Må lære barna folkskikk??


Høyres Eva Ulvin mener det er på tide at foreldrene lærer barna sine folkeskikk, og foreslår å bruke kommunale midler på det.

Det ser ut til at så fort man opplever et porblem så er det staten som må inn med egne midler for å løse detr. At dette skulle komme fra en representant for Høyre er noe som overrasker meg stort. Er det ikke foreldrene sin oppgave å lære barna folkeskikk?? Hva med å heller ansvarliggjøre foreldrene litt å stille krav til dem siden det er de som har det egentlige ansvaret??
Dette forslaget er latterlig og jeg håper inderlig at det blir nedstemt.

17 kommentarer

VamPus

15.02.2007 kl.15:49

Sosialdemokrater! Det er alt jeg har å si om sånne "høyrefolk"...

Sexy Sadie

15.02.2007 kl.15:59

Politikere..

Trond

15.02.2007 kl.16:07

Vampus: Se det. Her er vi enige gittSexy: Heller byråkrater spør du meg

Mathias

16.02.2007 kl.16:31

Dett er et meget godt forslag, når man ser hva den oppvoksende generasjon lærer av folkeskikk. Det er jo helt sjokkerende. Se hvordan bosset flyter gatelangs i våre byer, alt hærværket som blir gjort av ungdom. Vampus og Trond Tveiten må innse at mange forledre er ikke i stand til å lære dem folkeskikk, fordi de ikke bryr seg, de er ikke til stede. Det beste ville vært å gjeninnføre spansrøret og mer disiplin i skolen. Grunnen til dette er muligens er at høyrekreftene har fokusert mer på rent faglig innhold, og for lite på disiplin, fordi etter krigen har denne forbaskede "frihetstenkingen" dominert norsk samfunnsliv. "Køss meg rævva"!!

Trond

16.02.2007 kl.16:34

Å bruke skolen som en arena er en ting, men dette er ikke annet et kontrollgalskap. Inntresant er dte hvis Ap pplutselig hatr blitt for fyssisk avstraffelse.

Mathias

16.02.2007 kl.21:56

Hvem har sagt at man gjør dette for kontroll? Man gjør det eventuelt for å hjelpe foreldrene og hjelpe samfunnet med dette problemet, og ikke minst hjelpe barnene. Å kalle dette for sosialdemokrati å lære barna folkeskikk ved hjelp av offentlige midler er jo heller søkt og helt bak mål. Både barnene til Høyrevelgerne og barnene til AP-velgerne trenger å læres folkeskikk. Det meget enkle grep man kan sette i gang med. Når jeg gikk på skolen, måtte vi stille oss opp på rekke foran klasserommet, også håndhilste vi en og en på "frøken" og sa god morgen. Litt senere da vi fikk lov å gå inn i klasserommet før læreren kom, måtte vi reise oss og si god morgen til læreren. Dette burde man gjort i dag også. Videre kunn man vært mye strengere med forsøpling av skolens område. Elevene burde gått rundt minst en gang i uken for å renske skoleplassen for boss. Da hadde de lært å plukke opp sitt eget boss. Så har vi kravet om bekledning på skolen som burde vært skjerpet inn. Denne "saggingen" burde vært bannlyst i norske skoler, sendt de hjem med melding og bedt foreldrene sende de på skolen med skikkelige klær. Kanskje skoleuniform hadde vært tingen. Det med fysisk avstraffelse er bare min personlige mening, og ingenting med AP å gjøre. Avslutningsvis, problemet i dag er ikke at vi har for lite frihet, heller tvertimot at vi har ALTFOR MYE FRIHET.

Trond

17.02.2007 kl.00:34

Så disse grepene her trenger man å spytte inn en mengde offetntlige midler for å få igang?? Dette utspillet er et like mye spill for galleriet som hver gang en frp politikker hyller etter at politiet skal få mer lov til å slå fra seg.

Mathias

17.02.2007 kl.13:54

Trond! Så hva mener du man skal gjøre når foreldrene faktisk ikke makter å ha en minimum av disiplin på ungene. Skal myndighetene bare lukke øynene, og tro at den frie oppdragelsen i Venstres ånd er det rette?Å sammenligne dette utspille med utspill fra Frp er jeg helt uenig, og helt latterlig. Jeg velger å tro at din negative innstilling til dette skyldes din unge alder og antagelig manglende erfaring med barn. Å oppdra barn er ikke en lett oppgave, det kan jeg skrive opp, så hvis man fikk hjelp av skolen til dette, hadde vært veldig positivt. Dvs. at man strammet litt inn på dette valgfrihetstullet i skolen, og krevd litt mer disiplin og orden. Før jeg fikk barn, trodde jeg på noe av det samme, at barneoppdragelsen måtte være så fri som mulig, men i praksis, fungerer det ikke slik; desverre.

Trond

17.02.2007 kl.14:14

Du vet veldig lite om Venstres ån selv om din far representerte partiet.Takk for du påpekker min unge alder, Siden flere påpekker at jeg er gammel siden jeg fylelr 32 den 21 april. Ikke kom til meg med den hånelige tonen heller. Jeg har vært sosialarbeider i over 4 år. Når jeg var 22 drev jeg en kafe for gatreprostituerte nærmest alene midt i Oslo. Kom faen ikke å vær frekk og fremstill at jeg ikke kjenner vireligheten her i verden. Jeg har aldri snakket om fri barneoppdragelle, jeg er bare i,mot det faktum at staten skal inn å nærmest styre barna. Gjerne innfør mer disiplin i skolen, men å innføre tiltakk videre utover dette syntes jeg er latterlig og inngripen i privatlivet.

Guro

17.02.2007 kl.16:20

Det finnes noe sannhet i uttrykket "det tar en landsby for å oppdra et barn", men sosialistene drar dette altfor langt når de mener det ikke er bra nok for et barn å bli oppdratt hjemme, at alle må gå i barnehagen for å få en A4 - oppdragelse. Venstre har tillit til at foreldre er i stand til å lære sine barn det mest grunnleggende, på det måten de synes er best, og at skolen i tillegg skal være en arena for innlæring av gode holdninger. De foreldre som faller utenfor og ikke makter sine oppgaver, skal selvfølgelig få hjelp hvis de ønsker det. Kommuner må gjerne gi fødselshjelp til nettverk for foreldre som sliter og trenger støtte, men la disse bli drevet av foreldrene selv. Det er foreldrene som har ansvaret for sin egen og sine barns situasjon.Mathias sine spanskrør, disiplin og skoleuniform vil ikke ha noe for seg med mindre man ønsker å oppdra norske barn til å gli rett inn i den kinesiske hæren anno 1950. Alle barn er forskjellige og har ulike behov. De mest urolige og ville barna jeg har kjent kom fra ekstremt disiplinerte hjem, de "blomstrer" når de kommer ut i den virkelige verden.

Mathias

17.02.2007 kl.18:19

I utgangspunktet kan man godt ha tillitt til at foreldrene klarer oppdragelsen, men praksis tilsier faktisk det motsatte. Om du har vært sosialarbeider, burde du vite at mange problembarn hadde ikke vært problembarn dersom foreldrene hadde stilt opp og/eller man hadde tatt tak i problemet på et tidligere tidspunkt. Problemet er at man vet ikke alltid hvilke barn som kan utvikle seg til problembarn. Så til Guro! Hva sosialistene gjør, er meg klinkende likegyldig, jeg er ivhertfall sosialdemokrat. RV og evt. SV får svare for seg selv. Så tilbake til Trond! Det er bra at du er for litt mer disiplin i skolen og ikke helt tilhenger av fri barneoppdragelse. Hva mener du med tiltak utover "dette"? Kan du spesifisere?Men du svarer ikke på det mest esensielle spørsmål; hvordan få barn og ungdom til å være litt mer disiplinerte og drive mindre pøbelskap, når foreldrene ikke klarer denne oppgaven?Når man først er inne på dette, så har såvidt jeg har forstått, Byrådet, trukket midler til uorganisert ungdom via disse fritidsklubbene som finnes i alle bydeler i Bergen, slik at det i Loddefjord bare er "klubbkvelder" en gang i uken. Dette er definitivt ikke nok. Dette birdrar til at ungdom heller reker gatelangs og henger på Vestkanten litt for mye. Å øke budsjettene for å aktivisere uorganisert ungdom er noe av tiltakene jeg kunne tenke meg.

Guro

17.02.2007 kl.18:57

Mathias: om du er sosialist eller sosialdemokrat er meg klinkende likegyldig. Potato / potato.Du sier selv at problembarn blir problembarn fordi foreldrene har sviktet. Jeg mener det er forskjell på de som ikke tar ansvar i det hele tatt, de som har forsøkt alt, og alle i mellomrommet. Alle disse foreldre og "problembarn" vil ha behov for ulike tiltak og ulik oppfølging. Det er typisk sosialdemokratisk (sosialistisk) å tro at ETT kommunalt tiltak vil dekke alle disse behovene bare man legger nok penger i det.

Mathias

17.02.2007 kl.21:52

Guro og Trond! Hvordan skal vi løse dette problemet med "rotløs-ungdom", displinproblemer generelt blant ungdom osv, hvis man ikke kan legge offentlige kroner på borde???? Eg bærre spør?Og har noen snakket om ett kommunalt tiltak, man kunne ha flere kommunale tiltak eventuelt. Det er klart at barn og ungdom er forskjellig, noen har behov for det ene og noen det andre. Ja, de er individer, selv om dette ikke er en sjargong vi bruker ofte. Det er desverre slik ja, men dette hindrer jo selvsagt ikke at man legger offentlige kroner på bordet.

Guro

17.02.2007 kl.23:44

Man løser det i alle fall ikke ved å sette problemungdommen eller deres foreldre i båser tilknyttet kommunale tiltak.

Mathias

18.02.2007 kl.11:32

Greit nok. Men det løser heller ikke noen problemer ved å bare konstatere dette. Hvordan løser man problemet? Det er en kjennsgjerning at mange ungdom har et disiplinproblem, det ser man hver eneste dag. Jeg tror ikke du har noe svar, inntil videre vil det beste være slik denne høyrdamen i Skien foreslår. Det er bedre å gjøre noe, enn å bare sitte å se at utviklingen går i negativ retning. Ja, du sier at det er foreldrenes ansvar. det er jo akkurat dette denne Ulvin i Skien sier, derfor vil hun opprette et nettverk for foreldre som kan diskutere forskjellige temaer i forbindelse med barneoppdragelse. For meg selv vil jeg ikke akkurat si at jeg gleder meg veldig til mine barn blir ten-åringer, da kommer kanskje slike problemer som er skissert i avisartikkelen i Varden. Jeg tror faktisk Trond har misforstått hele innlegget. Eva Ulvin mener at kommunen må bruke midler til det hun skisserer for dermed dempe ressursbruken for politiet, da måten pengene blir kanalisert er feil. Det nytter ikke bare å bevilge mer penger til politiet i kriminalitetsforebyggende tiltak, men også slik hun skisserer. Vi som innbyggere kan gjøre noe, og hun viser til et lignende prosjekt som har hatt positiv effekt, så hvorfor kan de ikke prøve dette hvis man har problemer i Grenland. Jeg vet ikke hva som er gjort i Loddefjord, men 2005 var ikke et eneste innbrudd i Laksevåg lensmannsdistrtikt. Noe er blitt gjort, og offentlige midler er blitt brukt til dette. Men hva som er blitt gjort kan jeg jo prøve å finne ut av.

Guro

18.02.2007 kl.17:37

Det finnes allerede en rekke kommunale tiltak rettet mot problemungdom (i alle fall i større kommuner, vil kalle Skien en relativt stor kommune), men det finnes fortsatt problemungdom. Barnevernstiltak, fritidstilbud, tiltak i skolen, megling og til og med kommunalt støttede tiltak i ulike menigheter (skremme problembarn med Jesus og Julenissen). Synes du ærlig talt det er på sin plass med enda et kommunalt finansiert tiltak rettet mot problemungdom? Det er vel ganske åpenbart å dytte mer penger inn i et system som ikke fungerer, i riktig god sosialdemokratisk ånd. Eller er det på tide å ansvarliggjøre foreldrene og barna selv på en annen måte? Jeg vet ikke hvordan, men jeg tror ikke byråkratisk utarbeidede kommunale tiltak er egnet til å skape holdningsendringer.

Mathias

18.02.2007 kl.19:34

Det vist seg ifølge artikkelen i Varden at det har hjulpet før på Gimsøy i Skien. Så hvorfor skulle ikke det hjelpe i hele Skien, eller i Bergen.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits