Blir kristne forfulgt??


Bloggen Christianculture tar opp fenomenet forfølgelse av kristne. 55.0000 blir drept årlig på grunn av sin tro sier han, 
noe som er  meget alvrlig.
Men blir tallene så store når man tenker på alle dem som blir tarkkasert og forfulgt av kristne for sin tro og livsstil. I Norge har de takk og pris gått vekk fra å ta livet av menensker, men trakkasering av homofile, anderledestenkende osv osv fortsetter.

Dem nåværende amerikanske administrasjon blir styrt av mennesker som ser det som sitt mål å innfører bibebstyre i Usa, med de følger det måtte ha. Det er ikke bare muslims fundemnetalisme som er på fremmarsj, men kristenfundementalisme også og jeg kan ikkes se at det gløeder megf stort.
Som linberaler for en sekulært sammfunn der ingen relgion har forrett, et samfunn der homofile kan få inngå ekteskap og mulighet til å adoptere barn, et samfunn som er fri for sensur på nesten alle områder osv osv har jeg en tro som lett kan bli et offer hvis kristene fundementaliser skulle få mer kontroll.

Forfølgelse er et onde uannsett hvem det gjleder, men slik enkelte kristne fremstiller det i dag virker det som det er dem alene som er ofre for samfunnet. Det har vært flere tilfeller har det gjennom historien der det viser set at  grupper av ulik slag som har brukt offerrollen for å skaffe seg innflytelse, for deretter bli overgripere på samme måte.
Noe å tenke på.

29 kommentarer

Arild Holta

06.jul.2006 kl.12:45

Var dette uttrykk for livsløgn, forføring eller psykose?55000 kristne. Det er mye det. Det er stygge tall å undergrave. Det er mange mennesker sine menneskerettigheter som du retorisk forsøker å undergrave.Til sammenligning tok kommunistene og sosialistene av dage 149 millioner mennesker i forrige århundre utenom krig.Som libertarianist ønsker heller ikke jeg at noens personlige moral skal gjelde hos andre. Som det ble sagt på forumet til Det Liberale Folkeparti så starter individets rettigheter der det andre individets rettigheter slutter. Det er fullt mulig med et samfunn hvor mennesker kan gjøre helt frie moralska valg i egne liv.Det norske samfunnet er langt fra dette og kristendemokratene vil prakke på menneskene sine idéer og normer. Akkurat som sosialdemokratene. At dette er light-utgaver av maktpåvirkningen hos nazister, fascister og kommunister gjør de verdige til å kalles lysebrune.At du forsøker fornekte grove menneskerettighetsbrudd gjør deg neppe lysebrun...

Trond

06.jul.2006 kl.13:10

Hei Arild. Tatt prozaken din i dag erller har du drukket litt for muye ildvann.Jeg forneketer da ikke mennekerettighetsbrudd Holta, nå må du skjerpe deg. Har jeg ikke forklart deg flere ganger tidligere, desto mer du holder på med slik argumentasjon mot meg desto mer vinner jeg. Jeg foreslår du kjøper deg en statvitenskapelig ordbok før du begynner med amatørmessige analyser og påstander om idelogier.

Christianculture

06.jul.2006 kl.14:26

Hei!Vil bare poengtere at du kanskje tillegger meg mer enn det jeg sa i mitt innlegg.Å sette fokus på forfølgelse av kristne er ikke å minimere at også andre grupper blir diskriminert. Faktum er at at toneangivende media i liten grad setter fokus på forfølgelse av kristne, mens f. eks. homofile får stor grad av spalteplass, noe saken rundt frelsesarmeen og homofili viste. At så mange kristne blir forfulgt og drept uten at media bryr seg noe større gjør at jeg finner det betimelig å sette fokus på dette. Det betyr ikke at jeg ønsker noen form for teokratisk styre. Tvert imot er kristendom i motsetning til f. eks islam for et skille mellom stat og kirke. Jesu ord om at man skal gi Gud hva Guds er, og keiseren hva keiserens er poengterer dette.Det har vært behov for en sekularisering, noe som reformasjonen bidro til fordi kirken hadde fått en politisk maktposisjon den aldri var tiltenkt.I de vestlige land i dag har imidlertid denne sekulariseringen etter min mening gått berserk og tatt form av sekularisme som egen ideologi som i stor grad prøver å presse all religion ut av det offentlige rom. Spørsmålet er om sekularismen er blitt den nye "religionen" og om den er så mye mer tolerant når alt kommer til alt. Historisk sett har forsøk på å erstatte en kristen kultur med en sekulær ført til diktatur med påfølgende forfølgelse av kristne.Å sammenligne muslimsk fundamentalisme med kristen, slik du gjør er å skyte langt over mål, kristne flyr ikke rundt og sprenger seg selv og andre i lufta.Mitt innlegg fokuserte forøvrig i hovedsak på kristnes kår i muslimske land som ofte er svært vanskelig. Tror ikke du skal bekymre deg veldig for at kristne i dagens Norge spiller offer for å prøve å oppnå politisk makt, slik at de kan undertrykke deg. Det er ikke der problematikken med forfølgese av kristne ligger.

Trond

06.jul.2006 kl.15:01

Jeg tilla deg ingen meninger, jeg bare tok opp noe jeg syntes var betenkelig oi forhold til mennesker som bruker en slik retorikk. Forfølgesle mot enhver form fort ro skal selvfølgeligvis taes på alvor. At saken riundt homofili og frelsearmeen for stor opppmerksomhete r fordi dete r en l9okal nors sak. de sakene har i likhet med flere andre en tendens til å få mediaoppmerksomhet i mottsetttning til utenriksstoff. dette gjelder ikke bare fordi kristne emn alle. Å si et kristne sel vhar stått firor sekulariseringen er å gi de vel mye kreditt. kriken har i mange tilfeller ligget langt etter alle andre. Verken allmenn stemmerett, ytringsfrihet og relgionsfrihet, homofiles rettigheter osv har kirken var i spissen for.Mmange mennesker måtte bøte med livet for kriskne lyttet. det at de nå tar æren for de samme tingende de har vært en sinke på mener jeg er rimlig hyklersk. Jeg sier at fund4mentliamse er farlig uannsett hvilke relgion den tilhørter. kristmne ledere her i norge har ikke snakket om terror, men de har vært meget harde i språket sitt når det gjelder å innfløre andre restriksjoner for oss som ikke velger å følge deres livssyn. ugjen er hetsing av homofile, ønsket o sensurt, osv os en meget fremtredne måte å drive ting på.Å uskyldige seg med at muslimskke fanatiekere er verre er et gigantisk sidespor i debatten. Ers

Christianculture

06.jul.2006 kl.16:12

At reformasjonen førte til en personliggjøring av troen, og på sikt en sekularisering i form av et større skille mellom religion og politikk er hevet over tvil. Du har rett i at fundamentalisme er farlig, ikke minst sekulær fundamentalisme.Det ser ut for meg som du har et noe utdatert syn på kristendommens innflytelse på europeisk hisorie og kultur i og med din oppfatning av kristne og kirken som bakstrebesk. Anbefaler deg å lese f. eks. bøkene til sosiologen og agnostikeren Rodney stark for en oppdatering.

Trond

06.jul.2006 kl.16:35

Jeg har ikke sagt at kristendommen ikke har hatt en innflytesle på europeisk histoirie, men jeg mener dine kunklusjoner er fullstendig feil.Mange demokratiske reformer har blitt mota4rbeidet av kirken på veldig manhge felt. Hvorvidtd et blri mer frihet for å tro på ulike varianter av kristendom gir ikke noe frihet for dem som velger å stå utenfor. Når kristne i tillegg fremstiller seg som d eneneste hummanistene her i landet der alle uetn om deres verdisfære ikke har mrolaske evrdier tar de fullstendig feil. Jeg anbfalelr deg helelr til å komme emd forkalring hvorfor store delrer av krikenf ra dag en har joibbet mot de fleste former for sekularisme og hvorfor de blander sin tro til stadighet med med politikk.Ordet sekulaælær fnatsime du legegr opp til er ekstremt overdrevet. Du må gjerne ha doin konservative kristom, men når denm gjør seg gjeldne på det politsike felt, når den brukes til å sensurere, trakkasere andre fordi den ikke går i tråd med deres egen overbevcisning er det galt. IU denne bloggen kommer jeg til å fortsette mitt lille korstog. Her gjelde ike sensur elelr forbud mot blasfemi. Foretsen har jeg mange års studier av med historie bak meg så vet du det.

Christianculture

06.jul.2006 kl.17:00

Du sier:"Ordet sekulaælær fnatsime du legegr opp til er ekstremt overdrevet. Du må gjerne ha doin konservative kristom, men når denm gjør seg gjeldne på det politsike felt, når den brukes til å sensurere, trakkasere andre fordi den ikke går i tråd med deres egen overbevcisning er det galt."Det gjelder da i like stor grad når sekulære trakaserer og sensurer religiøse fordi man ikke liker religion. F. eks Djupedal og religiøse friskoler.Det er ikke tilfeldig at demokratiet står så sterkt i nettopp det som tradisjonelt har vært kristne land. Mange av de grunnleggende fundamentene i demokratiet har sine røtter i kristne verdier: At alle mennesker er like mye verd, den private eiendomsretten, den frie vilje. Allerde i middelalderen praktiserte f. eks. klostrene demokratisk valg av Abbed. Avslutter med et sitat fra T. S. Eliots bok "Notes towards the definition of culture":"It is against a background of Christianity that all our thought has significance. An individual European may not believe that the Christian faith is true, and yet what he says, and makes, and does, will all spring out of his heritage of Christian culture and depend upon that culture for its meaning. Only a christian culture could have produced a Voltaire or a Nietzsche."

Trond

06.jul.2006 kl.17:23

Som en liten opplysning så er jeg medlem av et parti som stemte for relgiøse friskoler, retetre sagt jeg er ikke medelm av SV hvis det er det du tror. At det er god demokratier i krsitne land har ikek nlødvendigvis med lkristendommen i seg selv å gjøre. Du ser glat obver de argumentene jeg viste til i forigge kommentar at det vsier seg at kirken i mange tilfelelr akkurat har vært motstander av de moderne reformer på en rekke felt. Det at nonneklostere hadde valg i middelalderen ser jeg som lite relevant. Især med tanke på mye at det andre den katolske krike bedrev. Og ikke kom her å fortell meg at den katolske kriek har vært en demokratisk pådriver. Hvis du gjør det kan jeg trekke frem de gale grske bystatene som faktisk var meget demkratisk historisk sett på en tid da demokartiske evrdier var millevis unna i andre alnd i verden. Du missforstår en ting. Fordi en relgion har pregert et lands historie kan den for det første ikke ta æren for enhver god ting som har skjedd i landet.nr: i tillegg kan den ikke kreve en overordnet evigg rolle der alle nye refomer og meninger må måles opp mot den.

Christianculture

06.jul.2006 kl.19:21

Jeg vil ikke benekte at kirken har begått en rekke feil opp gjennom historien, men det er viktig å skille på kristendommens budskap, og kirken som formidler av budskapet. Kirken består av svake og feilende mennesker som ellers i samfunnet.Du undervurderer forøvrig religionens rolle som verdileverandør og mentalitetsskaper i kulturen. Rodney Stark sier i sin siste bok "Victory of reason":"To the extent that participants ...take any interest in the origin of the assumption of moral equality, they mostly trace it to "secular" political theorists who wrote during the eighteenth-century Enlightenment or even later-many are content simply to attribute it to "liberalism". Many also express admiration for John Locke`s seventeenth-century works as a major source for modern democratic theory, seemingly without the slightest awareness that Locke explicity based his entire thesis on Christian doctrines conserning moral equality.Most textbook accounts of the birth of our nation now carefully ignore the religious aspect, as if a bunch of skeptics gad written these famous lines from the Declaration of Independece."We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness"Nor will it do to attribute yhe "rebirth" of democracy in som medieval Europeran states to the influence of the newly recovered Greek philosophi. Ehile the classical world did provide examples of democracy, these were not rooted in any general assumption conserning equality beyond an equality of the elite. Even when they were ruled by elected bodies, the various Greek city-states and Rome were sustained by huge numbers of slaves. And just as it was Christianity that eliminated the institution of slavery inherited from Greece and Rome, so too does Western democracy owe its essential intellectual origins and legitimacy to Christian ideals, not to any Greco-Roman legacy.It all began with the New Testament"

Arild Holta

06.jul.2006 kl.19:27

På at flere 10-tusen kristne blir drept hvert år svarer Trond:"Det har vært flere tilfeller har det gjennom historien der det viser set at grupper av ulik slag som har brukt offerrollen for å skaffe seg innflytelse, for deretter bli overgripere på samme måte.Noe å tenke på."Denne toleransen for brudd på menneskerettighetene kom sikkert godt med i det såkalte barnevernet.Mulig Trond er mot menneskerettighetsbrudd, men ser det hele fra strutsenivå. Få hodet opp av sanden, Trond. Det er for mange som avslører assosiasjonstenkningen din. (Jeg glemte at du ikke har lært hva assosiasjonstenkning er.)Er det i de norske venstrevridde skolene du har lært historie?Jeg har ikke en statvitenskapelig ordbok. Noen du kan anbefale?Imidlertid har jeg minst fem forskjellige leksikon. I tilleg til en del mindre oppslagsbøker. Deriblant et filosofileksikon som du trolig hadde likt bedre enn meg. På det verste må jeg slå opp på søppelideologier for å finne dårlige definisjoner om det motsatte begrep som ligger min ideologi nærmere. De er kun kort nevnt under motideologier!Hvorfor er det så problematisk for deg at jeg tenker selv og ikke følger det vi har lært? Er du skap-kommunist som bruker Venstre som alibi?:-P

Arild Holta

06.jul.2006 kl.19:47

Trond:"Har jeg ikke forklart deg flere ganger tidligere, desto mer du holder på med slik argumentasjon mot meg desto mer vinner jeg."Om det å vinne er å ha flest som heier, så...Skal du vinne en rasjonell diskusjon logisk, må du angripe argumentene mine logisk eller påvise logiske feil i de konklusjoner jeg gjør.Du avfeier det jeg sier fordi det gir deg negative assosiasjoner. Slikt kan gjerne gi en følelse av å vinne.Hva er logikk, Trond? Når du ødela tenkningen din med venstrevridd historie, så fikk du vel med deg dette det første halve året på universitetet?En interessant definisjon på logikk er: "Tanken om tanken." Det er noe av det mest spennende jeg vet - tanken om hvorfor "du" tenker som "du" gjør og hvordan man skal tenke for å komme til sanne konklusjoner. Her kommer man ikke i mål med assosiasjonstenkning og retorikk.

Trond

06.jul.2006 kl.20:02

Chris: nei jeg gjør ikke det, menå gi kristendommen æren for alt som har skjedd i vår kultur er galt. i tillegg å gi den æren for de demokratsike fremskritt de siste 100 årene er også latterlig uannsett hvor mye du siterer din favoritt forfatter. Atrild Holta Du er dum og da mener jeg vrikelig dum. Leser du kan du lese?? jeg har lest mye filosofi At\rild men jeg kan se at du ikke har det.En ting til. dette er ikke en debatt om barnevernet selv om du klarer å lirke det inn i hver eneste debatt her. Gjør som den andre debatanten her som ihvertfall har noe inntligent å bidra med. Skapskommunisme: Først Holta må du lære deg hva det betyr. Siden ordet begyynner på K vet du hvor du skal begynne å lete. Jeg har et stasvitenskapelig leskikon som går for det samme. Øyvind Østerud, Kjell Goldmann, Morgens N. Pederseb 8 red ) Statsvitenskapelig leksikon. Universitetsforlaget. Hvor er din rasjonalitet Holta. Du har allerede kalt med for pk, oevrgriepr og det som verre er. kaller du det rasjonelt??Nei Holta, gå å ta vare på familein . opps sa jeg noe feil nå.

Arild Holta

06.jul.2006 kl.23:17

Trond:"Atrild Holta Du er dum og da mener jeg vrikelig dum. Leser du kan du lese??""Skapskommunisme: Først Holta må du lære deg hva det betyr. Siden ordet begyynner på K vet du hvor du skal begynne å lete."Det begynner med "S"! :-D

Trond

06.jul.2006 kl.23:37

At jeg ikke skriver navnet ditt riktig bryr meg ikke stort. Når jeg rettskriver ungår jeg detVel sist gang jeg sjekket var ikke skap kommunist et ord. kommunist var det der i mot. Men som vanlig finner du jo opp nye ord og begreper.

Adolph

07.jul.2006 kl.01:27

Holta, er du kjent med Dragan Glavasic og hans arbeide? Ofte når jeg leser det du skriver, ser jeg likesom for meg Dragan...Uansett, 55000? Det er nå ikke så mange da, i verdensmålestokk er det nok et såkalt statistisk uvesentlig anntall.Videre kan vi trekke fra dem som dør i konflikter der krigsherrene har valgt å bruke religion for å få støtte utenfra, kristne som omkommer i anngrep de selv har startet osv. Jeg synes vi kan leve med 55000. Vi har større problemer å hanskes med. Og at frelsesarmeen ikke vil ha homser er helt greit. Det er en privat religiøs organisasjon, de har rett til å deffinere sin egen tro nøyaktig som de vil. Kan de ikke det, er begrepet religion fullstendig meningsløst. Hvilket det egentlig er, for oss ateister. Men om de kristne nå har frelsesarmeen og homsene har homsepatruljen... ja hadde den siste gruppen der kommet og plassert duftlys på dassen min.... steike ta, du hadde lest om det i VG dagen etter. På forsiden.

Arild Holta

07.jul.2006 kl.11:17

For hver som drepes er det hundrevis som forfølges. Det er ikke noe vi kan leve med.En million drepte på langt under tyve år er aldeles ikke akseptabelt.Det er ingen grunn for å akseptere at mennesker lager helvete for andre.

Trond

07.jul.2006 kl.11:56

Absolutt et råpd du selv burde ta til følge siden du ser det ut som din hobby å lage et helvete for andre.

Adolph

07.jul.2006 kl.21:20

Og hvor mange millioner dør hvert år fordi de er født på feil sted? For hver som dør av sult, er det hundrevis som vokser opp underernærte, med kroniske sykdommer som følge. Disse menneskene bruker jeg ikke tid eller penger på, fordi jeg tror mer på å arbeide med ting som gir resultater (å pøse penger inn i skapte sultkatastrofer via de gruppene som har skapt kataststrofen er håpløst), dvs flytting av stein kontra bryting av fjell. 55000 kristne, hvorav en stor del er angripende kristne i territoriale konflikter... jæah. Greit nok.

Arild Holta

08.jul.2006 kl.01:50

Trond:"Absolutt et råpd du selv burde ta til følge siden du ser det ut som din hobby å lage et helvete for andre."Som jeg ofte har sagt: Jeg har ingen ting i mot å være psykopatisk mot psykopater. Mennesker som trenger inn i andre sine liv og på andre sitt område, skal ha det beintøft. Det er helt nødvendig for å opprettholde lov og orden, rett og galt.Adolph:"hvorav en stor del er angripende kristne i territoriale konflikter"Fylleprat. Hvordan det er mulig å lage seg så forvrengte tankebygninger er mange studier verd.

Trond

08.jul.2006 kl.02:27

I dag har jeg hatt en fin dag. Jeg sto opp sog gikk på et jobbinntervju og kom deretter hjem å spiste en god frokost.Etter flere timer fikk jeg mulighet til å få en godt betalt dagsjobb, nemlig å hjelpe et Trøndersk flyttebyrå. Etter betaling tok jeg turen hjem for en kveld med video og pizza Og hva ser jeg på dataskjermen i det jeg har tenkt å legge meg?? Joda Arild Holta, mannen som kun forsøker å skape meg om til en demon. En latterlig mann ( hvis jeg kan kalle ham en mann ) som alene ikke tåler det faktum at andre er uenige med ham. Som heller ikke tolerer det faktum at andre folk har kommet frem til andre konklusjoner enn ham og heller ikke klarer å se systemet som en eneste stor korrupt faenskap som ham.Du er ikke psykopatisk Holta. jeg har opplevd psykoptarer og det de klarer er å være gjennomførte og dyktige i sin ondskap. Du derimot kommer kun flåsete utsagn om psykopater, barneovergriepere, pk jævler, nazier osv osv. Uten å vite hva ordene betyr så overhodet.Gjenta, gjenta og gjenta med små varisjoner i håp om at det skal gjøre noen skade. Husk en ting Holta at store ord gjør ikke skade hvis de kommer fra små menn. Ord får heller ingen autoritet hvis hvis personen ikke har noe autoritet. Du er dust Arild. Du slåss ikke mot vindmøller en gang, men bruker ditt sinne på å slå løs på alle andre i håp for at det skal rette opp ditt patetiske liv.

Adolph

08.jul.2006 kl.06:04

Klokken er kvart på seks, Holta. Fylleprat? Feg burde ha problemer med rettskrivningen hvis jeg var full... jeg er edru. Jeg er, hvis noen bryr seg, oppe nå fordi jeg henger inne på noen asiatiske filmsider, og der er aktiviteten meget god på denne tiden av døgnet. Og da jeg har ferie... Men naturligvis, den som ikke er oppe når Holta (Den Store) er oppe, og ikke sover når Holta (den gjesp) sover, må jo være full. For Holta er fasiten til livet, Bibelen, Koranen, Thoraen, alt dette skrotet, hiv det. Messias har kommet, han har tatt navnet Arild Holta, adlyd....Herregud, du er patetisk. Jeg har akkurat gjort noe jeg har bestemt meg for ikke å gjøre, dvs bruke tid på å svare på meningsløse innlegg, samt kaste bort tid på skrotpostere. Javel, jeg er svak, jeg skal forsøke å ta meg sammen,å overse slikt .... ... som deg. Drit i hvilken valutta, du er ikke verdt det. Uansett sum. Trond; Hvor finner du disse tingne? Bytt deodorant.:D

Trond

08.jul.2006 kl.13:00

Menr du hvor jeg fant Holta?? han fant meg desverre.

Adolph

09.jul.2006 kl.07:27

Kondolerer.Det er mennesketyper du hører om, men nekter å tro finnes, før du møter på dem.Nå forstår jeg hvordan Jim Jones kunne skrape sammen menigheten sin, uansett hvor dypt du graver er det alltids noe bunnslam der nede.Og jeg har merket meg at Gud (dvs Holta) ikke har kommentert Dragan Glavasic. Vi har jo google, søk og sjekk. Same shit same s**t for brain.Ok, jeg gir meg nå, før politiet kommer med anmeldelse for æreskrenelser (som om det er noen ære å krenke her), bare fire ord til dette Holta (Trond må gjerne slette dem hvis han finner dem over kanten):FY. FY. FY. FY.

Arild Holta

15.jul.2006 kl.23:13

Trond er for ytringsfrihet, Adolph.Det er også jeg.Det er også FrP.Du kan skjelle meg ut hvor mye du vil. Jeg politianmelder deg ikke. Grensen går ved bevisste løgner.Eks:Hevder du at du har vert vitne til at jeg har gjort noe alvorlig kriminelt, så går jeg på politistasjonen...Ellers må du gjerne mene jeg er en idiot.

Trond

16.jul.2006 kl.14:36

Jeg er for ytringsfrihet, men jeg er ikke særlig tilhenger av trakkasering. Du bør skjerpe deg Holta.

storm i øllklasset.

18.aug.2007 kl.17:20

Shame on you Arild Holta. Han er bare ute etter og høste flere medlemmer til sin gruppe "Redd barna våre" Så er han på net hele døgnet. Tror han er understimulert. Han er libertarianer. Og han er maktsyk, det viser ihverfall denne tråden her! Tror ikke

at politiet hører særlig på deg Holta på ditt hjemmested. Du har jo saksøkt politiet også. du skriver så mange steder på net at det er lett og forstå hvem du er. Det er faktisk bare og overse han da han skriver i alle blogger. Ikke svar.

Pastor Trond

18.aug.2007 kl.20:13

Fyren er det faktisk inegn som frykter. Jege r bare imponert over at han har tid til ¨å holde på med galskapen sin når han har så mange barn.

Fan kristen sugerass

12.sep.2007 kl.18:16

Altså ingen bryrseg om faen krisnte suger!
jævla kristne trur på no sånt som en fyr som gjorde masse magsiske ting som ikke ble skreve ner før lenge etterpå og tukla me og forandra i årtusen, fan gåkke an å bevise no, holl dere til bevis, vent med de anre. verdiene kan dere beholle bortsett fra de dustete som homofili er synd fordi noen prestar på 1200 tallet ikkje likte det.
Bør bli skreve en ny bibel snart der de har bare beviste ting, og verdier me godt grunlag.

Earthquake

27.apr.2008 kl.22:38

Arild Holta skrev: Du kan skjelle meg ut hvor mye du vil. Jeg politianmelder deg ikke. Grensen går ved bevisste løgner.Men du truer med det, fint du har skjønt at ytringsfrihet, også på ditt eget barnevernhaterforum, må være tillatt, og at du har bestemt å ikke anmelde meg og sikkert 10 til minst etter å ha sagt hva vi mener på ditt forum. Meget god nyhet dette.

Skriv en ny kommentar

Trond Wathne Tveiten

Trond Wathne Tveiten

36, Skien

Opprinnlig fra Skien, men er nå bosatt i Bergen. Har vært aktiv i venstre og unge venstre i mange år. Har hatt flere verv både på lokal og nasjonalt nivå. Er ute etter å forandre verden til det bedre hvis det lar seg gjøre.

Kategorier

Arkiv

hits