Woodoo presten Lars Sponheim

Venstre-lederen ble i 2004 karakterisert som en vaskeekte voodoo-prest av Ap-leder Jens Stoltenberg da han uttalte at lavere skatt ga høyere skatteinntekter og mer velferd. Nå viser skattestatistikken for de siste tre åra at Sponheim kan ha hatt rett."

"Lars Sponheim advarer nå regjeringen: Hvis aksje- og kapitalbeskatningen økes, vil skatteinntektene for staten og kommunene gå ned."

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/03/21/461320.html

Så mye for Jensemann sin grad i samfunnsøkonomi og hans tro på Keynesianske metoder...

7 kommentarer

Mysjkin

24.03.2006 kl.02:54

Du har en god blogg gående her og jeg har stor sympati for synspunktene dine. Dessverre inneholder postene dine så mange skrivefeil at det blir vanskelig for leseren å få med seg meningsinnholdet (som er bra). Min vennlige anbefaling er å forsøke å luke ut de fleste skrivefeilene slik at bloggen blir mer lettleslig.Mysjkin

Mathias

24.03.2006 kl.22:39

Du bør lese denne artikkelen. Med å komme med slike påstander begynner du å ligne på Unge Høyre. Lav skatt gir ikke nødvendigvis høy veldferd, dvs. høyere skatteinntekter. Denne antagelsen bygger på Laffers teorier, som er blitt avvist en rekke ganger, sist gang i 2004 av en professor på NHH. For at lav skatt eller lavere skatt skal gi høyere veldferd må skattenivået ligge skyhøyt. Senker man da skattene, vil det finen sted en økonomisk vekst, som medfører høyere skatteinntekter enn før skatteletten. Men dette har ikke vært tilfelle i Norge. Om skatteinntektene har økt, har det ikke skjedd på grunn av, men til tross for skattelette. Du bør definitivt lese DENNE ARTIKKELEN:http://www.nhh.no/sam/debatt/2004/02.pdf

Trond

25.03.2006 kl.03:14

Jeg vet Mysjkin. Sliter med dysleksi. men jobber hardt med saken.

Jonas

25.03.2006 kl.13:25

Mathias sier at skattenivået må ligge skyhøyt for at dette skal virke. Uansett om man er sosialdemokrat eller ikke, må man innrømme at skattenivået i Norge har vært og er skyhøyt. (For sosialister rettferdiggjøres 50% beskatning med at man får så mye mer velferd). Dermed må det virke ganske logisk for Mathias og andre sosialdemokrater at Lars sin spådom gikk i oppfyllelse..Det var rett å senke skattene under Bondevik II og det har ført til høyere skatteinntekter, økonomisk veskt og mer velstand.

Mathias

25.03.2006 kl.21:12

At skatte nivået må ligge skyhøyt er ikke noe bare jeg sier, det sier flere sosialøkonomer, dersom du leser den artikkelen jeg refererte til over. Altså: http://www.nhh.no/sam/debatt/2004/02.pdfsom du ser under URL.

Mathias

25.03.2006 kl.21:14

I denne artikkelen som heter noe så fancy som; "Skattekutt og woodoo-økonomi heter det at for at en skattelette skal øke skatteinntektene må man ha et skattenivå på linje med norske bilavgifter, og det har vel Norge aldri hatt som generelt skattenviå.

Erlend Sand

28.03.2006 kl.02:58

Til Mathias, i artikkelen du refferer til så beskrives nettopp viktigheten av å øke insientivene i tilbudsiden.Men samtidig viser den absurditeten med Keynansk økonomi og Laffel modeller, for målet med en laffel model er å "maksimere skatteinngangen". Altså maksimerere statens inntekter. For å ha det som utgangspunkt må man enten være samfunnsøkonom med briler så dypt plassert ned i den keyansistiske tradisjonen eller sosialist. For det et slikt utgangspunkt sier, er at i utgangspunktet tilhører alle pengene staten. Staten må bare finne en tekninsk metode for å maksimere verdiene sine. Slik som å la statens slaver (borgerne) få visse incentiver til å produsere, men ikke mer en at staten fortsatt får maksimalt tilbake. For en liberaler handler skattedebatten ikke det samme som en samfunnsøkonom. Debatten handler ikke om hvordan vi kan gjøre staten større og sterkere, men om makt.Om makta over egne liv skal tvangsplanlegges av andre (populært kalt fellskapet) eller av en selv. I bunn og grunn handler spørsmålet om en har tillit til enkeltmennesket. Og om enkeltmennesket er født fri, eller inn i en slavekontrakt (samfunnskontrakt)Ikke det at liberalere er i mot felleskapsløsninger. Men felleskapslønsingenes mål må være å øke og sikre enkeltmenneskets muligheter for frihet og lykke - ikke å maksimere felleskapets tvangsplanleggings muligheter ved å ha som mål å "øke innetksida" til staten..Staten er for en liberaler ikke et selskap som skal ha "mest mulig inn", staten er en rettighetsvokter som skal sikre alle like rettigheter og muligheter. Et statlig engasjement utvoer det kommer lett i konflikt med rollen som lovgiver og forvalter av tvangsapparatet. Den østerriske økonomiprofessoren Fridrich Schneider har gjort en studie som viser at den SVARTE øknomien i de europeiske landene gjennomsnitlig ligger på 13% av BNP mens for høyskattelandne Norge, Sverige og Danmark ligger den på over 20% av BNP. Dette fordi skattesystemet er bygget opp i god sosialdemokratisk ånd, der særintresser, pressgrupper og progisvitet har domminert utforminga. Noe som paradoksalt har gjort de aller rikeste til 0 skatteytere mens middelklassen bærer kostnaden. Og incentivene i et høyskatteland til å finne smutthul i systemet og enten være lovlig eller ulovlig null skatteyter er mange. Flatt skat er ikke bare et pragmatisk alternativ, det er et rettferdig alternativ. Da alle borgere betaler lik andel skatt av hver opptjente krone. Estland var først ut da de i 1994 innførte flat skatt på 26 %. Deretter har åtte land i Øst-Europa gjort det samme. Slovakia er kanskje mest interessant. Landet innførte i fjor flat skatt på 19 prosnet for selskaper og personinntekter. Dette er et klart motstykke til Norge - som uansett hvilken virkelighet du lever i betegnes som et høyskatteland. Ergo. Et land hvor det selv for en sosialdemokrat som har som mål å maksimere statens inntekter er lønnsomt å senke skattene - for å øke incentivene til å produsere mer.For en liberaler er det klare ideologiske og pragmatiske grunner for det. Flatt skatt - fordi alle borgere har like rettigheter og plikter. Alle skal ha rett til de samme ytelsne (om det er politi eller helseforsikring) og alle bør derfor betale en lik andel av hver opptjente krone.Lav skatt - eller om en vil moderat skatt. Staten skal sikre borgerne sine likeverdige tjennester, det er ikke noe mål at staten skal tjene mest mulig penger. Det er derimot et mål at mennesker skal få styre og disponere mestparten av sitt eget liv.Liberal hilsen Erlend

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits