Human trafficking


Nåsituasjon: Utenlandsk prostitusjon har økt sterkt i Norge de siste årene. Økningen kom sterkt i slutten på åttitallet. Det har vært økt engasjement knyttet til utenlandsk prostitusjon i de vesteuropeiske land og økt mediainteresse. Allikevel har ikke norske myndigheter klart å komme med en klar plan over hva de ønsker å gjøre med problemet.

Trafficking/handel med kvinner

Internasjonalt- særlig i EU sammenheng- har det vært mye fokus på fenomenet trafficking in women.
Enkelt kan dette beskrives som handel med kvinner, både over landegrenser og innenlands. En annen vanlig beskrivelse er: alle former for tvang, misbruk og alvorlig utnyttelse av kvinnelig arbeidskraft. FN hadde høsten 2001 laget en konvensjon mot organisert kriminalitet over grensene, hvor et tillegg omhandler trafficing in person. Norge har underskrevet denne konvensjonen. Bakgrunnen for fokuset på trafficing er den økende sexhandelen med kvinner fra fattige land og land som har gjennomgått dramatiske endringer i sitt sosiale system. Det er en tendens til- både i Norge og de fleste vesteuropeiske land at utenlandske utgjør en økende andel av sexarbeiderne i landet. Et sentralt problem er knyttet til restriktiv innvandringspolitikk i vest Europa som rammer kvinner og barn sterkest- grupper som ellers har dårlig tilgang på et normalt arbeids/utdanningsmarked . Disse gruppene blir lettere eksponert for kriminalitet.

Hvordan rekrutteres de.

Bak denne forretningen står det veldig ofte sterke mafiagrupperinger. Der ofte den russiske er representert. Den mest vanlige måten å skaffe kvinner på er gjennom rekrutteringsbyråer. Kvinnene blir lovet en god jobb i utlandet. Når de kommer til destinasjonslandet blir de fratatt pass og det de måtte ha av penger. De blir sperret inne og truet på livet. De blir også fortalt dem at hvis de ikke selger kroppen sin vil familien i hjemlandet bli drept. Dette er sjeldent tomme trusler og det finnes flere eksempler på kvinner som plutselig bare forsvinner.
En annen måte er gjennom ekteskapsbyråer. Her blir de lovet gull og grønne skoger men virkeligheten er en helt annen. I flere tilfeller kjenner myndighetene i landet til hva disse mafiagruppene bedriver. Men korrupsjonen er meget utbredt. Mafiaen har ofte egne personer blant myndighetene som skaffer det de skulle trenge av visum og arbeidstillatelser til utlandet. Også blant ambassadepersonell i utlandet har de sine folk for å hindre kvinner på flukt å søke hjelp. Det finnes også de kvinner som reiser frivillig. Kvinnene som reiser er ikke alltid blant de svakeste. Det finnes flere eksempler på at mange av dem har høy utdannelse fra både universiteter og høyskoler.
 
Norge:
I Norge er det ikke et eneste forbud mot prostitusjon. Det eneste som er ulovlig er hallikvirksomhet. Denne loven ble for noen år siden utvidet. Dette kom på grunn av den enorme økningen av bordeller i Oslo området. Den nye loven innebærer at det å stille lokaler blir betegnet som hallikvirksomhet. Siden det ikke er ulovlig å prostituere seg i Norge  er det vanskelig for politiet å kaste dem ut. For noen år siden arresterte politiet en utenlandsk prostituert for  å arbeide uten arbeidstillatelse. De gjorde beslag i hennes penger. Etter noen runder i rettsvesenet ble det funnet at politiet hadde opptredd ulovlig. Frykten lå her på at hvis rettsvesenet hadde funnet at politiet hadde opptredd riktig hadde de betegnet prostitusjon som arbeid. Dette hadde ført til at prostituerte hadde hatt krav på de samme rettighetene som andre arbeidstakere. Politiet har derfor prøvd å finne andre metoder. En av de er å konstant stoppe dem og sjekke om de har pass og nok penger på seg. Hvis de ikke har en viss sum på seg blir de kastet på glattcelle for dermed kastet ut av landet. Økningen av utenlandske prostituerte i Norge er økende i alle norske storbyer. Dette har ført til at priser på salg av seksuelle tjenester har falt. De som har fått merket det hardest er kvinner som prostituerer  for å skaffe seg penger til dop. Hva konsekvensene av dette på sikt kan man bare spekulere i. Men en teori at det kan bli krig mellom ulike kriminelle aktører om markedsandeler.


Finnmark:
Når vi skal beskrive situasjonen i Norge er det naturlig å beskrive situasjonen i Finnmark for seg for den skiller seg ut fra resten av landet. Kvinner fra Kolahalvøya- hovedsakelig Murmansk selger seksuelle tjenester til menn i Norge. Norske menn har også over tid reist til Murmansk for å kjøpe sex der.
Mest kjent er trafikken i Tana og Alta, men det er rapportert om episoder i Troms og Nordland. Handelen har tatt seg opp fra midten av 90 tallet og har hatt stor mediefokusering de siste årene. Stort sett dreier det seg om kvinner som kommer over grensen (enten over den felles grensen til Russland eller via Finland) i weekenden på turistvisum for å selge tjenester fra campingplasser, torg eller lignende. I de siste årene har det også blitt vanligere at avtaler gjøres på forhånd og at kvinnene kommer direkte hjem til kundene. Det har vært vanskelig. Det har vært vanskelig å tallfeste omfanget. I følge politiet for noen år siden dreide det seg om ca 100 kvinner hver helg, i dag kan det dreie seg om langt flere.


Hva kan gjøres?

Finne noe eksakt løsning på problemet skal jeg ikke komme med her, men det er tre spørsmål som er viktig og spørre seg selv om i denne sammenheng.

- Hvordan påvirker dette fenomenet små, gjennomsiktige samfunn?
- Følger det med organisert kriminalitet?
- Representerer det smittefare?
-    Hva gjør dette med folks menneskesyn?

Én kommentar

Knut Stian Olsen

14.09.2005 kl.02:25

Er ikke meningen å rette deg "hver" gang jeg kommenterer altså :))Men det er da vitterlig 4 spørsmål og ikke 3 som du stiller...Forøvrig er de spørsmålene uhyre viktig å kunne besvare for å finne løsninger på disse problemene. Det er mye sorg og lidelse knyttet til disse kvinnene og de fortjener all den hjelp og respekt vi kan gi dem...

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits