Blir det mindre markedsøkonomi uten Eu


 

Før jul var jeg på et dagsseminar der man diskuterte Eu. Et av de mest inntresanne argumentene som kom opp var at kampen mot Eu var det samme som kampen mot markedsøkonomi, noe som jeg fant særdeles inntresant. Især med tanke på at de da også må være imot det økonomiske systemet som eksisterer i Norge i dag. Da blir det inntresant med tanke på at kommunistene her i landet knapt nok teller en prosent oppslutning.
Videre i debatten kom det frem at de ville ha handel over landegrensene, men at denne kunne reguleres best innfor nasjonalstatens rammer.
Noen spør som jeg lurer på er disse.


- Hvordan skal man regulere de internasjonale selskapene??
- Hvordan skal man dømme folk i handelskonflikter??
- Er det ikke bedre at alle har de samme reglene å gå etter slik at alt går enklere??


Handel er viktig, så viktig at det kan ikke bare reguleres gjennom vilkårlige avtaler. En slik form for demokrati er et demokrati styrt av jurister. Hvordan kan nei-siden snakke om folkestyre når viktige avgjørelser blir tatt av jurister bak lukkede dører. Ikke et vondt ord om jurister, men jeg personlig fortrekker at de blir tatt av folkevalgte i demokratiske organer. Eu er folkestyre, men i et utvidet format til å gjelde hele det europeiske folk.
Uten Eu bli det ikke mindre markedsøkonomi, men mye mindre demokratisk markedsøkonomi og det gagner verken arbeidere eller folkestyre

12 kommentarer

Mathias Reither

14.02.2006 kl.23:47

Jeg tror nok det blir mer markedsøkonomi med EU. Det ser man dersom man reiser i EU-landene, f.eks Spania.

Andreas

14.02.2006 kl.23:51

Ja jeg er kraftig i mot markedsøkonomien, ja jeg er kommunist og jeg er medlemm av ungdom mot EU. Men det er ganske mange folk som ikke er kommunister som er med i "Nei til EU" og "Ungdom mot EU". AUFere har nok andre grunner for å være medlemm der enn hva Rød Ungdomere har. Jeg ser helt klart på kampen mot EU som et ledd i kampen mot markedsøkonomien, men ikke bare som det.Jeg er for folkestyre jeg er for at beslutninger skal tas så nær folk som mulig, og det er kortere til Oslo enn til Brussel, det er mer sannsynlig at stortingspolitikere i Oslo tar hensyn til hva folk i Alta mener om en sak, enn at EU politikere i Brussel gjør det samme.At Norge som stat ikke er medlemm av EU, og sier opp EØS avtalen er ingen hindring mot at man kan ha handelsavtaler med EU (vi har en fra 1972 som enda ikke er sagt opp).Når ble foresten EØS avtalen framlagt slik at folket kunne si hva de mente om den? Hvor var demokratiet når den ble inngått?Uansett hvordan man handler med EU, om det er gjennom dagens EØS avatale, gjennom fult medlemskap, gjennom selvstendige avtaler slik som Sveits eller en helt annen modell vil det være jurister som tolker reglene for handelen. I dag har vi ingen mulighet til å påvirke ting som kommer fra EU, men vi kan velge å si "NEI" til et hvert direktiv fra EU, som medlemmer vil vi få ca. 2% bestemmelsesrett i EU og må til en hver tid følge opp alt som blir bestemt.

Mathias

15.02.2006 kl.09:33

Andreas! Til tross for at jeg er blitt noe skeptisk til EU, men jeg er fremdeles såvidt ja-mann, mener jeg du tar helt feil ang. handelsavtalen med EU. Denne ivaretar overhode ikke norsk næringsliv markedsadgang, særlig fiskeeksport næringen, som EØS-avtalen er veldig viktig for. Mange norske fiskeforedlingsbedrifter flyttet virksomheten fra Norge til Sverige og andre EU-land etter at Norge sa nei i 1994 pga. at det er toll på foredlet fisk, men ikke på fersk fisk. Dersom Norge sa opp EØS-avtalen, ville det bety tap av flere tusen norske arbeidsplasser i file-industrien og annen foredlingsindustri av fisk. Dette er ikke akkurat noe som gagner Norge. At noen gjør et ja eller nei til EU til en ideologisk kamp, er for meg meget forkastelig, da et ja eller et nei dreier seg om hvilke rammevilkår norsk næringsliv skal få og selfølgelig EU som et fredsprosjekt.

Trond

15.02.2006 kl.17:35

Det er tull og påstå at alt styre og stell viil bli lagt til Brussel. Det finnes sprøsmål som må taes internasjonalt, per i dag finnes det kun et slikt organ og dete r EU. Tror du virkelig Andreas at alle folk i Brussel driter opp i resten av Europa?? tror du virkelig ikke at de vil ha andre enn seg selv i tankene??Sveits har fått avtaler, emn i dag er det mange kantoner som klager fordi Eu endrer seg og avtalene hele tden på reforhandles. Jeg kan ikke se at et forhandlingsdemokrati alla Sveits skal være mer demokratisk enn å delta i de demokratiske prossesene i de demokratiske institusjonene. Norge får kun 2 porosent beste,mmelserett??Mener du at et fylke her i landet som har 8 stortingsrepresentanter ikke har noe innflytelse på de avgjrøelsene som blir tatt?? Eu parlamentet jobber på tvers av nasjonale innetresser og der møter man i partgrupper. soalidemokrater, liberale, kristendemokrater, de grønne osv osv. Det er ikke nasjon mot nasjon.Sprøsmålet nei siden aldri kalrer å svare på er hvordan man har tenkt å løse internasjonale problemer?? Man kan gjerne kjefte å være sure på Usa og andre som bryter avtaler, men hva hjelper det når man ikke verken har midler eller sanksjonsmuligheter. Hva ghgjleper løse avtaler når man ikke har apperatet til å sette dem ut i livet?+ det finnes kun et slikt organ i dag og det er EU.Eu er mer en markedsøkonomi, dert er en garantis for fred, frihet og demokrati i europa, på tvers av landegrenser. Slutt å dra frem argumentet med frihandelsavtele ogs elvsttendige avtaler, Eu har sagt i fra at førsteprioritet ikke vil være å sette seg ned å diskutere slikt med Norge. De har nok å gjøre medå forbedre EU og ta med nye land i solidaitetsprosjektet.

Tor Andre

15.02.2006 kl.22:34

Grunnen til at Norge klarer seg bra utenfor Norge er at vi på mange områder er ekstremt liberalistiske (med unntak av når vi skal beskytte vår egen produksjon) og amerikavennlig. Hvis vi tar en titt på det andre landet som holder seg utenfor EU, Sveits, så er de ekstremliberalistsk. Det samme kan sies om Japan som vi er gode kamerater med i WTO.Så jeg tror Andreas har rett i at vi kan klare oss utenfor EU med en handelsavtale, så lenge vi fører en proteksjonistisk liberalistiske politikk basert på å eksportere forurensende olje og gass.

Trond

15.02.2006 kl.23:13

Har så rett så rett Tor Andre. men får meg er et Ja til Eu langt mer enn kun økonomiske.

Mathias

16.02.2006 kl.00:44

Helt enig med Trond om at manien om at Norge i EU, blir alle EU-landene mot Norge. Dette er en misforståelse som bare kan forklares utfra at det strider mot nei-sidens politiske agenda. Det er mange land i EU som er mindre enn Norge eller omtrent like stor. F.eks. Danmark. Eller Luxenburg, Slovenia. Jeg er positiv til EU, men mye mindre positiv pga. at man snakker om at Tyrkia skal bli med i EU, som ikke hører hjemme i EU. Så har vi Konstitusjonen som i dagens form er jeg i mot bl.a. fordi den tar ikke hensyn til regionene men bare nasjonalstatene, noe som ikke vil gangne distriktene. Men heldigvis sa Frankrike og Nederland nei til konstitusjonen.

Trond

16.02.2006 kl.03:36

Nå skal det siers at målinger i Frankrike viste at folk var for en konstitusjon, bare imot den som lå på bordet. Jeg må som ja mann være enig at det var et hastverk arbeid som Frankrike har mye av skylden i gikk som det gikk. Men Eu har tilbakeslag før og det har alltid endt at det har gått fremover på sikt. Et tilbake, men snart er det to frem.

Mathias

19.02.2006 kl.21:35

Trond! Det var da merkelig måte å si det på, at folket i Frankrike er for en konstitusjon, men ikke den som ble forelagt. Det er jo ganske uinteressant så lenge det ikke foreligger en ny. Grunnen for nei var bl.a. utvidelesen mot øst, og særlig planenene om at Tyrkia skal bli medlemmer. Skal Frankrike si ja, må planene om at Tyrkia skal bli medlem skrinlegges.

Trond

19.02.2006 kl.21:44

jeg referer bare til målinger som har blitt gjort i Frankrike. Jeg syntes det er inntresant forda kan man starte nforhandlingfer om en ny grunnlov og gjøre det riktig denne gangen. Motstander dreide seg om mer enn Tyrika. En del stemte imot fordi de var motstandere av den sittende prsidenten.

Mathias

20.02.2006 kl.10:42

Ja det stemmer nok det at en del stemte imot fordi de var motstandere mot Jack Chirac. Men måten du formulerer deg på er vel merkelig at franskmennene er ikke imot konstitusjonen men den konstitusjonen som ble forelagt. Det er det samme som å si at "Senterpartiet er ikke imot EU, men kunne sagt Ja dersom EU hadde mindre overnasjonalitet og mer nasjonal selvråderett". Men nå er nå ikke EU slik Senterpartiet ønsker at det skulle vært, og derfor er de imot. Det samme kan man si om franskmenn, de er imot Konstitusjonen slik den er nå. Hvordan de stiller seg til en annerledes konstitusjon er jo jævlig uinteressant så lenge det ikke foreligger noe nytt forslag.

Trond

20.02.2006 kl.13:13

Det var en ment formulering Mattihas. Det var gjort undersøkelser i Frankrike etter valget som viste akkurat de tendensene.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits