Om Eu, folkeavstemmninger, demokrati og penger

Nei til EU (NTEU) har hatt mane velskrevende innlegg om de to EU-rystende folkeavstemninger. Og påstanden er da at i EU har man intet demokrati, heller ikke når det gjelder folkeavstemningene.

Selvsagt er det et demokratisk resultat vi ser i folkeavstemningene i Frankrike og Nederland. Folket har stemt og ingen har tvunget dem til det ene eller andre. Like selvsagt kan man alltid diskutere hvor mye demokrati og hvilken type demokrati man har med å gjøre her og der. Mye av nei-siden argumentasjon forutsetter en krystallklar og entydig definisjon av begrepet demokrati. Noe som ikke finnes, ei heller det perfekte demokrati. Land som vi regner som demokratiske varierer sterkt innbyrdes, men allikevel er de demokratier. I Norge har vi heller ikke perfekt demokrati: en stemmes verdi avhenger av bosted.

Når det gjelder det samme demokrati, trenger vi ikke gå utenlands for å se prosesser som kan være tvilsomme demokratisk sett. Saken om lokaliseringen av vår (dengang) nye hovedflyplass er et eksempel som jeg regner med Nei-siden vil stille like store spørsmålstegn ved.

Allikevel er Norge et demokrati. Allikevel var det en demokratisk avgjørelse som det franske og det nederlandske folk tok.

Nei-siden nevner at ja-siden i de to landene hadde godt med penger og «det haglet med advarsler og trusler mot nei-siden». Når det gjelder pengefordelingen ser jeg ikke bort fra at Nei-siden kan ha rett, men lite fakta og mye konspirasjonsteori ligger nok til grunn. Men jeg hører uvilkårlig lyden av knust glass her. I Norge, «annerledeslandet», er vi sterkt annerledes også på det økonomiske området i EU-saken.

NTEU nekter å offentliggjøre sine budsjetter, nekter å vise hvem som er deres sponsorer. Det eneste vi vet er at Bondelaget (eller var det Tine?) har sagt at det «ikke skal stå på penger». Vi vet også at NTEU har bygd ut et nett av fylkessekretærer som vi på jasiden bare kan drømme om. Den logiske konsekvensen av Nei-siden sin kritikk, er da at vi, i henhold til offentlighetsprinsippet i et demokrati, også får kjennskap til NTEU's budsjetter, og av hvem de får sine inntekter. Ja-siden har lagt sine regnskaper ut på nett.

Til slutt har nei-siden en tendens til å gjøre et poeng av at EU er «liberalistisk». Ut i fra hva de siterer, passer «kapitalistisk» bedre. Dette synet avhenger selvfølgelig av øynene som ser. Norsk venstreside liker  hverken «kapitalisme» eller  «liberalisme». Problemet er da at denne kapitalismen er hva et overveiende flertall i Norge, og i Europa, vil ha. Derfor de om denne synsingen. Men uansett hva som ellers kan sies om dette: EU's kapitalisme og frihandel er ikke et mål i seg selv, men har den tydelige hensikt å forhindre krig i Europa. Det altoverskyggende målet er å hindre europeiske stater i å gå til krig mot andre europeiske stater. Krig i Europa må forhindres. Og med freden, og fredelig samhandel, kan velferd utvikle seg. Hvilket skulle være et godt formål også i henhold til Nei-siden.

6 kommentarer

Andreas

21.02.2006 kl.14:27

Blir for langt å skrive komentar om dette, *så peke på* --> http://erbest.com/wordpress/2006/21/02/om-eu-folkeavstemmninger-demokrati-og-penger/Klarte på en eller annen merkelig måte å skrive denne komentaren her først:http://trond.weblogg.no/190206211423_senterpartiet_uten_troverdighet_.htmlDu kan godt slette den, og de siste linjene her :P

hervé

21.02.2006 kl.15:10

I Frankrike har hatt folk mange vanskeligheter med å forstå debatten om den europeiske konstitusjon. Venstre var halvere, Hoyre var for en "ja"... men Hoyre var (er) ganske upopulaert(selv om ekstremismen øker i landet dessverre) og Venstre var (er, men det bedrer seg)uordentlig... Da folk har blitt bekymret og har valgt for en "status quo ante bellum". Så synd for Europa.....

hervé

21.02.2006 kl.15:32

ooops "har folk hatt" , "venstre var halvert" ;0)

Mathias

21.02.2006 kl.20:44

Hva med TJA til EU da?

Trond

21.02.2006 kl.20:51

Tja til EU?? jeg har allerede bestemt meg for lenge sidne. Det er og blir JA

Mathias

21.02.2006 kl.23:23

Det burde jo vært en organisasjon som het TJA til EU, er du ikke enig?

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

40, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits