Styrk høyere utdanning og forskning i statsbudsjettet 2007

Les denne teksten og besøk www.styrkforskningen.no for å signere din oppfordring til Stortinget om å rette opp svakhetene i Regjeringens forslag til budsjett for høyere utdanning og forskning.

For at kampanjen skal få bredest mulig appell, ber vi deg sende eposten videre til alle du kan tenke deg har interesse av å signere, lokallagsmedlemmer, kolleger og sjefer så vel som venner og familie.

Takk for innsatsen!

---

Styrk forskning og høyere utdanning i Statsbudsjettet for 2007!

Vi som underskriver dette oppropet er dypt skuffet over at Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007 i liten grad imøtekommer hensynet til økt forskningsinnsats og høyere utdanning i tiden som kommer. Vi mener at kunnskap, forskning og innovasjon er avgjørende for både samfunns- og næringsutvikling i Norge, og at den offentlige innsatsen må dimensjoneres deretter. Vi har ikke råd til et hvileskjær!

Vi protesterer mot:

et budsjettforslag som lar Norge sakke kraftig akterut i forhold til målet om nasjonal forskningsinnsats tilsvarende 3 prosent av BNP
et budsjettforslag som innebærer en realnedgang i basisbevilgningen til universiteter og høyskoler, hvilket er dramatisk for oppfølgingen av Kvalitetsreformen
et budsjettforslag som bryter med opptrappingsplanen for stipendiatstillinger
et budsjettforslag som betydelig svekker SkatteFUNN-ordningen, til tross for at ordningen er under evaluering
et budsjettforslag som heller ikke ivaretar studentvelferden på en tilfredsstillende måte, verken i forhold til studentbarnehager eller boliger
et budsjettforslag som heller ikke følger opp ønsket om internasjonalisering og utveksling også med ikke-vestlige land

På denne bakgrunn oppfordrer vi derfor Stortinget til å endre Regjeringens budsjettforslag og partiene i Stortinget til å aktivt bidra til å rette opp disse svakhetene i den kommende budsjettbehandlingen. En kraftig satsing på forskning og høyere utdanning er nøkkelen til å utvikle Norge som kunnskapsnasjon!Oppropet er et initiativ fra Oslo Liberale Studentforening
Oppropslista innebærer ingen tilknytning til~noen bestemt organisasjon, men en tilslutning til ovennevnte punkter.

8 kommentarer

Mathias

28.10.2006 kl.23:52

Godt tiltak, men hva med yrkesutdanninger? Rørlegger, snekker osv.

Lasse G. Dahl

29.10.2006 kl.02:14

Hva?! Det foreslåtte statsbudsjettet øker jo bevilgningene til forskning?!

Trond

29.10.2006 kl.13:15

Mattuihas>. Denne saken dreier seg kun om h;yere utdanning. Skal komme tilbake til det andre senere. Foresten fikk du mailen min.Lasse: Bare smuler

Mathias

29.10.2006 kl.15:40

Til hvilken adresse?? Send til mathias@loddefjord.com

Mathias

05.11.2006 kl.18:39

Trond! Det var enda bra at du ihvertfall skrev "styrk høyere utdanning" riktig, og ikke "stryk høyere utdanning", som hadde blitt noe annet.

Trond

05.11.2006 kl.18:43

Hehe du sier noe der. Foresten funnet ut noe??

Mathias

07.11.2006 kl.22:00

Både Birger og Max har vært fraværende i det siste, men jeg bør vel kanskje skrive noe på bloggen til Loddefjord Arbeiderlag snart, for han leser nok alle bloggene til slik som meg og deg.

Trond

08.11.2006 kl.04:47

Ja han har alltid hatt en enorm innteresse for oss som egentlig ikke betyr noe ifølge hans selv. Men snart skal vi gi en fyldig referat om hvem denne karen er noe som jg tror leserene vil finne underholdene. Gled deg Max for jeg vet at du leser dette.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

37, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Trond Wathne Tveiten

Promoter siden din også

Kategorier

Arkiv

hits