Eu sine innstitusjoner del 1

 

Meningspolitiet har ser ut til å være på krigsstien når det gjelder Eu. Det er ikke meg imot som ønsker en EUropa debatt hjetelig velkommen. Jeg har tenkt å legge mye vekt på EUropa stoff i denne bloggen fremover og alle er selvfølgelig hjertelig velkommene til å være med i debatten.
Her først en liten presentasjon av hva EU sine innstitusjoner egentlig dreier seg om. Noe å lese for Senterpartister. Mye mer vil komme senere.

EUs institusjoner

Europaparlamentet Verdens største flernasjonale parlament velges hvert femte år med direkte valg fra medlemslandene. De 732 representantene vedtar lover, godkjenner EUs budsjett, opptak av nye medlemsland og holder et øye med Europakommisjonens virksomhet. Medbestemmelsesprosedyren er den mest brukte beslutningsprosedyren. Når denne brukes har Ministerrådet og Europaparlamentet like stor makt, og Europaparlamentet kan forkaste forslag de ikke vil godkjenne. Parlamentet møtes i Strasbourg og Brussel. I 2004 var det valg til Europaparlamentet i alle 25 medlemsland, og det nye Parlamentet åpnet sin første sesjon 20. juli 2004.

Det europeiske råd Består av medlemslandenes stats- og regjeringssjefer, samt Kommisjonens president. Trekker opp de politiske retningslinjene og driver samarbeidet framover. Tar avgjørelser i de viktigste sakene eller der fagministrene ikke har klart å bli enige. Formannskapet går på omgang mellom landene hvert halvår.  I denne forsamlingen foregår også periodevise forhandlinger om endringer av EUs traktater; dette kalles Regjeringskonferansen eller Intergovernmental Conference (IGC).

Ministerrådet - EUs lovgivende organ sammen med Europaparlamentet. Består av en minister fra hvert medlemsland (i f. eks fiskerispørsmål møtes fiskeriministrene). Vedtak gjøres med simpelt flertall (51%), kvalifisert flertall (71%) eller enstemmighet (100%.) Landene har ulik stemmevekt ut fra størrelsen. Fra 1. november 2004 trer en ny stemmevektsfordeling i kraft som følge av Nice-traktaten. Gjennom de ulike traktatforhandlingene har bruken av kvalifisert flertall blitt utvidet, men noen områder krever fremdeles enstemmighet. Rådet for generelle anliggender (utenriksministrene) har et overordnet ansvar for å koordinere EUs politikk.

Formannskapet - Landene i EU bytter på å holde formannskapet. Medlemslandet er i en periode på seks måneder ansvarlig for å lede møtene i Det europeiske råd i Brussel og Luxemburg samt organisere formelle og uformelle rådsmøter i hjemlandet. De er også ansvarlige for å lede de offisielle arbeidsgruppene som forbereder rådets ministermøter.

Europakommisjonen – EUs utøvende organ. Består av 20 kommissærer som utpekes av medlemslandene og godkjennes av Parlamentet. De fem største landene har to kommissærer, mens de øvrige har én. Fra 1. november 2004 har alle landene  én kommissær. Kommisjonen leder forvaltningen i Brussel på ca. 24 000 ansatte. President siden 2004: José Manuel Barroso. Kommisjonen har enerett på å fremme forslag til ny lovgivning. Den har ansvaret for at det endelige vedtaket bli iverksatt og etterlevd og har myndighet til å fatte vedtak innenfor visse områder, f. eks konkurransepolitikk.

EF-domstolen – Er satt til å tolke traktater og lovverk. Kan dømme i alle typer saker som dekkes av de felles lover og regler, og kan dømme enkeltpersoner, bedrifter og land. Kommisjonen kan anlegge saker og kan selv bli dømt. Domstolen har tjuefem dommere – én fra hvert land- som utnevnes for 6 år av gangen. Dommerne utpekes av regjeringene i fellesskap. Dommerne blir assistert av ni generaladvokater.  Domstolen har sete i Luxemburg.

Den europeiske sentralbanken - Den europeiske sentralbank (ESB) har ansvar for pengepolitikken til de 12 landene som deltar i eurosamarbeidet. Den ble opprettet i 1998 og har sete i Frankfurt. Sentralbanken skal føre en valutapolitikk som bidrar til lav inflasjon og den kan endre rentenivået for å oppnå dette.

Andre viktige organ
Den økonomiske og sosiale komité består av representanter for fagbevegelsene og organisasjonslivet og avgir særlig synspunkter på spørsmål om arbeidsliv og sosialpolitikk. Regionskomiteen består av representanter for lokale og regionale myndigheter og uttaler seg blant annet i kommunal- og regionalpolitiske spørsmål. Revisjonsretten kontrollerer bruken av EUs budsjettmidler. Ombudsmannen tar i mot klager fra EU-borgere som føler seg urettmessig behandlet av administrasjonen i EUs institusjoner.

3 kommentarer

Martin

19.02.2006 kl.13:19

Må som sagt sette meg mer inn i dette, så synes det er bra at du vil ta opp EU fremover. Jeg synes det er kjempebra at de bekjemper inflasjon. Det er veldig viktig at den ikke går over styr.

Meningspolitiet

01.03.2006 kl.12:19

Fint tiltak. Nå savner vi bare litt refleksjon fra Trond over hva dette vil si. Men for all del.

Trond

01.03.2006 kl.13:42

Som sgat her meningspoliti, dette var del en, men det kommer mer. Noe spesefikt du lurer på så kan jeg ta for meg det og.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits