Mer folkestyre !

En ny lovbestemmelse gir alle innbyggerne i enhver kommune en større anledning til å påvirke utviklingen i sin egen hjemkommune. Lov om initiativrett sier at når minst to prosent av innbyggerne i en kommune fremmer et forslag - så skal kommunestyret behandle det. Dette er gode nyheter og er helt i tråd med det Venstre står for – nemlig den menige innbyggers medbestemmelsesrett og muligheter for en større åpenhet i demokratiet. Man trenger ikke å ha stemmerett for å fremme en sak – noe som innebærer at barn og unge, skoler, eldre eller organisasjoner kan fremme forslag ovenfor kommunestyret. Forutsetningen er bare at minst to prosent av innbyggerne i kommunen står bak forslaget. Den nye loven sier at forslag fremmet på denne måten må behandles av kommunestyret innen seks måneder. Dette er en lang tidshorisont. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta en kort frist, for eksempel to måneder – slik at saken ikke blir for gammel.

Min oppfordring til alle som brenner for en sak er derfor - benytt dere av denne muligheten til å være med og påvirke utviklingen i nettopp DIN kommune

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits