Hvor går grensen for å forby ekstreme meninger

I Ginas lille røde leste jeg innlegget Menneskeforakt og vold på tinget? Spørsmålet hun tar opp er inntresant nok og dreier seg om hvorvidt rasister skal få lov tiil å ytre seg eller ikke. At folke r edd for hva rasistiske ytringer kan medføre kan jeg forstå. Især etter det meget kjedeligte valgresultatet i gårsdagens regionvalg i Tyskland.

Hun legger ved sos rasisme sitt sy som sier så: Økt ytringsfrihet for nazister betyr innskrenkning av andres friheter. Rasistenes rett til å ytre seg er andres plikt til å la seg forhåne.

Da blir mitt spørsmål hvor går grensen for hvilke regimer som kan støttes offentlig??
Skal man slå ned på kristne som ønsker en stat styrt etter bibelen??
Islamister som ønsker et taliban regimer??
Eller hva med kommunister og sosialister som åpenlyst sier at de vil gjennomføre revlusjon for å kaste landets myndigheter??
Jeg tror ikke at noen av de andre regime skiftene heller vil føre til mer diktatur en det andre.
Ytringsfrihet er en unik rett som ikke bør begrenses. Så kanskje enkelte burde tenke mer på hva som skaper rasisme og troen på totalitære regimer enn å forsøke å forby det med det hå at det forsvinner.

12 kommentarer

Gina

19.09.2006 kl.00:18

Det er klart at det er et poeng å diskutere hvor ytringsfrihetens grenser går. Men ytringsfrihet er ingen konstant. Det er for eksempel ikke lov å true andre. Det går ikke an å skille rasehat fra nazisme, dermed er nazismen i sitt vesen er en trussel om vold.

Trond

19.09.2006 kl.00:21

Det e rikke lov til å true andre, men burde ikke da andre idologier som truer også forbys.Når man truer med revlusjon eller ønsket om ekstremt relgiøst styreburde ikke disse da også forbys.Hvem skal betsemme hva som er menenskefientlig elelr ikke, du?? SOsasime?? hvilke verdi komisjon skal sette grensene

fehodeode

19.09.2006 kl.00:22

Ensidig og bevisst hetsing av muslimer over mange år, slik vi har sett det siden 2001 og 9/11, skaper selvsagt rasisme mot muslimer. Forby det, altså den bevisste hetsingen av folkegrupper i mediene, så er mye gjort, mener jeg.La folk ellers få si og skrive og stemme på hva de vil.

Emil

19.09.2006 kl.06:57

Såkalte "liberale" elementer fra enstre, vil neppe noengang forstå omfanget av den omtalte ytringsfriheten. Ytringsfriheten er *ikke* en rett til å ytre seg. Den eneste reèle friheten er negativ frihet, altså frihet fra tvang/vold. Ytringsfriheten etableres dermed gjennom at vi har ingen rett overhodet til å yte vold mot andre mennesker såfremt de ikke yter en reèl vold selv. Det er ikke ytringsfriheten som setter disse diktatorene ved lederstolen. Det er det forbannede demokratiet. Behold det konstitusjonelle monarkiet, eller hvis du insisterer, etablèr limited-government.

Trond

19.09.2006 kl.11:07

Jo ytringsfriheten er retten til å ytre seg og hevde de meningende man måtte ha uannsett hvor merkelige de måtte høres ut. Blir det snakk om trusler og vold vi dette selvfølgelig gå inn under straffeloven. Nei dete r ikke ytringsfriheten som setter diktatoirer ved makten, men mangelen påd en. Eller rettere sagt folk ansvar ovenfor å delta aktivt i den demokratiske kampen. Demokratiet er grunnsteinen i vårt samfunn, komme med halv løsnionger så du foreslår er å ta flere steg tilbake i feil retning.

Emil H.

19.09.2006 kl.15:17

Hei, Trond. Jeg vet du ikke føler deg tilfreds med at dine "smidige" teknikker fører frem, men nuvel. Ytringsfriheten er ikke, og vil aldri være en "rett til." Å ha rett til ytringsfrihet ville ført til at det var ulovlig å ikke trykke ytringer sendt inn til avisene. Fordi disse meningene har "rett til ytring".Y tringsfriheten er min frihet til å ha en mening fordi den ikke medfører en fysisk vold. Er det bare meg, eller har den såkalte "liberale" Venstresiden fått et problem når de ikke lenger kan skille mellom negativ og positiv frihet? Jeg kan dessuten ikke se poenget til motargumentet ditt ang. ytringsfrihet og diktatorer. Hvis mangel på ytringsfrihet fører til diktatur, hva er den såkalte "liberale" sosio-fascismen du fremmer? Hvorfor forby nazistiske holdninger? Demokratiet er roten til korrupsjonen av vårt samfunn. Sannhet er ikke et sosialt femonen. Vold derimot, er et sosialt fenomen - siden demokratiet tillates å styre over de som verken har stemt eller er enige med det. Siden vold er umoralsk, er dermed demokratiet umoralsk. Faktisk, så er monarkiet mer moralsk enn demokratiet. Monarken er født inn i sin rolle, mens folkevalgte nødvendigvis må være onde (fordi de søker seg til sin stilling, ofte gjennom tvilsomme metoder). En folkevalgt har ingen garanti for at han vil sitte videre, og vil dermed snylte ut, og reformere (yte vold) så meget han kan i løpet av sin periode. Monarken derimot, har langsiktig interesse i å bevare kongeriket.Demokratiet er en vold, og en ondskapsfull vold. Det er nødvendig, hvis det i det hele tatt skal være en stat, å regulere makten til de folkevalgte. En limited-government prøver ikke å stjele pengene til folk for å så redistributere dem til parasitter. Den prøver ikke å regulere markedet. Den holder seg rett og slett til å tilby lov- og forsvarstjenester, og intet mer. Det er ingen halv-løsning. Det er fornuft, en kontrakt og et steg i riktig retning.Det er bl.a på grunn av skyggefascister som deg, at jeg meldte meg ut av Unge Venstre.

Conad

19.09.2006 kl.21:18

Med dine holdninger, Emil, er vel Venstres ideologi mer enn nok til å ikke bli medlem. Kanskje du burde sjekket hva partiet faktisk står for før du melder deg inn? Har ihvertfall forståelse for at du meldte deg ut av Unge Venstre - det var vel fint lite der du var enig i.Ytringsfriheten er en rett til å kunne ytre sine meninger uten fare for straff eller forfølgelse. Vi har ikke formidlingsplikt - media står fritt til å videreformidle de meningene de måtte ønske.Det er flere grunner til å ikke forby bla. nazistiske holdninger - bla. at ved å få disse holdningene opp i dagen kan man bekjempe dem med argumenter og informasjon. I tillegg til de prinsippielle grunnene med at alle har ytringsfrihet innenfor de begrensinger som ligger i lovverket (feks. trusler).De aller fleste folkevalgte (fra alle leire) er det fordi de har ett ønske om å gjøre samfunnet bedre. At de nødvendigvis må være onde er en påstand som for meg viser at du sliter med virkelighetsforståelsen. Det betyr ikke at det ikke finnes annet enn rent mel i forskjellige poser - men dog. Det er da måte på.Åpenhet og demokrati er den sikreste veien i kampen mot korrupsjon. Jo mer lukket ett system blir, jo bedre forhold har korrupsjonen. Ved å åpne opp forvaltningen vil eventuell korrupsjon komme frem i lyset - og de demokratiske prosessene vil luke ut dem med andre hensikter enn folkets beste.

Trond

19.09.2006 kl.22:14

Hvis du var motstander av demokratiet i utgangspunktet, hvorfor var du da medlem i unge venstre?? Du fremstilelr meg som facist, mens du mener at monarki er mer morlaks en demokrati. Hva er morlask med makt som ikke har legitimnittet utenom at den er arvelig?? Menneskete r roten til korukksjon og det som skejr galt i et samfunn, uikke demokratieet. Fordelen med demokartiet er at med åpenhet og ytringsfrihet kan amn få avdekket og endret saker og ting, mens i slike dikaturformer du ønsker er det nærmest umulig.

Shoaib

19.09.2006 kl.22:21

En annen ting er jo hva er ekstreme meninger ... Satt nettopp og så ferdig Standpunkt, og der sier man (ulike aktører) at å tro noe slikt som imamene gjorde er rett og slett feil, og skulle være ulovlig så å si. Jeg greier ikke å se det "ekstreme" i disse standpunktene som betviler den offentlige forklaringen på hendelsene 11. sept. I så måte vil jeg anbefale denne artikkelen ifra dagbladet idag.http://www.dagbladet.no/kultur/2006/09/19/477137.html

Conad

19.09.2006 kl.23:26

Alle versjoner er det lurt sette kritisk søkelys på - og å tro at amerikanske myndigheter alltid forteller den hele og fulle sannhet er nok mer ekstremt enn det motsatte..... Jeg har ingen problemer med å tro at det finnes informasjon hos amerikanske myndigheter ang. 9/11 som de ikke ønsker pubilisere.Islamske imamer har nok begrenset troverdighet i den "etnisk norske" befolkningen - og deres uttalelser fører nok derfor (desverre) til større skepsis og avstandstagen bland "folk flest" her i landet. Men, Hansens uttalelser hjelper nok ikke til her heller. Langt på vei tror jeg hans utbrudd er værre - fordi "folk flest" er vant til uttalelser fra imamene som er på kanten av den almenne oppfatningen.Uansett, ønsket om å forby disse uttalelsene skremmer - stikker ikke følelesen for ytringsfriheten dypere? Er det en ytringsfrihet for meninger vi er enige i vi ønsker? Det er da ytringer som går på tvers av den almenne oppfatningen som trenger beskyttelsen.Interessant artikkel i Dagbladet her. Men selvom jeg tror de amerikanske myndighetene er troendes til litt av hvert synes jeg at en teori hvor de står bak 9/11 nok er litt vel spenstig. Derimot mener jeg at de har utnyttet denne tragedien skamløst, og tror gjerne at de kan ha "pyntet" på både det ene og andre i denne sammenhengen.

Pål

20.09.2006 kl.23:08

Emil H. skriver: "Faktisk, så er monarkiet mer moralsk enn demokratiet. Monarken er født inn i sin rolle, mens folkevalgte nødvendigvis må være onde (fordi de søker seg til sin stilling, ofte gjennom tvilsomme metoder). En folkevalgt har ingen garanti for at han vil sitte videre, og vil dermed snylte ut, og reformere (yte vold) så meget han kan i løpet av sin periode. Monarken derimot, har langsiktig interesse i å bevare kongeriket."Vel, i hvert fall i min verden er det ikke bare frihet fra vold som er viktig, men frihet fra tvang. Så langt tror jeg at jeg og Emil kan være enige. Men Emil, er ikke monarkens arvede posisjon nettopp tvang, all den tid det er et reellt press på arveprins(ess)en til å ta på seg en oppgave vedkommende er født inn i?

GurgleBurger.

10.10.2006 kl.17:37

Så Emil mener at monarkiet er mer moralskt enn demokratiet.. Intressant. Monarkiets problem har ofte vært at inkompetente personer ender opp på tronen, fordi denne stillingen ikke er konkurranseutsatt, og dette problemet forsterkes av at de kongelige ofte har vært utsatt for innavl, fordi de er så fisefine at de bare kan ha seg med hverandre. For at monarkiet skal fungere må dette problemet løses. Den som blir valgt som den første kongelige må være valgt på grunnlag av høy inteligens, godt utseende, et familietre med høy alder og få eller ingen arvelige sykdommer, og god mental og fysisk helse. Deretter må denne personen finne en dame med lignende kvaliteter, og så må de få massevis av barn, slik at det blir mange etterkommere å velge mellom når kongen en dag skal legge inn åra som nasjonens leder. Kongen bør til slutt velge sin heftigste, smarteste, sterkeste, peneste og flinkeste sønn til ny konge - og denne personen må igjen finne seg en fin, flink, sunn osv dame som han kan få masse unger med. Her er det naturligvis svært viktig at damen han gifter seg med/får unger med på ingen måte er i slekt md han selv. Etter ett par generasjoner der kongefamilien er sitt ansvar bevisst, og utfører sin hellige oppgave, som er foredlingen av egne gener, vil utrykket "blått blod" få en ordentlig betydning. Sist men ikke minst må kongefamilien og ministrene hans etablere et korporativt system der hver ministerstilling får en korporasjon hvor demokratisk valgte representanter for konsumentene, arbeidstakerne, arbeidsgiverne, staten, og diverse ekspertforeninger er representert. Aller sist må en landsdekkende ungdomsorganisasjon etableres, og det må mere disiplin inn i skolen, samt uniformer der også. Dermed unngår man forfall hos den oppvoksende generasjon, og kongedømmet kan holde seg friskt, moralskt og edruelig i hundrevis av år. På den måten kan man lage et stabilt, og godt styrt samfunn, uten all den skrikingen og idiotien til Kristin Halvorsen. HEIL IL DUCE!

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits