Parolemøtet i 8 mars komiteen i Bergen

Her er referatet av det som skejdde. Se hva dere syntes, jeg lo som jeg gråt av enkelte av vedtakene. Hva nei til Eu har med kvinnedagen å gjøre vet jeg jammen ikke. Her har dere forslagene og vedtakene. Velbekomme.

Referat fra parolemøte i 8.mars-initiativet 12. februar 2007

1. Debatt om hvorvidt menn skal ha tale og stemmerett på møtet
    - VEDTAK: Menn har talerett
    - VEDTAK: Menn har ikke stemmerett

2.  Votering over parolene:

Nr.    Parole    Forslagsstiller    Resultat
1    Kamp for full kvinnefrigjøring    AKP    VEDTATT
2    For full kvinnefrigjøring – knus patriarkatet    Ottar    TRUKKET
3    Knus patriarkatet    Rød Ungdom    VEDTATT
4    Menns overgrep = kvinners ufrihet    Bergen SV    VEDTATT
5    Tvangsekteskap er overgrep    Selvstendig dem. kurdisk kvinneforening    VEDTATT
6    Vold mot kvinner er ikke en privatsak     Amnesty    VEDTATT
6b    Kvinne! Bryt ikke sammen, bryt ut!    Krisesenteret    VEDTATT
7+
13    Ikke lønn etter kjønn – vi krever likelønn    Fagforbundet    VEDTATT
8    AFP og tidlig pensjon må være et reelt valg    Fagforbundet    VEDTATT
9+
10+15    Heltid en rettighet- deltid en mulighet    Norsk sykepleierforbund    VEDTATT
11    Bekjemp en kvinnefiendtlig pensjonsreform    AKP    VEDTATT mot 1 st.
12    Innvandrerkvinner, norske kvinner. Arbeid og gratis barnehager er kvinnekrav!    Selvstendig dem. kurdisk kvinneforening    VEDTATT, 1. avhold.
14    FO: En lønn å leve av. En dag å leve med. 6 timers normalarbeidsdag.    FO    VEDTATT mot 3 st.
16    Ja til 6-timersdag!    Rød Ungdom    TRUKKET
17    Heia Valla!    Rød Ungdom    AVVIST mot 13 st, 2 avhold.
18    Hadde en kalt Yngve Hågensen pusekatt?    Rød Ungdom    VEDTATT mot 5 st. 4 avhold.
19    Fjern kontantstøtten – bygg off. barnehager    AKP    VEDTATT, 2 avhold.
19b    Nei til mobbing og rasisme på arbeidsplassen    NKF    VEDTATT, 2 avhold.
19c    Fulle sosiale rettigheter til kvinnelige gründere    Bergen Unge Venstre    VEDTATT, 4 avhold.
20    Kriminaliser horekundene    Ottar    VEDTATT mot 1 st. 3 avholdende
20b    Kriminaliser horekunder nå!    AUF    VEDTATT
21    Stopp sexindustrien – vi forlanger ny pornolov, nå!    Ottar    VEDTATT; 4 avhold.
21b    Solidaritet med alle kvinner, også prostituerte    Bergen Unge Venstre    AVVIST mot 16 st, 4 avhold
21c    Prostitusjon er ikke arbeid    NKF    VEDTATT mot 1 st, 3 avhold.
22    Jenters kropp, jenters grenser – si nei til seksuell trakassering    Sosialistisk Ungdom    VEDTATT
23    Feministisk selvforsvar inn i skolen    SU    VEDTATT, 2 avhold.
24    Nei til seksuell trakassering    Rød Ungdom    VEDTATT
25    Nei til skjønnhetstyranniet    Rød Ungdom    VEDTATT
26    Ja til et sunt skjønnhetsbilde    Rød Ungdom    VEDTATT, 1 avhold.
26b    Først menneske, så kvinne    Bergen Unge Venstre    AVVIST mot 8 st, 10 avhold
27    Støtt kvinnenes kamp i Latin-Amerika    LAG    VEDTATT
28    Kvinner sier nei til EU og EØS    Nei til EU    VEDTATT mot 6 st, 1 avhold.
29    Styrk FNs fredsbeverande arbied – nei til USA som verdenspoliti    Fagforbundet    VEDTATT mot 7 st.
30    Udanning – fremtid for Afghanistan    Afghanistankomite    VEDTATT
31     Støtt afghanske kvinners kamp mot undertrykkelse    Afghanistankomiteen    VEDTATT
31b    Kamp mot krig og kapital – kvinnekamp er klassekamp    Internasjonale Sosialister    AVVIST mot 9 st, 11 avhold
32    Nei til kvotering av kjønn    Unge Venstre    AVVIST mot 4 st, 1 avhold
33    Ja til radikal kjønnskvotering i akademia    Høyden SV    VEDTATT mot 3 st, 2 avhold
34    Sjølbestemt abort inntil 18 uker    Ottar    VEDTATT mot 3 st, 2 avhold.

3. Arbeidsutvalget blir innvilget rett til å godkjenne paroler som kommer etter parolemøtet.

4. Forslag til hovedparole:
- Kriminaliser horekundene!
- Kamp for full kvinnefrigjøring
- Heltid en rettighet – deltid en mulighet.
- Ikke lønn etter kjønn, vi krever likelønn

VEDTAK: ”Kamp for full kvinnefrigjøring” er hovedparole

VEDTAK: Vi skal ha flere enn en hovedparole.

VEDTAK: Følgende paroler blir også hovedparoler:
- Kriminaliser horekundene!
- Heltid en rettighet – deltid en mulighet.
- Ikke lønn etter kjønn, vi krever likelønn

PROTOKOLLTILFØRSEL

”Jeg anser det som rystende at et forum som jobber for likestilling mellom kvinner og menn ikke anser menns meninger som viktig nok til å la dem ta del i det viktige arbeidet med å arrangere 8.mars-toget.

Jeg kom hit fordi jeg engasjerer meg i kvinnekampen, og jeg ser på det som krenkende og diskriminerende at min mening som mann ikke blir verdsatt.”

Støttet av: Pauline Søvik, Rasmus L. Rasmussen, Kjetil Veule, Jørgen Lier, Gunnveig Grødeland, Sara Henriksen, Idun Bortne, Elin Erevik, Turid Svea, Martin Krossnes, Tollef Liavåg, Åsta Myr, Bjørn Magne Hufthammer.

Sjekk også ut:

http://www.bt.no/lokalt/bergen/article340812.ece
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1644109.ece

Anders Skoglund (V) vil frata Kvinnedag-arrangørene likestillingsprisen.

4 kommentarer

mann

15.02.2007 kl.18:55

Hvilken del av ordet «kvinnedagen» er det som er vanskelig å forstå?

Bjørn Th

15.02.2007 kl.20:03

Nei, hav har egentlig EU med kvinnefrigjøring å gjøre? Jeg lette litt og fant denne: http://www.kvinnefronten.no/Tema_politikk/691Samme argumenter som venstresiden ellers; EU ødelegger sosiale rettigheter, globalisering medfører prostitusjon osv. Svært tynne argumenter spør du meg. De gjør et stort nummer ut av at EU ikke pålegger alle sine medlemsland å ha samme abortreglement, på samme måte som med handel. Ikke visste jeg at EU har makt til å påvirke medlemslandenes abortlovgivning(?).Bare tull, med andre ord.

Trond

15.02.2007 kl.23:36

Mann: Det har vært et åpent møte i åresvis uten slike regler. Når andre menn enn de fra ytterste venstre møter opp så innfører man nekting i stemmeretten.Bjørn TH: Morsomste er jo at de i det ene sekundet syter at EU tar fra nasjonalstranene makt så de ikke kan bestemme lokalt- For deretter er sure for at EU ikke innførerer en felles lov for Europa på de sakene de selv syntes er viktige.

Egoisten

28.02.2007 kl.13:28

Ja på dette møtet var det FULL likestilling ja... Lenge leve 8. mars..*knise som en kvisete 14-åring*

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits