Var det ikke det vi sa


De rød-grønne pluss deres meget gode partnere i opposisjon nemlig FRP gjorde barnehagforliket til sitt store prestisjeoppgjør under foirigge periode.
det var ikke grenser for hvor egoistisk regjeringen var som satset på utbygging og samtidig ikke satt ned prisen drastisk. Derfor er det hyggelig å nå se at regjeringen med Djubedal i spissen nå har kommet til den erkjennelsen at den forrigge regjeringen hadde fullstendig rett.

Dette beyr jo at det skate , men sikkert nærmer seg dagen da Kristin Halvorsen skal gå av som minister.

17 kommentarer

Hasse@tungskyts.no

26.06.2006 kl.14:51

Jeg minner om at slagordet "hva var det vi sa" jamfør din overskrift er kopibeskyttet av FRP :-)

Trond

26.06.2006 kl.15:04

Tull og tøys.

Martin

26.06.2006 kl.16:55

Sannheten kommer for en dag. Er det ikke det de sier? =D

Mathias

26.06.2006 kl.18:16

Det bygges som aldri før barnehager. Rett ved Lagunen bygges det en barnehage med plass til 200 barn, som sikkert blir den største i Bergen. Jeg er uenig i at barnehage forliket var feil, Bondevik regjeringen var for halvhjertet når det gjaldt utbygging. Ved inngåelse av dette forliket har regjeringen unektelig satt press på både seg selv og regjeringspartiene, noe som er eneste veien å gå for å presse seg selv til full utbygging. Bondeviks lovnader var ikke særlig forpliktene, derfor skjedde det lite. Hva Djupedal uttaler får stå for hans "regning", men de færreste i AP deler hans syn. At man ikke klarer å sette ned prisen, er ikke det samme som at man er fornøyd med det slik. Dessuten kan man jo se Aftenposten som inhabil på dette område da det opprinnelig var en høyreavis. Trond du må lære deg å lese avisen; man kan ikke ta alt du leser som sannheten og Aftenposten er ikke norges Pravda! (Sannheten på russisk) . At man på vei mot målet satser på barnehageutbygging for så det neste året sette ned prisen er jo på ingen måte løftebrudd. Avslutningsvis, selv om jeg ikke lengre har barn i barnehagen er jeg veldig fornøyd på vegne av mange jeg kjenner som har det, at prisen er sunktet til 2250. Før var prisen 2750, noe som vil si en reduksjon på 500 kr eller kr. 6000 kroner pr. år. Bondevik II nektet plent å sette ned prisen, og nektet å adlyde Stortingsflertallet. Er dette respekt for demokratiet? Jeg bare spør.

Mathias

26.06.2006 kl.18:29

Nei Hasse, er du tilbake? Slapp de deg virkelig ut av USA, eller slapp du virkelig inn? Var passkontrollet ubemannet? Eller reiste du via Mexico?

Trond

26.06.2006 kl.19:08

Dette er svada Mattihas. Fordi A pressen sier noe er det heller ikke ment som sannhet. Løftene har vært der og dere har brutt dem. det e r det som er faktum her. Det djubedal utaller seg om kan fint taes som inntekt for regjeringen. det er dere som har valgt å ha ham der. når vi satt i regjering ble vi stilt til ansvbar for det de andre partiene gjorde, men nå skal dere ungå det samme. Den hiolder ikke. Forliket var aldri nødvendig i utgangspunktet, men helelr en bevist strategi for å ta regjeringen. Dere ga det nærmest en tidsplan som dere nå ikke har klart å holde. Foresten lovte AP full barnehagedekkning allerede i 1986. De har hatt de fleste regjeringende i ettertid, men ikke klart å oppfylle ønsket wå overhodet.

Hasse@tungskyts.no

26.06.2006 kl.19:29

Mathias, jeg kan love deg at grensekontrollen i USA var særdeles streng, takket være verdens muslimer/Islamister, altså dine venner som du ser så mye opp til. Selv om jeg ser veldig norsk ut så måtte jeg både av med skor, belte, vrenge lommene og åpne opp buksa og smikken for å kontrollere at det virkelig ikke fantes en stor rifle under buksa.Det du skriver Mathias er at jeg som FRPer er dum, kriminell og ikke burde få slippe inn i USA, altså folk flest burde ikke få slippe inn i usa.Mattis Hetta, jeg minner deg om at George W. Bush ikke ville møte den snille og konfliktskye statsminister Stoltenberg i USA på en forespørsel tidligere i år, og grunnen kjenner vi jo.....Men, det var gledelig å høre at en FRP politiker, Tybring Gjedde tidligere i år hadde blitt intervjuet på amerikansk radio med 20 millioner lyttere i forbindelse med det norske petrofondet.... og bruk av realavkastningen i norsk økonomi osv.Du mattias er som bambi på isen du..

Mathias

26.06.2006 kl.22:11

Grunnen til at Jens ikke fikk møte Bush var jo fordi han var forbannet fordi Norge hadde trukket styrkene ut av Irak, akkurat som José Luis Rodríguez Zapataero trakk Spania styrker ut av Irak noen måneder etter PSOE vant valget og klovnene Rayoy og Aznar hadde tapt valget i Spania. Tonen mellom USA og Spania er heldigvis ikke det beste for tiden. Bush er ifølge en undersøkelse den verste presidenten i USA siden krigen, noe du kan se på linken over. Det burde ringe en bjelle!

Mathias

26.06.2006 kl.22:28

Trond nå kommer du med svada. Poenget mitt er at Bondevik II prøvde i svært liten grad gjøre noe med barnehageutbyggingen og prisene, mens den rødgrønne regjeringen i det minste anstrenger seg for å få skikk på dette. Bondevik II var stort sett opptatt av skattelette og u-hjelpen. Den var ikke opptatt av billigere barnehager, billigere SFO, frys i bussprisene osv. For det er umulig å kombinere skattelette med en reduksjon i barnehagesatsene, SFO osv. Dette i motsetning til Stoltenberg 2 SOM har overført over 5 milliarder til kommunene, noe som er en forutsetning for en reduksjon i barnehagesatsene. Dette har ført til at Bergen fikk 148 millioner mer enn året før og 72 millioner mer enn hva Bondevik 2 foreslo før de gikk av, og som har ført til lavere satser. Uten denne økte satsingen på kommunesektoren hadde ikke dette vært mulig. I motsetning til Erna Solberg som hver gang kommunene klagde , bare sa at det er ikke pengene som er problemet men at kommunene må effektivisere mer. I en slik situasjon var det selvsagt umulig å senke foreldrebetalingen til barnehagene. Derfor sier jeg at de rødgrønne har lykkes i adsillig større grad enn Bondevik 2 fordi de i det minste har vilje til å løse dette problemet. Dette er ikke løftebrudd, men jeg er selvsagt enig at man burde ha innført makspris i løpet av 2007. Klarer man det og full barnehageutbygging skal man være fornøyd. Du er vel ikke så "grønn" at du mener at innfris ikke løfte når man sier det, så er det løftebrudd. Greit nok, et løfte til et parti som går i opposisjon har klart mindre verdi enn et løfte gitt av et parti som kommer i posisjon. Men allikevel er det alltid ytre omstendigheter som gjør at det ikke alltid går som man ønsket. Dette du nevner er definitivt ikke løftebrudd, bare en utsettelse.

Frode Fjeldstad

26.06.2006 kl.22:56

Mathias. Kan ikke du dokumentere litt bedre dine beskrivelser av Bondevik-II-regjeringen litt bedre. Det blir faktisk ganske uinteressant å lese din synsing. F.eks. satset vi 60 milliarder i økt velferd i løpet av 4 år, mot 20 milliarder i skattelette. Vi evnet å satse på begge deler, fordi økt verdiskaping (som unektelig er resultatet, selv Jens sier det), gir økt velferd i form av økte skatteinntekter.På fire år ble det satset 6,9 milliarder på barnehage i Bondevik-II. 26.000 flere barn fikk plass, det kaller iallefall ikke jeg for lite. Men det var en tydelig politisk valg. Man ville gi flere barn den gode det er å ha en barnehageplass, fremfor å gi tidenes pengegave til dem som allerede har plass. Hva gjelder barnehager, sjekk hva Heikki Holmås sa i debatten i Stortinget 16. juni; http://www.stortinget.no/stid/2005/midl/s060616.htm "Lars Sponheims kreative måte å løse problemet med lange barnehagekøer på er å si at man først må sørge for at alle skal få barnehageplass, og så skal man senke prisen.Han prøvde seg først på en lekse om hvordan markedet fungerer. Det er helt klart at målet vårt med å senke prisen er å få fram det reelle behovet og få vite hvor mange mennesker det er som faktisk etterspør en barnehageplass. Det Lars Sponheim foreslår, er å heve prisen, slik at færre skal etterspørre barnehageplass, slik at færre skal ha råd til barnehageplass."Ingen skam å snu, men det gikk altså bare 10 dager før regjeringen var enig med Venstre, gitt... Flinke Djupis :)

Eivind NIkolaysen

26.06.2006 kl.23:09

Nå må Mathias og alle andre sosialdemokrater innse at det var den forrige regjeringen som hadde rett, og at de har tatt feil.Det viktigste er å få full barnehagedekning. Det satset den forrige regjeringen alt på å oppnå.Senking av prisene for alle (makspris) hadde to virkninger. For det første ble det enda vanskeligere å nå målet om full barnehagedeknig. For det andre ble mange kommuner som hadde behovsprøvde satser (fattig alenemor betalte halvparten av rike to-foreldre-familier) tvunget til å heve satsene for de med minst penger, og senke satsene for rikingene.Begge virkninger er forferdelige, og et typisk eksempel på hvor galt det går med sosialdemokratisk likhetstyrrani.

Mathias

27.06.2006 kl.11:23

Jeg er klar over at makspris kan få noe negative virkninger bl.a. at minstesatsene må økes bl. til alenemødre og en økt etterspørsel. Barnehagesatsene er som priser på andre tjenester. Hadde man innført makspris for advokattjenester hadde man også opplevd en rekke nye rettsaker, fordi mange lar være å saksøke en motpart fordi de ikke har råd. Videre vil etterspørselen etter en mengde produkter også øke med mindre pris. F.eks. når mobiltelefoner kom i vanlig handel rundt 1990-1992 hadde kanskje 1 av 10 mobiltelefon, mens i dag har mer enn 9 av 10 mobiltelefon. Dette skyldes lavere totalkostnader, kjøp av mobil og abonnementkostnader. Ja slik fungerer markedet også for barnehageplasser. Intet merkelig med det. Å si at Bondevik 2 satset veldig høyt på velferd er vel for å si det diplomatisk en overdrivelse. Tallene har jeg ingen grunn til å tvile på, men problemet er bare at kommunene fikk i forhold til de økte oppgavene i forige Stortingsperiode mindre budsjetter (ikke i kroner og øre, men i forhold til de oppgaver som de var nødt til å utføre) og når mesteparten av veldferden "produseres" i kommunene, hjelper det svært lite at man økte i kroner og øre med 60 milliarder. Dette var tydeligvis ikke nok. Dette ga jo utslag i stor kommunal fattigdom, om ikke fattigdom, veldig vanskelige kår. Å få full barnehagedekning først er og blir ganske uforpliktende i forhold til makspris. Jeg kaller ikke Sponheims forslag for særlig kreativt. Avslutningsvis er det tydelig at her er det uenighet om definisjoner; dvs. definisjonen på "løftebrudd". Dere kaller "løftebrudd" når man ikke oppfyller helt lovnaden til rett tid. Dette er jo ganske dobbelmoralistisk da Bondevik lovde det ene og andre, men når det kom et stykke ble det ikke noe av. Konsentrer dere om å komme med fornuftige innspill for å løse de politiske problmer som kommer, og ikke snakke om "SNØEN SOM FALT I FJOR".

Sven Thorsen

27.06.2006 kl.19:17

OK, Mathias. Du sier du er klar over at makspris har noen negative effekter, og så bortforklarer du det med noe som kanskje kan virke som markedsforståelse, men som i grunnen beviser at akkurat det er noe du mangler.Makspriser, eller offentlig priskontroll i det hele tatt, fører sjelden noe godt med seg. Subsidier har også heller sjelden gode effekter på lang sikt. Slikt gir en mindre optimal allokering av ressurser, eller på godt norsk: det fører til kasting av penger ut av vinduet.Når det er sagt kan jeg godt være med å diskutere tiltak for lavere barnehagepriser, men det finnes ikke tivil om at barnehagereformens innfallsvinkel gir mange dårlige effekter.Maksprisen i barnehagene har gitt mange med lav inntekt høyere utgifter, og mange med høy inntekt lavere utgifter. Dette har ikke bare med behovsprøvde satser å gjøre, men også bortfall av søskenmoderasjoner.Den senkede prisen gjør så at etterspørselen øker. Det betyr at køen blir lenger. Det er egentlig ganske enkelt å tenke seg til at det igjen betyr at det blir mindre sannsynlig å få i stand full barnehagedekning, når tidsestimatene fra før var basert på barnehagekøen slik den var før senking av prisen. Sånn sett er kanskje ikke det at tidsplanen sprekker et løftebrudd, men en bekreftelse på at AP, SV og Frp ikke evner å lage gjenomførbare planer.I tillegg har det ført til at en hel del alternative tilbud til småbarnsforeldre har blitt lagt ned på grunn av stram økonomi, eller at eiendomene trengs for å lage barnehager. Da snakker vi om populære tilbud, som åpne barnehager, barneparker m.m. Foreldrene som brukte disse tilbudene er altså henstilt til en nærmest eviglang barnehagekø. Mange av dem ønsker ikke engang primært barnehage av forskjellige årsaker, og blir således avspist med et tibud de selv ikke ser på som optimalt.Det er forsåvidt også godt å se at du har fått med deg hva "kommunemilliardene" har gått til. Men det er jo et tankekors at de fra regjeringens side ble solgt inn som et løft for kommuneøkonomien, mens de i realiteten var øremerkede midler for å begrense de økonomiske konsekvensene av et dårlig forslag.Striden i Stortinget stod hverken om full barnehagedekning eller lavere pris, men om begge deler skulle gjenomføres samtidig eller ikke. Bondevik II la frem en barnehagemelding med en plan for begge deler, men altså ikke samtidig. Grunnene til dette bør nå være ganske åpenlyse, og de er de samme som var regjeringens advarsler til stortingsflertallet.

Mathias

28.06.2006 kl.00:01

Sven Thoresen! Jeg konstaterer vi er uenige, men jeg vil ikke si at jeg har manglende kjennskap til prismekanismen. Faktum er at siden "barnehageforliket" mellom de rødgrønn og Frp, har maksprisen iflg. BA gått ned fra 4000 kr. til kr. 2250. Dette ville aldri blitt gjennomført i vår levetid uten dette forliket. Å tro at man først skal få full barnehagedekning, for så senke prisen. Da tror man på julenissen, for man ville bare ha kommet igang med trinn 1 (arbeidet med full barnehagedekning) hvor man aldri ville ha nærmet seg målet. For som det blir skrevet her, så lovde AP allerede i 1986 full barnehagedekning. Med andre ord må det taes i bruk hardere virkemiddler. Om man ikke oppnår full barnehagedekning innen 2009, tyder alt på at de rødgrønne vil være mye nærmere dette målet, enn noen i de tidligere regjeringspartiene (H, V og Krf) noen gang har drømt om. Bondevik 2 regjeringens lovnader var like vage og uforpliktende som man de siste 30 år har lovt full barnehagedekning.

Sven Thorsen

28.06.2006 kl.12:39

Det er vel ingen stor overaskelse at prisen går ned når man vedtar hva prisen skal være, og at den skal være lavere enn før. Men det har ingen verdens ting med prismekanismer å gjøre.Du har vel helt rett i at barnehageforliket slik det ble vedtatt aldri ville blitt gjenomført uten vedtaket fra denne flertallskonstelasjonen. Men det er slett ikke slik at barnehageutbyggingen ikke ville skjedd. Du må huske på at budsjettet for i år i hovedsak er utarbeidet av den forrige regjering, med så endringer gjort av den nye. Den forrige regjering ble instruert av Stortinget til å gjøre noe man var imot, men så gjorde det de altså også.Hvilke hardere virkemidler du sikter til aner jeg ikke. Å innføre makspris er i alle fall ikke noe virkemiddel for å sette fart på utbyggingen.Om man oppnår full barnehagedekning i 2009 vil det nærmest være for et mirakel å regne i enkelte kommuner. En hel del vil klare det, men jeg vet at det i enkelte deler av Oslo vil være nærmest umulig når man ser på kombinasjonen økt søking på barnehageplasser, som følge av maksprisen, og demografisk utvikling (mange flere småbarn). For Grünerløkkas del f.eks. vil en dekningsgrad på 85% i 2011 være et særdeles godt resultat.

Mathias

28.06.2006 kl.22:02

Hardere virkemidler vil si "både makspris og full barnehageutbygging", og ikke slik Bondevik 2 ville, først full barnehageutbygging også kanskje makspris etterpå. Det blir som å spørre deltagerne på en missekonkuranse om hva de er opptatt av; "krig og fred og slikt". Kan de gjøre noe med det; nei. Slik fremsto Bondevik 2 i dette spørsmålet. Manglende gjennomføringsvilje fordi Krf inderst inne ville at kvinnene skulle være hjemme med sine unge og håpefulle til de begynte på skolen. Derfor denne iveren etter å beholde kontantstøtten. De sa det var pga. valgfriheten, men de aldri hva de definerte som valgfrihet. At de bevilget x antall milliarder til barnehageutbygging motbeviser ikke min påstand, så lenge disse bevilgninene ikke kommer fra hjertet men hodet. I motsetning til SV som faktisk vil noe i denne saken fra Hjertet, og ikke fra hodet. Derfor kanskje at de lovet litt mer enn de kunne love. Det hadde holdt å love full utbygging i løpet av perioden. At Grünerløkka eller ander steder Oslo har problmer med å oppfylle målet kan sikkert stemme,men det er da bare noen bydeler i Oslo; Oslo er ikke hele Norge. Avslutningvis mitt poeng er at de rødgrønne har større vilje til å full barnehageutbygging og makspris enn Bondevik 2, det er det ingen tvil om.

Sven Thorsen

07.07.2006 kl.14:49

Du må gjerne kalle det hardere virkemidler, men jeg vil vel heller kalle dem mål. Virkemidler er gjene noe man bruker for å oppnå målene.Problemet her er at makspris som virkemiddel fører til lenger barnehagekøer. Ikke kortere. Det gjør det verre, om ikke plent umulig enkelte steder, å få til full dekning innen de tidsfrister som er gitt.Grünerløkka var et eksempel. Det finnes mange andre. Også andre steder i Norge.Avslutningsvis skal jeg i det minste være enig med deg i at Oslo ikke er hele Norge. Det vet jeg svært godt. Jeg er ikke fra østlandet engang.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits