opphører å eksistere, noe som vil bli veldig lenge til. I alle demokratiske land er fagbeveglsen en maktfaktor ved siden av politiske partier. Slik er politikk. Dette er det samme som å be NHO lar være å blande seg inn i norsk politikk på en rekke områder. Det er som om man skulle be lobbistene i Brüssel eller Washington reise hjem. Det vil aldri skje, og det ville være tullete å foreslå noe slikt. Sammenligning med Iran er ikke helt tullete, for den grad det finnes fagbevelse i Iran, så har du bare lov å uttale seg om arbeidsspørsmål, alt annet er forbudt, fordi da blir det politikk. Avslutningsvis, at LO vedtar det ene eller det andre må jo være opp til dem, ikke Venstre. Grunnen til det er at dere blander dere inn i LO indre anliggende. De må få lov å vedta om at de mener at "jorden er flat" hvis de vil det uten at Venstre blander seg inn. Nei, Sponheims oppførsel, det er maktmisbruk som Stortingspolitiker. Avslutningsvis, man kan jo stille spørsmålstegn om politiske partierskal eksistere? Hvorfor har vi de da? Vi kunne jo begynne å stemme bare på personer, for ved disse partiene øker jo egentlig maktkonsentrasjonen. Dette blir like tullete som å stille spørsmålstegn ved hva LO skal uttale seg om. LO er en interesse organisasjon på lik linje med Blindeforbundet og Landsforeningen for Tapere og Norske Hvalfangeres Forening. Hva disse foreningene vedtar er vel ikke ikke Venstre sak. Hvalfangerforeningen kunne jo også gjort et vedtak om at vi må beholde statskirken. Hadde dette vært maktmisbruk?Hva hvis LO vedtok at statskirken måtte oppløses? Da hadde ikke Sponheim sagt et ord. Problemet er at LO kom med et vedtak ideelt sett utenfor deres virkeområde som strider mot Venstres program, det er det som er problemet. Ikke noe annet.

Mathias

14.12.2006 kl.01:45

Har dette noe med at det ikke står presisert i LO handlingsprogram som dere kan lese linken over, som ligner et partiprogram. Neste LO kongress vil nok vedta det. Begrunnelsen for LO vedtak kan man lese her: http://www.lo.no/portal/page?_pageid=56,42385&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=118746&p_d_i=-201&p_d_c=&p_d_v=118746&p_d_i=-241&p_d_c=&p_d_v=118746Jeg vil også føye til: Dersom en fagforening bestemte seg for å registrere seg som politisk parti i tillegg, hva kunne Venstre gjort da? Ville det vært etisk forsvarlig å protestere?

Trond

14.12.2006 kl.01:53

Jeg har en kommentar på forigge kommentar Mattihas, men jeg vfår den ikek ut på grunn av feil i generatoren tullet seg opp.men den komemr ut i systemet i morge.Uannsetg lyver du Mattiahs og dete r litt pinnelig. Dette dreier seg ikke Om Venstre sitt program eller ikke, men maktmissbruk og innbalnding på alle felt i sammfunnet som de ikke ahr noe emd. det er hvordan folkevalgt makt blir satt til side på grunn av en organisasjon. er det slik at hvis man ønsker å få noe igjenn0m så må man melde seg inn i lo og stemme på deres kongress??Hadde lo sagt nei tilstatskirken så hadde også lars reagert. jeg kjenner både venstre og Lars såpass, emn det gjør ikke du. Jeg skulle likt å sett Mattihas hvis andre organisasjoner fikk lov til å gkjøre dets amme som Walla. Tek hvsi rimo hagen elelr ema ritan skulle ha makt itl å stoppe politsike prosserser fordi de ikke li9kte dem. Tenk hvis NHo skulle få tilgangt il infpormsajon før de fpolkevalgte få dirigere ministere og bestemme norske lover. Hadde du sagt at det var riktig?? problemet er at Høyre og AP ikke er så ulike på mange felt. AP er bare en rød variant av Høyre der systsem konservatismen stpår like høyt i perioder. Å være en maktfaktro er en ting, men maktmissbruk er en helt annen.å sid ette til lo eller arbeiderpartiet blir man beskyldt entemn for å være høyrevridd eller eller fagferoeningsfientlig. Ingen av delene er snat.Jeg kan fortelle deg at Venstre er ikke de eneste som stiiller spørsmålher. Flere fagorganiserte og andre på vvenstresiden gjør det samme. Vær gjerene uenig, emn slutt å tillegg mennesker meninger de verken har eller nioen gang har vurdert å ha.

Trond

14.12.2006 kl.01:55

Hvis Lo skulle registert sg som poliutisk parti villed e vært fritt til å gjøre det, men hav skal man med to sosialdemokratiske partiuer?? I tillegg tror jeg de ville ha mistet veldig mange medlemmer.

Mathias

14.12.2006 kl.02:51

Hvis Blindeforbundet hadde gjort et vedtak om at de vil beholde statskirken, er det maktmisbruk? Neppe, da er det heller ikke for LO. Det er ikke LO som blander seg inn i ting de ikke har noe med, men Venstre som blander seg inn i ting de ikke har noe med. Dessuten i vedtaket som står på LOs sider står det ingenting om hva som skjer med vedtaket. Vedtaket oversendes ikke regjeringen ifølge pressemelding, selv om flere i LO-sekretæriatet er medlem i AP eller SV. Dere burde lese bedre innlegget helt øverst om at LO er høringsinnstans, på samme måte som f.eks. Vadmyra Borettslag ville være høringsinstans dersom de skulle bygge ny kirke i Loddefjord, men det ville vel neppe blitt kalt maktmisbruk dersom de f.eks. ikke ville ha ny kirke, selv om det er langt utenfor det styret i et borrettslag skal bedrive. Bakdelen med det norske demokratiet er alle disse høringene vi må igjennom. Hadde vi ikke hatt det, hadde bybanen allerede stått ferdig.

Trond

14.12.2006 kl.03:42

Så venstre har ikke noe med at organisasjoner som støtter partier med en rmenbgde penegr for fordeler som politsik folkevalgte når de ikke er det?? kan forstå at dette er ubehageligf, men et faktum og mangel på demokrarti som en del av oss liberale mennesker finner ubehagelig og udemor\kratisk. Det er et borettlag utaler seg om en bygg som blir bygd i nærheten av dem er en smule anderledes enn at Lo vedtar nja til statsnirke. Det anfår faktiks deres lokalmiljø, statskirke angår ikke lo så overhodet. Men jeg tror ikke vi blir enige her uannsett hvor lenge vi hodler på, men litt uenig må amn vel være. Det kan vi ihvertfall være enige om eller hva??

Mathias

14.12.2006 kl.08:06

La oss ta en oppsummering.LO ble grunnlagt av Arbeiderpartiet på slutten av 1800-tallet, og som en konsekvens av dette har LO også et politisk program. Det står i dere statutter så vidt jeg vet. Og ihvertfall står en mengde politiske manifester i deres Handlingsplan, dette kan variere fra tid til annen. Meningen med LO er ikke bare å drive med såkalt "faglig" arbeid, men også politisk arbeid. Dette har de gjort i over 100 år, godtar ikke Venstre dette, godtar de ikke at LO eksisterer. Venstre kan la være å like det, men å kalle det maktmisbruk, kaller jeg hinsides. Dette er fagbeveglsens natur i andre land også. Det vestre sier er at bare politiske partier har lov til å drive politisk arbeid, var det ikke Venstre som snakket om demokrati.

14.12.2006 kl.08:07

Dessuten, i et levende demokrati deltar også andre organisasjoner enn rene politiske organisasjoner. Men Venstre vil det tydeligvis anderledes.

Trond

14.12.2006 kl.14:10

Venstre har ikke noe imot at organisasjoner spiller en rolle i samfunnet. Å si noe annet er typisk arguent blir brukt når lo ikke vener å forsvare seg.Men kan du fortelle meg hvor normalt det er å gi nærmest gi en organisasjon vetorett i politiske sake ri partiet??Hvor normalt det å gi en orgaisasjon egne ministere i sin regjering??Egne personer i deres nominasjonskommiteer?? Osv osv eksemplene er uendelig. Det er en grense ofr alt fo. Å påpeke dette er viktig for å hindre miussbruk av makt og at makt flyttes ut av folkevalgte organn. At arbedierpartiet ikke liekr dette gjør ikke argumentene mmot venstre mer legitime. Venstre grunnla det demokratiet vi har og ødelkegge det vil vi ikke.

Mathias

14.12.2006 kl.14:59

Hey! Hvis du leser din egen link og pressemeldingen på LO.no står det ingentingting om at LO har nedlagt veto mot at statskirken blir nedlagtt, de har vedtatt at de mener at man er best tjent med at man forsetter med satskriken, ikke noe annet. Dessuten kommer de med en mengde argumenter for dette. Jeg kan ikke erindre at det er noen minstre fra LO i regjeringen, derimot kan jeg erindre Kristin Clemet som søkte om permisjon fra sin stilling som direktør i NHO da hun fikk tilbud om en ministerpost. Kan du si meg hvem som er fra LO i regjeringen? Nei det kan jeg virkelig ikke huske, jeg tror du fantaserer Trond. Ved denne holdningen til Venstre, prøver Sponheim å drive med politisk sensur, da han nekter LO medlemmer å mene noe om dette spørsmålet, da jeg antar dette vedtaket blir fulgt opp på kommende LO kongress.

Trond

14.12.2006 kl.15:07

Sponheim har ikke nektet Lo noe som helst, han har kommet med en ytring der han sier atd e burde holde seg til det de skal drive med. Erd et å nekte folk å utalle seg?? fordi lars syntes dete rupassende er ikke det samme som å drive sensur, dete r en forskjell bare synt at enkelte ikke forstår den.

Mathias

14.12.2006 kl.16:17

Å si det er upassende er en ting, men å kalle det maktmissbruk er helt hinsides. Hadde han holdt seg til å si at det er upassende har han rett til det, selvsagt.

Trond

14.12.2006 kl.17:01

Du kjenner presen like godt som meg. Jeg klarte å komme på Bergenstoppen i ba en gang, så du skjønner hvoirdan det foregår.

Mathias

14.12.2006 kl.21:12

Du mener de lager elefanter av maur, er det det du vil si?

Conad

14.12.2006 kl.21:34

Problemet er vel ikke at LO mener noe om det meste, men at de har den innflytelsen de faktisk har over regjeringas politikk. LO er ikke valgt til noen posisjon i den norske statsforvaltninga, og dermed er den innflytelsen Walla har i regjeringa udemokratisk. Skjønner beskrivelsen "maktmisbruk", spesielt når man tenker på at de rød-grønne fikk en voldsom pengestøtte fra LO - og LO fikk valuta for pengene i etterkant.I denne saken skjønner jeg ikke hvorfor LO blei spurt - det må da være mer relevante organisjasjoner å ha på høringslista. Men, de røde tør vel ikke forbigå LO....

Mathias

14.12.2006 kl.22:04

Nå tar du hele saken ut av sammenhengen. Pressemeldingen fra LO sier ingenting om vedtaket blir oversendt Jens Stoltenberg eller Trond Giske. Så her tråkker man opplagt i salaten. Hadde derimot LO krevd at regjeringen gikk inn for at statskirken skulle bestå for enhver pris, ville det vært maktmisbruk, da saken ikke er ferdigdebbattert i Arbeiderpartiet eller SV eller i SP. Problemet er at LO er høringsinstans i de aller fleste saker av nasjonal karakter, antagelig ikke bare under AP-regjeringer.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits