En mer rettferdig Skjenkepolitikk
 Venstre ønsker en skjenkepolitikk som oppleves som forutsigbar og rettferdig for næringen. Dagens prikksystem fungerer godt, og bør videreføres. Vi støtter prinsippet om at skjenkebevilling skal være lett og få og lett å miste. Det motsatte vil favorisere de store, veletablerte aktørene og gjøre det vanskeligere å starte noe nytt. Samtidig bør kontrollrutinene være utformet på en måte som lett luker ut useriøse aktører.

 

Venstre vil utvide maksimal skjenketid til den statlige maksgrensen kl. 03, og er samtidig tilhengere av at kommunene selv bør kunne sette grensen for skjenkestop. Det er ønskelig å stimulere til at byens skjenkesteder har ulike skjenketider for å unngå store opphopninger i sentrum nattestid. Skjenkestopp for uteservering bør være kl. 01, slik det er i dag.

Systemet med kulturskjenking der noen kultursteder kan servere alkohol en halvtime lenger er i stor grad basert på synsing og personlig smak for hva som er et godt nok kulturtilbud, og bør avskaffes.

 

Vi ønsker en skjenkepolitikk som fungerer som et virkemiddel i byutviklingen, og som oppleves som forutsigbar og rettferdig for næringen. Venstre ønsker at veksten i skjenkesteder i fremtiden først og fremst skal skje i bydelene. Dette vil vi sikre gjennom god byutvikling som gir oss urbane bystrukturer i bydelene, med restauranter, utesteder, kafeer osv.

 

Trond Wathne Tveiten

14 plass på Venstres liste i Bergen

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

40, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits