Appell for parlamentarikerforsamling i FN

 
Les og signer denne appellen for å opprette en parlamentarikerforsamling som permanent organ i FN, som et ledd i en vidare demokratisering av verdsorganisasjonen:

http://www.uno-komitee.de/unpa/

10 kommentarer

Mathias

17.01.2007 kl.08:19

Og hva er argumentet for? og hvorfor mener du at FN ikke er demokratisk nok? Og ikke minst, tror du FN blir mer handlingsdyktig av den grunn???Her er det for mange spørsmål?Dessuten, demokrati er ikke løsningen på alle problemer Trond, det må selv du vite. Demokrati kan være spiren til konflikt i mange tilfeller. Å bruke Norge som en modell for verdenssamfunnet er vel neppe veien å gå, Norge er et overdemokratisert samfunn, hvor alt som skal gjøres må gjennom høringer og utredninger før noe som helst blir gjort. Bare se på BYBANEN!

Trond

17.01.2007 kl.13:43

Fordi i dag blior FN styrt av yttesrte få nasjoner. Se bare på konflikten i Israel eller hva Usa foretar seg i verdenssammfunnet. I de tilfeller er FN fullstendig låst fast. Jeg har ikke sagt noe om at det norske demokratiet skal være modellen så hvor du tar det fra lurer jeg på. Demokrtiet mener jeg fortsatt er det beste, du vil vel ikke ha dikattur??

Mathias

17.01.2007 kl.21:38

Klart man ikke vil ha diktatur, men jeg tror ikke FN blir noe bedre om FNs hovedforsamling blir mer demokratisk, eller at man avvikler ordningen med faste medlemsland i Hovedfordsamlingen eller lignende. USA vil under alle omstendigheter overkjøre FN med eller uten deres innflytelse. Intensjonen din er god, men det er blir et slag i løse luften. Det er litt naivt å tro at FN blir et bedre organ med mere demokrati, når som du sier at Israel og USA styrer det hele. Det vil de forsette med om det blir som du vil.

Trond

17.01.2007 kl.21:47

Grunnent til at de styrer som de vil i dag er jo fordi det ikke er mer demokrati. Jeg trro også at det mer demorkatisk fn vil skape ølangt mer entusiasme en dagens modell.

Mathias

18.01.2007 kl.09:07

Idealisme er helt ok, men jeg frykter du er litt naivistisk når gjelder dette. Det er sikkert på grunn av slike holdninger i Venstre at jeg aldri vurderte Venstre som min far. Venstre har litt mye idealisme i seg, og for lite realisme. Dette viser mange utspill fra spesielt Sponheim, som er vel og bra, fra et idealistisk synspunkt, men ikke hvis en skal se på realitetene. Avslutningsvis; tror du at FN blir mer demokratisk om 100 skriver under på dette eller 100 000??? Neppe.

Trond

18.01.2007 kl.11:41

Nå må du gi deg. Bare fordi jeg er uenig med dege r det ikke snakk om naivisme. Det er ikke akkurat sm,åp navn bak dette heller å kalle dem naive er som å kalle Stoltenberg for å være mindre intligent. Nå er det pussig. Det finnes faktisk slike holdninger i ditt parti også. De er inntreant hvordan du beskriver ditt egent parti. Fra et idelistisk parti som faktisk ønsket og skapte en ny politisk dagsorden til og bli et parti som er konservativt parti som står fast på det de en gang gjennomførte til evig tid. Det er ikke snakk om å flytte fjell, men å flytte en og en stein av gnagen. Rettferdighet er og vil alltid bli en seig og lang prossess, men det er viktig å starte den. .

Mathias

18.01.2007 kl.12:31

Jeg sier bare lykke til, men desverre gir jeg ikke deg mye håp i dette arbeidet. Du ser jo bare alle anstrengelser for å gjøre EU mer demokratisk, hvordan skal man klare å gjøre FN mer demokratisk? Dette er naivisme, selvom jeg ikke er uenig med deg, heller tvert imot. Jeg er helt enig i at FN burde demokratiseres, men jeg tror ikke det er realistisk.

Trond

18.01.2007 kl.12:43

Man trodde i sin tid å opprette FN var nait, opprette Eu var nait, å kjempe for demokrati så overhodet var naivt osv osv kampene er uendelig.Jeg tror ikke dette er gjort i en håndvendig, men a\man må starte en prosess.

Mathias

19.01.2007 kl.13:08

EU var naivt? Njet. EU ble som sagt grunnlagt som en følge av den Fransk Tyske stålunion, og stål er ikke akkurat noe man forbinder med naivisme. FN, ja sikkert, men har jo vært en adskillig større suksess en Folkeforbundet. FN har sin misjon i nødhjelpsarbeid og internasjonalt arbeid generelt, å prøve å demokratisere Hovedforsamlingen vil ikke fungere så lenge USA er en supermakt. Det første man kan begynne med er ihvertfall avikle ordningen med faste medlemsland. Konsekvensen blir jo at 25 afrikanske land kan nedstemme resten av verden. Er det dete du ønsker? Nei, for å være det det er, er FN faktisk demokratisk nok, jeg ser ikke noe behov for noen revolusjon, men kun skrittvise reformer innenfra som ikke vil skje om noen tusen mennesker skriver under på et opprop. Demokrati er ikke nødvendigvis en "matematisk" størrelse, det har jo Venstre erfart flere ganger, uten å repetere det.

Trond

20.01.2007 kl.00:43

Vel nå gjentar jeg meg selv, jeg har ikke sagt at FN bør demokratiseres etter norsk modell, men at reformer bør gjøres og det snart. Det at man begynner med et oppro er bare en begynnesle. Du vet like godt som meg at slike tinhg tar lang tid og at det ikke avr ment at disse reformene skulle komme over natten.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits